Конкурс соціальних проектів в 2011 р.

Департамент охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та проведення 12-го конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:

  • людям з особливими потребами;
  • сім’ям, в яких виховуються діти –сироти та діти з особливими потребами;
  • одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку.

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2011р:

  1. Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.
  2. Психологічна допомога вразливим групам населення і соціальним фахівцям територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста.
  3. Підготовка волонтерів для надання соціальних послуг при проведенні заходів «Євро-2012».
  4. Соціальний супровід багатодітних сімей, сімей в яких виховуються прийомні діти, сімей які виховують дітей інвалідів.

Інформація про склад учасників конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» на 2011 рік

На конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» надійшли 26 соціальних проектів, з них за напрямками:

Напрямки конкурсу соціальних проектів -2011р Кількість проектів % від
заг .кільк.
1 Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами. 15 57,7
2 Психологічна допомога вразливим групам населення і соціальним фахівцям територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста. 8 30,8
3 Підготовка волонтерів для надання соціальних послуг при проведенні заходів «Євро-2012». 3 11,5
4 Соціальний супровід багатодітних сімей, сімей в яких виховуються прийомні діти, сімей які виховують дітей інвалідів. - -
ВСЬОГО: 26 100

26 соціальних проектів на конкурс надійшли від 24 громадських організацій за 3 напрямками (2 організації подали по 2 проекти).
За напрямком № 4 пропозиції не надійшли.

Найбільша кількість соціальних проектів (15) надійшла на конкурс за напрямком №1 «Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами», що складає 57,7% від загальної кількості проектів.

Вперше приймають участь в конкурсі соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» 3 громадські організації (реєстраційні №№ 13,21,22 (напрямки № 1,2 ).

Загальна сума, яка пропонується конкурсантами на реалізацію соціальних проектів складає 5,3 млн. грн.,
з них: 1,3 млн. грн. — за рахунок коштів міського бюджету,
4,0 млн.грн. — залучені кошти та власний внесок.

Всього на конкурси міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» на 2011рік надійшли 57 проектів від 39 громадських організацій соціальної спрямованості. 14 організацій подали по 2 проекти; 2 організації – по 3 проекти.

25 громадських організації приймають участь у конкурсі та стають переможцями конкурсу і партнерами управління вже 5 років поспіль (з них 4 організації – з 2000 року, початку проведення конкурсів). Вперше приймають участь в конкурсі 3 громадські організації.

Серед проектів, що надійшли на конкурс 25 соціальних проектів є продовженням і подальшим розвитком соціальних проектів, що були переможцями попередніх конкурсів і успішно працюють в міському проекті «Єдина соціальна мережа» від 3х до 5 років.

Результати конкурсу

У грудні 2010 – січні 2011 року поведений 12 конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа». На конкурси 2011 пропозиції та соціальні проекти (усього 58) подали 39 громадських організацій.

Рішенням Експертної ради переможцями конкурсів визначено 40 соціальних проектів від 33 громадських організацій.

Основними напрямами за якими громада демонструє свій попит на соціальні послуги були:

  • «Підтримка роботи існуючих та відкриття нових клубів продовження активного довголіття громадян похилого віку»;
  • «Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами».

Всього на реалізацію пропозицій і проектів – переможців конкурсу 2011 року в «Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова» передбачено 578 тис. грн.

Важливо зазначити, що сформована система відносин між органами місцевого самоврядування та громадськими структурами міста сприяє не тільки розвитку і наповненню ринку соціальних послуг, а ще й має великий вплив на формування громадянського суспільства, що сьогодні всім нам вкрай необхідно.