Архив рубрики: Анонсы

Анонсы событий

Анонс науково-практичної конференції «Управління розвитком гуманітарної сфери в Україні»

Харківська обласна громадська гуманітарна рада, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра соціальної і гуманітарної політики, ГО «Інститут соціальної політики регіону» запрошують вас взяти участь у науково-практичній конференції за міжнародною участю.

Конференція відбудеться 25 квітня 2012 року.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Місце проведення: Хар РІ НАДУ при Президентові України (м. Харків, 61050, пр. Московський, 75).
Початок роботи: 10-00.

Конференція передбачає роботу за такими напрямами:
1. Теоретико-методологічні засади гуманітарної політики.
2. Консультативні та дорадчі органи в системі державного управління гуманітарною політикою.
3. Тенденції державного управління освітою.
4. Соціокультурні аспекти суспільного розвитку.
5. Виховання молоді як складова державної гуманітарної політики.
6. Державна культурна політика. Проблеми збереження та використання історико-культурної спадщини.
7. Регулювання міжетнічних та міжконфесійних відносин в сучасній Україні.

Для участі в конференції запрошуються управлінці-практики, науковці, діячі культури та мистецтва, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі та студенти. За підсумками конференції буде видано збірку матеріалів.

До друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані українською, російською або англійською мовами. Вимоги до тез: обсяг до 5 сторінок (з урахуванням списку літератури), набрані у форматі MS WORD (шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 12; міжрядковий інтервал 1,5; поля – 2 см з усіх боків, абзацний відступ 1,25 см). У правому верхньому куті вказуються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступень, вчене звання, контактна електронна адреса та назва секції. Назва друкується по центру друкованими літерами. Посилання на цитовані джерела у квадратних дужках, перелік джерел – за алфавітом.

До тез слухачів та студентів додається відгук наукового керівника з рекомендацією до друку.
Участь у конференції передбачає сплату оргвнеску у розмірі 75 грн. Кошти перераховувати на рахунок ГО «Інститут соціальної політики регіону» № 26000226592 в ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, Код ЕДРПОУ 33816525, призначення платежу: «благодійний внесок».

Заявки на участь у конференції та квитанції про сплату оргвнеску необхідно надіслати до оргкомітету до 20 квітня 2012 року електронною поштою на адресу melyakov75@mail.ru (копія на адресу: ispr@i.ua) з позначкою «Заявка ПРІЗВИЩЕ АВТОРА» у полі «тема листа» вказується прізвище автора.

Тези доповідей приймаються до 25 квітня 2012 року (особисто під час реєстрації, або електронною поштою за вказаними адресами).

Адреса оргкомітету: 61050 м. Харків, пр. Московський, 75. Контактний телефон (057) 732-09-51 (додатковий 27), 066-162-48-06. E-mail: melyakov75@mail.ru. Контактна особа оргкомітету: Меляков Антон Володимирович.

Завантажити оголошення, форму заявки та зразок оформлення тез (файл docx, 20 Kb)

Джерело: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

О проведении конференции «О реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2011году и о направлениях работы в 2012 году»

22 марта 2012 года в 14-00, в большом зале Харьковского горисполкома,
(пл. Конституции, 7), состоится конференция «О реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2011году и о направлениях работы в 2012году».

В конференции примут участие: городской голова Г.А. Кернес, народный депутат Украины В.В. Писаренко, главы районных администраций г. Харькова, заместители глав районных администраций по социальным вопросам, члены Экспертного совета по реализации городского проекта «Единая социальная сеть», общественные организации – партнёры «Единой социальной сети», директора территориальных центров социального обслуживания.

Эффективной моделью социальной поддержки населения в городе Харькове является многолетнее сотрудничество органов местного самоуправления с общественными организациями социальной направленности, которые представляют социальные интересы граждан на уровне громады.

С 2000 года в городе успешно работает городской социальный проект «Единая социальная сеть», участники этого проекта — общественные организации социальной направленности. В рамках проекта Харьковским городским советом ежегодно проводятся конкурсы социальных проектов и конкурс на выполнение социального заказа. Общественные организации предоставляют на конкурс свои проекты и предложения. Наиболее значимые из них, признанные победителями конкурса, получают финансовую поддержку за счет средств городского бюджета на цели, заявленные в проектах.

Результат системной работы с общественными организациями социальной направленности – это получение информации о существующих у жителей громады социальных проблемах. В связи с тем, что большинство членов этих организаций сами являются носителями этих проблем, в городском социальном проекте «Единая социальная сеть» создаются и предоставляются различные социальные инновационные услуги, которые организованы по инициативе самих общественных организаций.

Партнерские отношения власти с общественными организациями обеспечивают открытость процедур разработки и реализации социальных программ и проектов и позволяют точнее и своевременнее ставить задачи и решать наиболее актуальные проблемы, как с позиции власти, так и с точки зрения громады, что без сомнения приносит конкретные социально-политические результаты.

Благодаря сотрудничеству с общественными организациями, существенно расширился и развивается рынок социальных услуг города.

Целью конференции является подведение итогов выполнения предложений на выполнение социального заказа и социальных проектов общественных организаций, в системе городского проекта «Единая социальная сеть» в 2011 году; подведение итогов проведения конкурса предложений на выполнение социального заказа и социальных проектов в 2012 году и направления работы городского проекта «Единая социальная сеть» в текущем году.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню

6 марта в 13:00 на территории Территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Московского района города Харькова по адресу: ул. Блюхера, 23-Г состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта.

Организаторами и устроителями мероприятия являются: Ассоциация многодетных матерей (семей) г. Харькова «АММА» и Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Московского района города Харькова.

Цель проводимого мероприятия – воспитание у детей чувства любви, нежности, уважения и чуткости к женщине любого возраста; укрепление доброго взаимоотношения между поколениями.

В программе мероприятия:
— праздничный концерт
— творческие выступления детей из многодетных семей;
— выступление талантливых многодетных родителей;
— выступления членов клуба активного долголетия «Остров надежды»;
— игры, конкурсы, викторины.

Всех участников мероприятия ждут приятные сюрпризы.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Приглашаем на круглый стол на тему «Инклюзивное образование в Харьковском регионе»

Приглашаем принять участие в заседании круглого стола «Инклюзивное образование в Харьковском регионе: перспективы и трудности. Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов для детей с особыми потребностями», который состоится 28 февраля 2012 года с 10.00 до 14.00 по адресу по адресу: г.Харьков, ул. Плехановская 65, Стадион «Металлист», VIP зона, конференц зал Б.

Мероприятие организовано БФ «Институт раннего вмешательства» в партнерстве с Департаментом образования Харьковского городского совета при финансовой поддержке Фонда прав инвалидов.

Для участия в круглом столе приглашаются общественные организации — участники и партнеры Единой социальной сети г.Харькова, представители профильных Департаментов Харьковского городского совета, Харьковской областной психолого-медико-педагогической консультации, районных отделов образования, директора школ-интернатов, представители научной общественности и ВУЗов города.

В качестве эксперта приглашена Обуховская Антонина Григорьевна – кандидат психологических наук, заведующая Центральной психолого-медико-педагогической консультацией (ПМПК).

Для справки.
Понятие «инклюзивное образование» за последний год распространилось как в образовательном, так и в широком медийном пространстве. Оно звучит на конференциях и с экранов телевизоров, а практическое внедрение инклюзивного образования постоянно сталкивается с препятствиями. Устойчивое общественное мнение об специальном образовании как практически единственной возможности обучаться для детей с особыми потребностями; неподготовленность сотрудников детских садов и школ к работе с «особыми» детьми, признание их «необучаемыми» в общеобразовательной системе и т.п. – вот только малый перечень вопросов и проблем, которые требуют своего решения.

— Что поможет внедрению инклюзивного образования в традиционную систему?
— Как объединить все заинтересованные стороны?
— Что могут сделать родительские и общественные организации?
— Какие пути преодоления возникающих трудностей можно наметить?
— Какова роль реформированной ПМПК в жизни семей, воспитывающих детей с особыми потребностями?
— Как сделать работающими на благо детей с особыми потребностями уже принятые законодательные акты?
— Какую позицию могут занять педагоги общеобразовательных и специальных учреждений в ходе эволюции системы образования?

Эти и другие вопросы предполагается обсудить в ходе круглого стола.

Информация по телефону: 7628283, контактное лицо: Коваленко Елена

Источник: БФ «Институт раннего вмешательства»

Ассоциация многодетных матерей (семей) «АММА» празднует свое совершеннолетие

Праздничное торжество по поводу 18-летия Ассоциации многодетных матерей (семей) г.Харькова «АММА» состоится 28 февраля 2012 г. в 16.00 в помещении Центра культуры Киевского района по адресу: ул. Скрипника, д. 7.

Перед началом торжества с 15:30 в фойе будут работать мастер-классы для детей и взрослых, игротека, а также выставка творческих работ семей, принявших участие в конкурсе «Таланты многодетной семьи»

Для справки.

Ассоциация многодетных матерей (семей) г.Харькова начала свою деятельность 28 февраля 1994 года как общественная неприбыльная организация. В данное время она объединяет свыше 130 семей, воспитывающих более 400 детей в возрасте до 18 лет.

Главной целью деятельности Ассоциации многодетных матерей (семей) «АММА» является защита материнства и детства, а также оказание всесторонней помощи и поддержки многодетным, неполным, приемным семьям, семьям, воспитывающим детей-сирот, инвалидов, одаренных детей, а также малообеспеченным семьям города Харькова.

На протяжении многих лет организация проводит обширную культурно-массовую и просветительскую работу, пропагандирует здоровый образ жизни среди свои членов, воспитывает уважительное отношение к женщине-матери, упреждает асоциальное поведение детей и подростков.

Дети в Ассоциации многодетных матерей (семей) «АММА» получают возможность самореализации в различных видах деятельности, участвуют в конкурсах, выставках творческих работ, концертах, получают позитивный опыт общения.

Главным достоинством организации является то, что ей удалось организовать семьи на оказание взаимопомощи друг другу. Родители «АММЫ» на волонтерских началах проводят занятия с детьми, обучая их рукоделию, творчеству, английскому языку и многому другому; налажено сотрудничество с интернатами, в которые семьи (чаще многодетные) выезжают для проведения праздников, мастер-классов и просто теплого общения с детьми лишенными родительской заботы; интересна работа с пожилыми одинокими пенсионерами и ветеранами города по обмену бесценным жизненным опытом и душевным теплом. В этом году начал свою работу центр «Академия «АММА», деятельность которого направлена на оказание социально-педагогической и психологической поддержки социально-незащищенным семьям города.

Ассоциация многодетных матерей (семей) г.Харькова «АММА» тесно сотрудничаем со многими общественными, государственными организациями и предприятиями г. Харькова.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Харьков — город для всех

В Харькове определят самые доступные для людей с ограниченными возможностями объекты городской инфраструктуры.

Об этом 21 февраля в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева.

Она уточнила, что 1 марта в городе стартует конкурс «Город для Всех». По его результатам в августе определят наиболее удобные для людей с ограниченными возможностями учреждения общественного назначения.

В конкурсе будут участвовать административные здания, учреждения здравоохранения и культуры, гостиницы, заведения общественного питания, организации/учреждения потребительского рынка и услуг, вокзалы, остановки общественного транспорта, места одыха.

«Это попытка привлечь общественное внимание к людям с особыми потребностями, которые проживают в Харькове», — отметила Елена Шингарева.

Она сообщила, что оценивать объекты по доступности будут члены экспертного совета: представители коммунальных служб города, департаментов здравоохранения, архитектуры, социальной защиты, транспорта и связи, строительства и дорожного хозяйства, а также общественных организаций, защищающих права людей с ограниченными возможностями.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте http://visit.kharkov.ua/ или принести ее в общественную организацию «Креавита» в распечатанном виде.

Справка. Конкурс «Город для Всех» проводят в Харькове впервые, он проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Организаторами выступили комитет обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, Харьковская городская общественная организация инвалидов «Креавита», Департамент труда и социальной политики Харьковского городского совета.

Конкурс проходит в рамках проекта «Защита права на доступность» при поддержке Фонда защиты прав инвалидов.

Источник

Городское мероприятие «Проводы зимы. Масленица»

в КУ «Городской центр ранней, общей социально-педагогической и трудовой реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Проминь»

24 февраля 2012 года в 11:00 на территории городского центра «Проминь» (пр. Победы, 77-А) состоится городское мероприятие «Проводы зимы. Масленица».

Организаторами и устроителями мероприятия являются городской центр «Проминь» и Управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.

Цель проводимого мероприятия — привлечение общественности к проблемам реабилитации и социальной адаптации лиц с интеллектуальной недостаточностью.

В ходе проведения мероприятия запланировано:

  • народные гуляния на улице с привлечением людей, проживающих в микрорайоне;
  • выступления воспитанников центра;
  • выступление членов клуба активного долголетия «Живи родник»;
  • выступления студентов волонтеров харьковского гуманитарно-педагогического института, института физкультуры, ХНУРЭ;
  • выставка-ярмарка работ, выполненных воспитанниками центра;
  • благотворительный обед на улице: полевой кулеш, блины.

В организации и обслуживании мероприятия активное участие принимают постоянные волонтеры центра – студенты ХГПИ, ХНУРЭ, института физкультуры.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Прес-конференція щодо стану доступності міської інфраструктури для людей з фізичними обмеженнями

21 лютого 2012р. о 12:00 у прес-центрі Харківської міської ради (вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 2-й пов.) відбудеться прес-конференція заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан за участю віце-президента Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавита» Олени Шингарьової. Мова піде про стан доступності міської інфраструктури для людей з фізичними обмеженнями. У рамках прес-конференції буде оголошено про конкурс «Місто для Всіх».

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Приглашаем вас на Сретенские семейные встречи

Приглашаем вас на Сретенские семейные встречи — общегородское собрание православных родителей и молодёжи!

Мероприятие состоится в воскресение 19 февраля 2012 года в 12.00 на территории Свято-Николаевского храма (пос. Жуковского) – в актовом зале воскресной школы.

Ехать маршрутками №240 (от ст.м. Им. Академика Барабашова), 302 (от ст. м. «Холодная Гора»), 278 и 65 (от «Стекляшки», ст. м. «Университет»)

Регистрация участников – с 11.00.

В программе:

1. Вступительное слово иерея Александра Каневского, руководителя ХООО «Родительский комитет»

2. Выездная экспозиция единственного в СНГ Музея детства Валерия Лейко с лекцией-показом на тему: «Роль игрушки в формировании мировоззрения ребёнка»

3. Презентация Ассоциации детского экранного творчества «Дитятко» с демонстрацией уникального художественного фильма 20-летней Натальи Галузо, получивший гран-при на международном кинофестивале «Лучезарный ангел»

4. Презентация молодёжного отдела Харьковской епархии и концерт, подготовленный его участниками

Организаторы: Харьковская областная общественная организация «Родительский комитет» и Харьковская областная Ассоциация детского экранного творчества «Дитятко» по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия Архиепископа Изюмского.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Волонтеры Евро-2012 проведут праздничную акцию «Найди свою половинку»

Социальная акция «Найди свою половинку», посвященная Дню святого Валентина, пройдет 17 февраля в Харьковском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи «Доверие».

Как сообщила 14 февраля руководитель службы социальной поддержки семьи центра «Доверие» Екатерина Багрич, цель мероприятия – объединить и сплотить команды волонтеров и людей с ограниченными физическими возможностями.

В акции примут участие как волонтеры центра «Доверие» и Харьковского центра волонтеров, так и молодежь с функциональными ограничениями.

Всего в мероприятии примут участие девять пар в возрасте от 17 до 45 лет. В программе праздника три конкурса: презентация пар-участников (визитка), творческие номера и конкурс «вопрос-ответ». Участников акции ждет также концертная программа, сладкий стол и дискотека.

«В центре «Доверие» и Харьковском центре волонтеров уже сформировалась не одна волонтерская пара. Мы уверены, что семьи, которые создают наши волонтеры, не только будут крепкими и гармоничными, но и примут самое активное участие в проведении Евро-2012 в Харькове», — отметила Екатерина Багрич.

Она уточнила, что пары уже более двух недель готовятся к мероприятию: подбирают костюмы, вживаются в образы, среди которых будут Мальвина, Пиноккио, Украинец и Украиночка и другие.

Источник