Соціальна реклама як засіб формування позитивного ставлення до життя

10 жовтня у Харківській державній академії культури Катерина Яресько, кандидат педагогічних наук, профессор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, член Асоціації дитячої екранної творчості «Дитятко» провела майстер-клас «Соціальна реклама крізь призму безпеки дитини» в рамках виконання соціального замовлення Харківської міської ради. Актуальність цього питання полягає в тому, що проблеми нашого суспільства потребують нетрадиційних вирішень та пошуку нових засобів впливу на свідомість і безпосередньо на вчинки кожної окремої людини. Саме соціальна реклама є тим інструментом, що може сформувати позитивно спрямовану поведінку . Всім зрозуміло, що направлена вона на боротьбу з проблемами, які ми намагаємось не бачити в повсякденному житті: наркоманію, алкоголізм, суспільно небезпечні хвороби — СНІД, туберкульоз,вірусний гепатит. Більш того, в процесі обговорення стало очевидним те, що реклама здатна мотивувати до праці та легальної зайнятості, слугувати професійній орієнтації молоді, а також спрямовувати зусилля суспільства на вирішення кризових тенденцій щодо демографії та підтримки соціально вразливих верств населення.

Студентам факультету кіно- , телемистецтва ХДАК відома недосконалість чинного профільного законодавства; відсутність стандартів, термінологічного та понятійного апарату щодо розробки та застосування соціальної реклами, належного фінансування та невизначеність потенційно можливих джерел підтримки розробників соціальної реклами; координуючої структури, яка б опікувалася додержанням стандартів у створенні соціальної реклами, а також координувала б зусилля розробників і рекламодавців. Але дуже яскраво було показано, що є над чим працювати, застосовувати емоційні та моральні мотиви, що апелюють до почуття справедливості і порядності.

Отже, в сучасних умовах розвитку українського суспільства дедалі важливішого значення набуває систематична діяльність із популяризації соціальних, національних цінностей, досягнення суспільно корисних цілей, привернення уваги до проблем у суспільстві та шляхів їх розв’язання. Таким чином, ефективним інструментом позитивного інформаційного впливу стає соціальна реклама, яка традиційно покликана змінити ставлення населення до певних соціальних проблем, а в дальшій перспективі сприяти формуванню нових соціальних цінностей.

Ільїнська Марія, голова студради факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *