Профілактика травматизму

На цій сторінці:


Аналіз стану та причин виробничого травматизму, професійних захворювань, стану атестації робочих місць за умовами праці та укладання колдоговорів, які мають розділ «Охорона праці» за 2013 рік по місту Харкову

Динаміка виробничого травматизму і профзахворювань по м. Харкову

з 2007- 2013 роки наведена в таблиці №1

таблиця №1.

Рік

Нещасні випадки,

пов’язані з виробництвом, (актН-1)

Не пов’язані з виробництвом (акт НПВ

тільки акт Н-5)

ПЗ,

актП-4

Всього

в т.ч. зі смертельним наслідком

в т.ч. групові

Всього

в т.ч. зі смертельним наслідком

в т.ч. групових

Всього

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

Пот.

Кіль-кість

2007р.

473

483

18

20

7

17

203

203

34

34

0

0

188

2008р.

401

410

16

17

6

17

177

178

38

38

1

2

211

2009р.

278

287

12

15

8

19

158

153

31

33

3

8

194

2010р.

293

304

6

6

6

18

157

159

28

28

2

5

150

2011р.

253

256

12

14

5

10

138

138

31

31

2

2

116

2012р.

210

218

8

8

2

10

105

105

38

38

1

8

102

2013р.

187

196

11

15

4

10

102

102

27

27

0

0

90

З наведених даних в таблиці №1 по місту Харкову за останні 7 років простежується тенденція щодо зниження загального травматизму виробничого характеру. Також відзначається зниження кількості професійних захворювань.

Динаміка виробничого травматизму і профзахворювань по місту Харкову у 2007 – 2013 роках


1

І. Стан виробничого травматизму за 2013 рік

За 2013 рік на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності міста Харкова (за даними щоквартального моніторингу оперативної інформації про стан охорони праці) сталося 187 нещасних випадків пов’язаних з виробництвом (складено акт за формою Н-1), за 2012 рік – 210 нещасних випадків. Кількість нещасних випадків виробничого травматизму за 2013 рік зменшилась у порівнянні з 2012 роком на 23 випадки, що складає 11%. При цьому за 2013 рік постраждало 196 чол., проти 218 чол., у 2012 році. В тому числі кількість нещасних випадків виробничого травматизму зі смертельним наслідком за 2013 рік збільшилась у порівнянні з 2012 роком на 3 од., та склала 11 випадків, у яких постраждало 15 чол., проти 8 чол., у 2012 році.

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму на 1000 працюючих у місті за 2013 рік дорівнює: Кч = 187 х1000 : 487711 =0,38

  • 187 — загальна кількість нещасних випадків;

  • 487711 – кількість працюючих у місті за даними управлінь Пенсійного Фонду України.

Коефіцієнт важкості травматизму у місті дорівнює: Кв = 5703 : 187 = 30,5

— 5703 — загальна кількість днів непрацездатності;

— 187 — загальна кількість нещасних випадків;

— 30,5 — середня кількість днів непрацездатності на один нещасний випадок.

Кількість підприємств, установ та організацій, які знаходяться на оперативному контролі з питань охороні праці по місту Харкову складає 1174 одиниць, де працюють 287528 чоловік.

Коефіцієнт частоти травматизму на 1000 працюючих у місті на аналізуємих підприємствах дорівнює: Кч (АН.) = 187 х1000 : 287528 =0,65

Коефіцієнт важкості травматизму у місті на аналізуємих підприємствах дорівнює: Кв = 5703 : 187 = 30,5

Дані щодо стану виробничого травматизму на аналізуємих підприємствах за період 2012-2013 роки по районах міста наведені в таблиці №2.

таблиця №2.

№ з/п

Район міста:

Кількість н/в

2012р.

в т.ч. зі см. нас.

Кількість н/в

2013р.

в т.ч. зі см. нас.

Динаміка

(+; -)

Кч (Ан.)

2012р. /

2013р.

Кв (Ан.)

2012р. /

2013р.

н/в

см. нас.

1.

Дзержинський

20

1

23

0

+3

-1

0,64 /0,77

12,9 /12,2

2.

Київський

23

0

34

4

+11

+4

0,35 /0,52

20,7 /20,6

3.

Комінтернівський

26

4

26

0

0

-4

0,8 /0,79

20,3 /30,4

4.

Ленінський

16

0

17

2

+1

+2

0,51 /0,48

56,6 /39,29

5.

Московський

23

0

12

1

-11

+1

1,05 /0,54

32,2 /17

6.

Жовтневий

22

1

12

0

-10

-1

1,08 /0,58

32,5 /28,8

7.

Орджонікідзевський

39

1

29

1

-10

0

1,63 /1,06

23,7 /24,9

8.

Фрунзенський

26

0

22

2

-4

+2

1,36 /1,14

39,0 /58,5

9.

Червонозаводський

15

1

12

0

-3

-1

0,34 /0,34

45,3 /58,2

Всього по місту:

210

8

187

10

-23

+2

0,77 /0,65

31,5 /30,5

Основні події, що призвели до нещасних випадків:

— падіння потерпілого – 79 випадок або 42,2%, за 2013 рік (за 2012 рік – 71/33,8%) від загальної кількості нещасних випадків – 187 од., в тому числі:

під час пересування – 59/74,7%, (за 2012 рік – 48/67,6%);

з висоти – 16/20,25%, (за 2012 рік – 16/22,5%);

в колодязь, ємність, яму тощо – 1/1,26%,( за 2012рік – 7/9,9%).

— дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, — 35 випадків або 18,7%, (за 2012 рік – 50/23,8%);

— пригоди (події) на транспорті – 19 випадків або 10,2% (за 2012 рік –26/12,4%);

— падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту, тощо – 19 випадків або 10,2% (за 2012 рік – 14/6,7%);

— навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 15 випадків або 8,2%

(за 2012 рік – 8/3,8%);

— дія температур – 3 випадки або 1,6% (за 2012 рік – 4/1,9%) ;

— інші види – 16 випадків або 8,55% (за 2012 рік – 36/17,2%).

2

Основні причини настання нещасних випадків:

1. Організаційні складають у 112 випадках або 59,9% за 2013 рік , (за 2012рік – 142/67,6%) від загальної кількості нещасних випадків — 187од. , з них:

  • порушення трудової і виробничої дисципліни – 87 /46,5%, (за 2012 рік –

97 /68,3%), у тому числі:

  • невиконання посадових обов’язків 23/26,4%, (за 2012рік – 14/14,4%);

  • невиконання вимог інструкцій з охорони праці 64/73,6%, (за 2012рік – 83/85,6%);

— порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 7/6,25%, (за 2012 рік – 11/7,8%);

— порушення безпеки руху (польотів) – 0 (за 2012 рік – 10/7,1%);

— незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) – 1/1,15%

(за 2012 рік – 6/4,2%);

— порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – 0,

(за 2012 рік – 4/2,8%);

— залучення до роботи працівників не за спеціальністю(професією) – 1/1,15%

(за 2012 рік – 2/1,4%);

— недоліки під час навчання безпечним прийомам праці – 5/5,7%

(за 2012 рік – 2/1,4%);

— неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність — 0 (за 2012 рік – 2/1,4%);

— інші — 11/9,8% (за 2012 рік – 8/5,6%).

2. Психофізіологічні причини складають у 61 випадках або 32,6%, за 2013 рік

(за 2012 рік – 56/26,6%) від загальної кількості нещасних випадків — 187од., з них:

— травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 10/16,4%,

(за 2012 рік – 11/19,7%);

— особиста необережність потерпілого – 38/62,3% (за 2012 рік – 33/58,9%);

— інші причини – 13/21,3% (за 2012 рік – 12/21,4%).

3. Технічні складають у 14 випадках або 7,5% за 2013 рік , (за 2012 рік – 12/5,7%) від загальної кількості нещасних випадків — 187од., з них:

— конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 3/21,4%, (за 2012 рік – 1/8,3%);

— незадовільний технічний стан в тому числі: виробничих об’єктів, будинків,

споруд, інженерних комунікацій, території, засобів виробництва, транспортних засобів – 4/28,6%, (за 2012 рік – 7/58,3%);

  • недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – у 2/14,3%, (за 2012 рік – 2/16,7);

  • інші – у 5 випадках або 35,7%, (за 2011 рік – 3/25,0%).

3

Обладнання, устаткування, машини механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку

складають у 58 випадках або 31,0% за 2013 рік, (за 2012 рік – 76/36,2%) від загальної кількості нещасних випадків — 187од., з них:

— автомобілі – 17/29,3% (за 2012 рік – 8/10,5%);

— верстати металорізальні – 9/15,5% (за 2012 рік – 11/14,5%);

— машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами) – 2/3,44% (за 2012 рік – 8(2)/10,5%);

— устаткування підіймально-транспортне (крани) – 7/12,1 % (за 2012 рік – 7/9,2%);

— устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості – 3 /5,17% (за 2012 рік – 6/7,9%);

— устаткування для ливарного виробництва – 1 /1,7% (за 2012 рік – 3 /3,9%);

— устаткування підіймально — транспортне (крім кранів і конвеєрів) – 2 /3,44%

(за 2012 рік – 3 /3,9%);

— устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне – 1/1,7%
(за 2012 рік – 2/2,6%);

— інші 16/27,6% (за 2012 рік – 24/31,5%).

Підприємства, установи та організації, на яких сталися нещасні випадки наведені в таблиці №3.

таблиця №3

№ з/п

Найменування підприємства, організації, установи.

За галузями.

2012 рік

(кіль.)

н/в

2013 рік

(кіль.)

н/в

Динаміка

(+ ; -)

(кіль.)

Машинобудування

1.

ПАТ «Харківський тракторний завод»

7

3

-4

2.

ДП завод «Електроважмаш»

8

12

+4

3.

ПАТ «Харківський підшипниковий завод»

10

5

-5

4.

ТОВ «УПЕК – Техсервіс»

1

-1

5.

ТОВ «Українська ливарна компанія»

2

-2

6.

ВАТ «Турбоатом»

11

10

-1

7.

ПАТ «Завод «Південкабель»

5

2

-3

8.

ВАТ «Харківський котельно-механічний завод»

2

-2

9.

ТОВ фірма «Лік РТІ»

1

-1

10.

Фабрика «Варіант» ТОВ

1

-1

11.

ХД Авіаційне виробниче підприємство

1

5

+4

12.

ДП «Завод ім. Малишева»

5 (груп.-

8 пот. в т.ч.1см)

8

+3

13.

АК «Харківобленерго»

2 (1 см.)

1

-1

14.

КП «Харківські теплові мережі»

3

4

+1

15.

ТОВ «Слобожанська промислова компанія»

1 (см.)

16.

ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування»

2

-2

17.

ВАТ «Завод ім. Фрунзе»

1

-1

18.

ПАТ «ХМЗ «Червоний жовтень»

1

-1

19.

ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

1

-1

20.

ПАТ «Харківський завод “Оргтехніка»

2

-2

21.

ПрАТ «ХЕЗ «Трансзв’язок»

2

-2

22.

ТОВ «Мета»

2

1

-1

23.

ТОВ «Пірана»

1

-1

24.

ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»

6

5

-1

25.

ДП «УкпНТЦ «Енергосталь»

1

+1

26.

ПРАТ «Новий стиль»

1

-1

27.

ТОВ «НВО «Світло шахтаря»

1

-1

28.

ТОВ «ХЗ ПТУ»

2

3

+1

29.

ДП «ХПЗ ім. Т.Г.Шевченка»

1

+1

30.

ПАТ «Харківський канатний завод»

1

+1

31.

ТОВ «Енергетик»

1

+1

32.

ДП «ХМЗ ФЕД»

1

+1

33.

ТОВ «Електропівденмонтаж»

1

+1

34.

ТОВ «Машгідропривід»

1

+1

35.

ДП «Завод Радіореле»

1

+1

36.

ТОВ «Слобожанська промислова компанія»

1

+1

37.

ПАТ «Автрамат»

3

+3

38.

ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»

1

+1

39.

ТОВ ВТП «Теплоенергопром»

1

+1

40.

АТ «Ефект»

1

+1

Торгівля

1.

ТОВ «Побуделектротехніка»

1

-1

2.

ТОВ «Агротрейд продукт»

1

-1

3.

ПАТ «Швейна фабрика ім. Тінякова»

1

-1

4.

СУАП «Європоль» ТОВ

1

-1

5.

ТОВ «Мікротехсервіс»

1

-1

6.

ТОВ «Агро-Альянс»

1

-1

7.

ФО-П Худяков Віталій Леонідович

1 (см.)

-1

8

Гіпермаркет-1 м. Харків ТОВ «Епіцентр»

1

-1

9

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

1

+1

10

ТОВ «СВМ»

1

+1

11.

ПП «Торг-Сервіс»

1

+1

12.

ТОВ «Веза-Україна»

1

+1

13.

ХФ ТОВ «Богодухівський молзавод»

1

+1

Будівництво

1.

ВАТ «ПСАЕМ»

1

1(см.)

2.

ПАТ «Астарта МЕБ»

1

-1

3.

ТОВ «Житло буд – 2»

1

1

4.

ВКП Бетонікс ТОВ

1

-1

5.

ТОВ «Укрнафтосінтез»

1

-1

6.

ТОВ «Балаклійський шиферний комбінат»

1

-1

7

ТОВ «Ріо-центр»

1

+1

8

ТОВ «Спецбудмонтаж – Україна»

1(см.)

+1

9

ТОВ «Олександр»

1

+1

10

Харківська філія ТОВ «Термоелектро-Україна»

1

+1

11

ТОВ «Харківспецбуд-1»

1

+1

12

ТОВ фірма «Скорпіон-РП»

2

+2

13

ВАТ «Трест Житлобуд-1»

2

+2

14.

ТОВ «Спецгазбуд»

1

+1

15.

ТОВ «Будівельна компанія №10»

1

+1

16.

ТОВ «Сталь конструкція»

1

+1

17.

ТОВ «Сталь конструкція ЛТД»

2

+2

18.

ТОВ «РБД-12»

1

+1

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

1.

КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування ім. О.О. Морозова»

1

1

2.

ТОВ «НВП «Турбоенергосервіс»

1

-1

3.

ПАТ «УкрНДІВ ім. Бережного»

1

-1

4.

ПАТ «АТ НДІ Радіотехнічних вимірювань»

1

1

5.

ДП «Харківстандартметрологія»

1

1

6.

ТОВ НВП «Вертикаль»

1

-1

7

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ

1

+1

8

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії»

1

+1

9

НВП «Хартрон-Експрес ЛТД»

1

+1

10

ННЦ ХФТІ

1

1

Житлово-комунальна сфера

1.

КСП «Харківміськліфт»

3

1

-2

2.

КП «Харківводоканал»

3

6(2гр, 4 см.)

+3

3.

КП «Харківблагоустрій»

1

-1

4.

КП «Шляхрембуд»

1

-1

5.

Житловий кооператив «Алмаз-4»

1

-1

6.

ТОВ «Готель «Харків»

1

+1

7.

ПАТ «Харківміськгаз»

1

+1

Банки

1.

ПАТ «УкрСиббанк»

2

2

2.

ПАТ «Мегабанк»

1

1

3

Філія Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»

1

+1

Харчова промисловість

1.

Філія ВБД «ХМК»

2

-2

2.

ПрАТ «Хлібозавод «Салтівський»

7

-7

3.

ТОВ «Харківські артезіанські води»

1

-1

4.

ПФ «Галс»

2(Груп. т.ч.1см)

1

-1

5.

ТОВ «Техноком»

2

1

-1

6.

ТОВ «Олімп»

1

-1

7.

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

3

1

-2

8

ТОВ «Інтерфуд-Харків»

1

+1

9

ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»

1

+1

Державне управління

1.

ДО «Комбінат «Світанок»

1

-1

2.

Харківський окружний адмінсуд

1

-1

3.

Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області

1

-1

4.

Головне управління юстиції в Харківській області

1

-1

5.

Південна регіональна служба державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

2

-2

6.

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району ХМР

1

-1

7.

Західна МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС

1

-1

8.

Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Харківській області

1(см.)

+1

9.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Харківській області Ленінський районний суд

1

+1

10.

УСБ України в Харківській обл..

1

+1

Операції з нерухомістю, здавання під найм

1.

ТОВ «Охоронне агентство «Щит-3»

1

-1

2.

Фізико технічний інститут НТ НАНУ

1 ( см.)

-1

3.

ПП «Охоронне агентство «Тайфун – С»

1

-1

4.

ТОВ «Компанія «СПО»

4

2

-2

5.

ТОВ «КООППОСИЛТОРГ»

1

-1

6.

ТОВ «ХарОптПорг»

2

-2

7.

ПП «Охоронна компанія «Кратос»

1

+1

8.

ТОВ «Лодза»

1

+1

9.

ТОВ «Охорона і безпека плюс»

1

+1

10.

ВАТ «Інститут Харківбудмпроект»

1

+1

11.

ТОВ «Проперті Менеджмент»

1

+1

Охорона здоров’я

1.

КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка № 16»

1

-1

2.

КЗОЗ «Харківська міська дитяча лікарня № 16»

1

-1

3.

КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 13»

1

-1

4.

КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня №3»

2

-2

5.

КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка №6»

1

-1

6.

КЗОЗ «Харківська міська дитяча клінічна лікарня №19»

1

-1

7.

КУОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №23»

1

-1

8.

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої»

1

-1

9.

КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова»

7 (1груп. – 2 пот.)

-7

10.

КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи»

1

-1

11.

Військова частина А3306 (ЛПЗ)

1

-1

-12.

КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1»

1

-1

13

КЗОЗ «Харківська міська лікарня № 3»

1

+1

14

КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня-центр екстреної допомоги та медицини катастроф»

2

+2

15

КЗОЗ «Обласний диспансер радіаційного захисту»

1

+1

16

КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 10»

1

+1

17.

КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6»

1

+1

Культура

1.

КП «Харківська обласна філармонія»

1

-1

2.

Дитяча школа мистецтв №6

1

-1

3.

КО «Харківський зоологічний парк»

1

-1

4

ОКП «Харківський державний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

2

+2

Освіта

1.

ХОО всеукраїнська спілка автомобілістів

1

-1

2.

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

2

-2

3.

НАУ ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

1

4.

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району ХМР

1

-1

5.

Харківський національний університет радіоелектроніки

1

1

6.

Факультет військової підготовки НТУ «ХПІ»

1

-1

7.

ХНТУніверситет будівництва і архітектури

1

1

8.

Харківський індустріально-педагогічний технікум

1

9.

Харківський університет повітряних сил

1

+1

10.

Харківська медицинська академія післядипломної освіти

2

+2

11.

НУ «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого»

1

+1

12.

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №320» ХМР

1

+1

13.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «ЦПТО №4»

1

+1

14.

Управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

1

1

Соціальна сфера

1.

Терцентр соціального обслуговування Ленінського району

1

-1

2.

Територіальний центр по обслуговуванню одиноких громадян

2

+2

3.

Підприємство «Солар Фонд» ХОР (РО)ВОІ СОІУ

1

+1

Транспорт

1.

КП «Тролейбусне депо №3»

2

2

2.

ПАТ «Харківська автобаза №2»

1

-1

3.

Локомотивне депо Основа Південної залізниці

1(см.)

1

4.

КП «Салтівське трамвайне депо»

3

3

5.

ТОВ ”Д-Транс”

1

-1

6.

ФО-П Дасюда О.В.

1

-1

7.

Харківська вагонна дільниця №1 ПЗ

3

1

-2

9.

КП «Харківський метрополітен»

1

-1

10.

КП «Жовтневе трамвайне депо»

1

-1

11.

КП «Тролейбусне депо № 2»

1

1

12.

ФОП І.О. Філатов

1

-1

13.

КП «Міськелектротранссервіс»

1

-1

14.

ПАТ «Автотранспортне підприємство 16363»

1

-1

15.

Вагонне депо Основа Південної залізниці

1

-1

16

ПП «Люкс-Темпо»

1(см.нас.)

+1

17

ТОВ «Арсенал-транс»

1

+1

18.

КП «Харків-Сигнал»

1

+1

19.

ФЛП «Мірошниченко Інна Михайлівна»

1

+1

20.

ПАТ «Автотранспортне підприємство 16361»

1

+1

Інші

1.

ПФ «Алекс-3»

1

-1

2.

ПРАТТ «Термолайф»

1

-1

3.

ТОВ «СКАДІ РК»

1

-1

4.

Харківська виправна колонія №18

1 (см.)

-1

5.

ТОВ «Діфлон»

1

-1

6.

ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»

1

-1

7.

ФОП Паршин В.Б.

1

-1

8.

Харківський аероклуб ім. Гризодубової Товариство сприяння оборони України

1

-1

9.

ТОВ «Ветсинтез»

1

+1

10.

ХФ ПАТ «Укртелеком»

1

+1

11.

КП «Центр поводження з тваринами»

1

+1

12.

Відокремлений підрозділ «ХМЕМ» ДП «НЕК

Укренерго»

2

+2

13.

ПАТ «Фармстандарт-Біолік»

1

+1

14.

ФОП Бойко О.В.

1

+1

15.

КП «Міський інформаційний центр»

1

+1

16.

ТОВ «Правові ініціативи»

2

+2

17.

ФОП Тарасова О.М.

1

+1

18.

ХФ «Венбест»

1

+1

19.

ДП МОУ «Харківський завод залізобетонних

виробів»

1

+1

20.

ТОВ «АСС-Гофропак»

1

+1

21.

Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

4(1см.)

+4

22.

Учбовий спортивно-технічний центр товариства

сприяння оборони України Ордж. р-ну м. Харкова

1

+1

23.

Харківський благодійний єврейський фонд

«Хесед-Шааре Тіква»

1

+1

24.

ДП «Воєнізована аварійно-рятувальна

(газорятувальна) служба «ЛІКВО» нафтогазової

промислової НАК «Нафтобаз України»

1

+1

25.

ТОВ «Вторма 1»

1

+1

26.

Харківське казенне експериментальне протезно-

ортопедичне підприємство

1(груп.

травм.2 чол.)

+1

Аналіз виробничого травматизму за галузями у 2013 році:

машинобудування – 39,6%; будівництво – 9,1%; охорона здоров’я – 9,1%; транспорт – 6,9%; житлово-комунальна сфера – 4,8%; освіта – 4,8%; операції з нерухомістю, здавання під найом — 3,7%; дослідження і розробка в галузі технічних наук – 3,7%; інші 12,3%.

4

ІІ. Аналіз стану та причин професійних захворювань

Кількість зареєстрованих випадків професійних захворювань за 2013 рік зменшилась у порівнянні з 2012 роком на 12 од., або 11,8% та склала 90 од.. Найбільша кількість професійних захворювань зафіксована на підприємствах Орджонікідзевського району 52 випадки або 57,8% (за 2012 рік 54од./52,9% ) Комінтернівського району 27 випадок або 30,0% (за 2012 рік 31од./30,4% ), Московського району 5 випадків або 5,6% (за 2012 рік 5 од./4,9% ).

Динаміка найбільшої кількості профзахворювань на підприємствах машинобудівної галузі міста наведена в таблиці №4

таблиці №4

№ з/п

Назва підприємства

2009

рік

(кіль.)

актП-4

2010

рік

(кіль.)

актП-4

2011

рік

(кіль.)

актП-4

2012

рік

(кіль.)

актП-4

2013

рік

(кіль.)

актП-4

1.

ПАТ «ХТЗ» (Ордж. Р-н)

58

43

28

33

31

2.

ДП «Завод Електроважмаш»(Ордж.Р-н)

12

16

10

8

8

3.

ПАТ «Плитковий завод»(Ордж. Р-н)

18

14

11

9

9

4.

Державне підприємство «Завод ім. В.О. Малишева» (Комінт. Р-н)

77

50

42

28

27

5.

ВАТ «Турбоатом» (Фрунз. Р-н)

9

5

5

6

2

За період з 2009 року по 2013 рік на зазначених підприємствах кількість профзахворювань зменшується.

Дані щодо стану професійних захворювань за період 2012-2013 роки по районах міста наведені в таблиці №5

таблиця №5

№ з/п

Район міста:

2012 рік

(кіль.)

2013 рік

(кіль.)

Динаміка

(+ / -)(кіль.)

1

Дзержинський

1

0

-1

2

Київський

2

0

-2

3

Комінтернівський

31

27

-4

4

Ленінський

0

2

+2

5

Московський

5

5

0

6.

Жовтневий

3

1

-2

7.

Орджонікідзевський

54

52

-2

8.

Фрунзенський

6

2

-4

9.

Червонозаводський

0

1

+1

Всього по місту:

102

90

-12

Основною причиною виникнення професійних захворювань є тривала робота в професії з шкідливими умовами праці, недосконалість технологічних процесів, санітарно-технічних установок, конструктивні недоліки устаткування, стаж роботи в шкідливих умовах праці більше 10 років. Основні фактори, які впливають на працівника: присутність у повітрі пилу; шкідливі хімічні речовини; виробничий шум; вібрація; фізичні перенапруження.

Структура профзахворювань: пилова патологія, нейросенсорна туговухість, вібраційна патологія, патологія від фізичного навантаження, патологія від дії шкідливих хімічних речовин. В деяких випадках поставлені діагнози декількох професійних захворювань, таких як нейросенсорна туговухість, силікоз, вібраційна хвороба.

Основною формою профпатології по місту, залишається пилова патологія (силікоз, пневмонікоз, хронічні обструктивні захворювання легень різних стадій).

Гострі професійні захворювання та професійні отруєння на підприємствах

м. Харкова не реєструвались.

В порядку проведення профілактичних заходів щодо зниження профзахворюваності на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності міста Харкова проводяться обов’язкові медогляди певних категорій працюючих. За даними моніторингу за 2013 рік зі 87535 працюючих в тому числі жінок 47862, на аналізованих підприємствах, які повинні були пройти медичні огляди, пройшли огляди 86796 працівників тому числі жінок 47531 що складає 99% в тому числі жінок від запланованої кількості, також 1746 чол. віком до 21 року.

5

Підприємства, установи та організації, на яких сталися професійні захворювання наведені в таблиці №6

таблиця №6

№ з/п

Назва підприємств, організацій

2012 рік

(кіль.)

2013 рік

(кіль.)

Динаміка

(+ / -)

(кіль.)

1.

ПАТ «ХТЗ» (Орджон. р-н)

33

31

-2

2.

ДП «Завод Електроважмаш» (Орджон. р-н)

8

8

0

3.

ПАТ «Плитковий завод» (Орджон. -н)

9

9

0

4.

ПАТ «ХАРП» (Орджон. р-н)

1

1

-1

5.

ТОВ «Українська ливарна компанія» (Орджон. р-н.)

2

2

0

6.

ТОВ «УПЕК — ТЕХСЕРВІС» (Орджон. р-н)

1

0

-1

7.

КЗОЗ «Обласна тублікарня» (Орджон. Р-н)

0

1

+1

8.

ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (Ком. р-н)

28

27

-1

9.

Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. А.А. Морозова» (Ком. р-н)

1

0

-1

12.

КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер №1» (Ком. р-н)

1

0

-1

13.

КЗОЗ «Обласна інфекційна лікарня»

1

0

-1

14.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (Київ. р-н)

2

0

-2

15.

ПАТ «Автрамат» (Моск. р-н)

2

5

+3

16.

КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 7" (Моск. р-н)

1

0

-1

17.

ВАТ «Серп и Молот» (ліквідовано) (Мок. р-н)

2

0

-2

19.

ТОВ «Комунар» (Жовт. р-н)

1

0

-1

20.

ТОВ «ХЗ ПТУ» (Жовт. р-н)

1

1

0

21.

ПАТ «ХМЗ Світло шахтаря» (Жовт. р-н)

1

0

-1

23.

КЗОЗ «Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» (Дзерж. р-н)

1

0

-1

24.

ВАТ «Турбоатом» (Фрунз. р-н)

6

2

-4

25.

ВП «Електровозне депо Харків-Жовтень» ДП «ПЗ» (Ленін. р-н)

0

1

+1

26

Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (Ленін. р-н)

0

1

+1

27.

ПрАТ «Харківський коксовий завод» (Черв. р-н)

0

1

+1

Всього по місту:

102

90

-12

ІІІ. Стан проведення атестації робочих місць та укладання колдоговорів, які мають розділ «Охорона праці», витрати на заходи з охорони праці наведені в таблиці №6

таблиця №6

№ з/п

Район міста:

Загальна кількість атестованих роб. місць

Питома вага

до потрібного

(кіль. / %)

Кількість діючих колдоговорів /

мають комплексні заходи з охорони праці

Укладено

колдоговорів за 2013р.

(кіль.)

Виконано

заходів з охорони праці / на суму (од. / тис.грн)

Витрачено коштів на одного працюючого

(грн.)

1.

Дзержинський

2246

99,9

3584

3584

115

209

15800,7

422

2.

Київський

6379

99,8

1675(

1675

255

484

12946,7

200

3.

Комінтернівський

3409

99,9

1459

1459

55

468

9151

281,1

4

Ленінський

3123

99,8

485

485

81

2159

25371,9

722,4

5.

Московський

3364

99,2

862

862

234

1332

10193,1

460,4

6.

Жовтневий

2182

100

369

369

130

580

7161

345

7.

Орджонікідзевський

3335

100

554

554

46

546

13280

485

8.

Фрунзенський

2631

99,5

778

778

59

731

21200

1102

9.

Червонозаводський

1697

98,8

1344

1344

59

1139

37293,3

1054,5

Всього по місту:

28366

99,7

11110

11110

1034

7468

152397,7

563,6

6

7

Містом здійснюється щоквартальний моніторинг та збір оперативної інформації з питань охорони праці 557 підприємств, організацій установ де є робочі місця зі шкідливими та важкими умовами праці. Чисельність працюючих у шкідливих умовах праці складає — 54571 чол. в т.ч. жінок 21027 чол. Створена та щоквартально уточнюється база даних підприємств де існують важкі, шкідливі умови праці. Станом на 01.01.2014 року зі 28448 робочих місць які підлягають атестації, 28366 атестовані в тому числі за Списком №1 – 2379 од., за Списком №2 – 8329 од., що складає 99,7% від потрібного. Кількість працюючих у шкідливих та важких умовах праці складає 54571 чоловік, в т.ч. жінок 21027 чол.

Кількість працівників яким підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення всього – 13146 чол., в тому числі: пільговим пенсійним забезпеченням –за списком №1 – 2421 чол., за списком №2 – 10725 чол.. Кількість працівників яким встановлено інші пільги та компенсації за роботу у шкідливих та важких умовах праці та фактично їх отримують, а саме:

— додаткова відпустка –35746 чол., фактично – 35746 чол.;

— скорочений робочий тиждень – 6394 чол., фактично – 6394 чол.;

— доплата за умови та інтенсивність праці – 29964 чол., фактично – 29964 чол.;

— безкоштовне одержання молока – 20520 чол., фактично – 19674 чол.;

— підвищення посадових окладів — 7945 чол., фактично – 7945 чол.;

— інші (соки, яйця, вода,) — 207 чол., фактично – 207 чол.

За підсумками моніторингу на 1174 підприємствах, установах та організаціях міста, що знаходяться на оперативному контролі за 2013 рік на підставі «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня з охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам» проведено 7648 заходів. Витрати на охорону праці склали у сумі – 152 млн. 397 тис. грн., в т.ч. на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту – 44 млн. 552 тис. грн.. Середні витрати на одного працюючого на аналізуємих підприємствах склали – 563,6 грн..


Аналіз стану травматизму невиробничого характеру за 2013 рік по м. Харкову

Аналіз

стану травматизму невиробничого характеру за 2013 рік по м. Харкову

За результатами щоквартального обліку і аналізу нещасних випадків невиробничого характеру за останні 4 роки слід зазначити що по місту простежується тенденція до зниження травматизму невиробничого характеру. Так, кількість нещасних випадків невиробничого характеру в 2010 році складала — 93053 одиниць, в 2011році — 80199 одиниць, (зменшилась на 12854 одиниці до 2011року, або 13,8%), в 2012 році склала 78574 одиниць (зменшилась на 1625 одиниці до 2012року або 2,0%) в 2013 році склала 74607 одиниць (зменшилась на 3967 одиниці до 2012року або 5,1%) В той же час рівень травматизму невиробничого характеру залишається високим.

1-dinamika

Кількість потерпілих в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зменшилась на 4122 чол. (або на 5,2%) і склала 75378 чол., у тому числі зі смертельним наслідком зменшилась на 37 чол. (або на 5,7%) і склала 611 чол.

Кількість групових нещасних випадків невиробничого характеру у 2013 році у порівнянні з 2012роком зменшилась на 34 одиниці (або на 5,5%) і склала 584 одиниці, також зменшилась кількість потерпілих на 189 чол. (або на 12,3%) і склала 1355чол., в тому числі зменшилась кількість потерпілих зі смертельним наслідком на 5 чол. (або на 36,9%) і склала 12 чол.

Кількість нещасних випадків невиробничого характеру, з дітьми у віці до 14 років у 2013 році в порівнянні з 2012 роком зменшилась на 35 одиниць (або на 0,32%) і склала 10968 одиниць, кількість потерпілих в них зменшилась на 49 чол. (або на 0,45%) і склала 10968 чол., у тому числі зі смертельним наслідком зменшилась на 1 чол. (або на 25%) і склала 3 чол..

Дані щодо реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру за видами подій в лікувально-профілактичних закладах (дані звітів додаток 8) за період 2012-2013 роки розташованих в районах міста

№ з/п

Район міста:

2012рік

нещасні випадки

2013рік

нещасні випадки

Динаміка

(+; -)

Н/в з дітьми віком до 14років

Динаміка

(+; -)

Кількість.

т.ч. зі см. нас.

Кількість

т.ч. зі см. нас.

Кількість.

т.ч. зі см. нас.

2012

Кіль-ть.

2013

Кі-ть

Кількість.

1.

Дзержинський

37211

317

37476

315

+265

-2

5185

5573

+388

2.

Київський

3514

14

2827

0

-687

-14

851

740

-111

3.

Комінтернів.

2822

32

188

26

-2634

-6

231

29

-202

4.

Ленінський

808

1

830

0

+22

-1

3

9

+6

5.

Московський

7184

163

6793

161

-391

-2

371

290

-81

6.

Жовтневий

4770

20

5341

21

+571

+1

393

290

-103

7.

Орджонікідз.

4541

18

3657

30

-884

+12

189

134

-55

8.

Фрунзенський

14674

83

14894

58

+220

-25

3739

3899

+160

9.

Червонозав.

3050

0

2601

0

-449

0

41

4

-37

Всього по місту:

78574

648

74607

611

-3967

-37

11003

10968

-35

Кількість нещасних випадків невиробничого характеру в 2013 році порівняно з 2012 роком зменшилася на 3867 од. (або 5,1%) і склала 74607 од.

Найбільша кількість нещасних випадків невиробничого характеру зареєстровано за такими видами подій:

— падіння — 44870 випадків (60,1% від загальної кількості травмованих);

— випадкова дія неживих механічних сил — 8318 випадків (11,1%);

— напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень — 6234 випадки (8,4%);

— транспортні нещасні випадки — 4884 випадків (6,5%);

— ушкодження з невизначеними намірами — 3460 випадків (4,6%);

— вплив живих механічних сил — 2585 випадків (3,5%);

— нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) — 990 випадків (1,3%);

— нещасні випадки внаслідок дії інших факторів неутонченных — 928 випадків (1,2%).

Кількість потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру зменшилася на 4122 чол., (або 5,2%) і склала 75388 чол.

Кількість потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру зі смертельним наслідком зменшилася на 37 чол., (або 5,7%) і склала
611 чол.

2-kilkist

Основними видами подій, що призвели до нещасних випадків невиробничого характеру зі смертельними наслідками, є:

— ушкодження з невизначеними намірами — 114 випадків (38,1% від загальної кількості потерпілих зі смертельним наслідком);

— падіння — 137 випадків (22,4%);

-транспортні нещасні випадки — 90 випадків (14,7%);

— навмисне самоповреждение — 38 випадків (6,2%)

— напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження — 27 випадків (4,4%);

— випадкове отруєння та дія отруйних речовин -25 випадків (4,1%);

— випадкове отруєння та дія алкоголю — 23 випадки (3,8%);

— інші нещасні випадки із загрозою дихання -19 (3,1%);

— нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню — 17 випадків (2,8%).

Кількість постраждалих дітей у віці до 14 років у випадках невиробничого характеру зменшилася на 35 чол., (або 0,32%) і склало
10968 чол.

2-kilkist-diti

Основними видами травматизму невиробничого характеру серед дітей у віці до 14 років є:

— падіння — 7821 чол. (71,3% від загальної кількості травмованих дітей);

— випадкова дія неживих механічних сил — 838 осіб (7,5%);

— транспортні нещасні випадки — 569 осіб (5,2%);

— нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) — 497 осіб (4,5%);

— ушкодження з невизначеними намірами — 363 осіб (3,3%);

— напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження — 351 осіб (3,2%);

— вплив живих механічних сил — 208 осіб (1,9%).

У 2013 році зареєстровано 3 нещасних випадки зі смертельним наслідком з дітьми до 14 років, у 2012 році зареєстровано 4 випадки.

3-diti

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі звітів про нещасні випадки невиробничого характеру, які надають управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щоквартально проводить облік і аналіз нещасних випадків невиробничого характеру за видами подій, який надається до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Інформація про стан роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру управлінь праці та соціальних питань районних адміністрацій Харківської міської ради та по м. Харкову за 2013 рік

з/п

Найменування заходу

Од. вимі-
ру

Дзер
жинсь
кий

Київ

ський

Комінтер

нівський

Ленін

ський

Москов

ський

Жовт
невий

Орджоні
кідзев
ський

Фрун
зенсь
кий

Червоно
завод
ський

ВСЬОГО

1

Кількість нещасних випадків невиробничого характеру, що стались всього, в тому числі:

Од.

2

0

0

12

3

0

5

0

0

22

1.1

управлінні праці та соціального захисту населення

Од.

2

0

0

0

0

0

1

0

0

3

1.2

територіальному центрі

Од.

0

0

0

3

3

0

4

0

0

10

1.3

інтернатній установі системи соціального захисту

Од.

0

0

0

9

0

0

0

0

0

9

2

Кількість лікувальних закладів на підставі звітів яких складається звіт про нещасні випадки невиробничого характеру

Од.

6

10

4

3

10

6

5

6

7

57

3

Кількість перевірених лікувальних установ

Од.

5

3

2

6

10

2

2

2

1

33

4

Виявлено порушень / через дріб усунено порушень

Од.

27/27

11/11

4/4

9/9

15/5

8/8

4/4

4/3

1/1

83/82

5

Проведено засідань з питань профілактики травматизму невиробничого характеру, безпечної життєдіяльності населення в побуті

Од.

11

17

5

7

4

1

0

3

2

50

6

Кількість статей чи виступів в засобах масової інформації тощо з питань профілактики травматизму невиробничого характеру

Од.

45

0

4

32

4

0

5

1

3857

3948

7

Реалізація заходів профілактики травматизму невиробничого характеру, в тому числі з метою:

Од.

42

49

35

67

583

6

52

17

1075

1926

7.1

запобігання аварійності та нещасним випадкам при використанні населенням газу в побуті

Од.

2

3

1

7

72

1

11

2

1075

1175

7.2

запобігання травмуванню сторонніх осіб внаслідок ураження електричним струмом

Од.

2

5

2

4

1

1

9

1

0

25

7.3

запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах

Од.

3

7

3

5

2

1

0

0

0

30

7.4

запобігання нещасним випадкам з людьми при пожежі в пожежо
небезпечний період

Од.

3

0

12

8

296

1

17

1

0

338

7.5

попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період

Од.

4

11

5

23

12

1

8

12

0

76

7.6

інші

Од.

28

23

12

20

200

1

7

1

0

292

8.

Кількість повідомлень отриманих від закладів охорони здоров’я

Од.

7936

2214

148

424

466

5340

1369

146

2601

20644

9.

Кількість розслідувань нещасних випадків, всього

Од.

11

198

128

127

15

21

83

457

0

6

9.1

Районною державною адміністрацією (органом місцевого самоврядування)

Од.

1

0

0

3

4

0

1

0

0

9

9.2

Підприємствами, установами, організаціями

Од.

10

198

128

124

11

21

82

457

0

1031