Победители в 2008г.

Особливості функціонування проекту «Єдина соціальна мережа» у 2008 році

У рамках конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» 2008 року запроваджено нову форму співробітництва з громадськими організаціями соціальної спрямованості, а саме – соціальне замовлення, спрямоване на надання різнобічних соціальних послуг людям з особливими потребами, сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами, самотнім непрацездатним громадянам та людям похилого віку.

Суть соціального замовлення полягає в тому, що на підставі наявних напрацювань і багаторічного досвіду роботи сформовані конкретні соціальні технології. Це в першу чергу соціальні послуги, що надаються людям, які відносяться до певних цільових соціальних груп, а також системні дії дослідницького та організаційного характеру, направлені на корекцію взаємодії всіх учасників процесу на ринку соціальних послуг. Маються на увазі соціологічні дослідження, розповсюдження соціальної інформації, проведення загальноміських заходів тощо.

На конкурс соціальних проектів у 2008 році 42 громадські організації соціального спрямування подали 44 проекти (з низ 2 організації по 2 проекти) по 9 завданням – напрямкам соціального замовлення. Завдання (напрямки) соціального замовлення 2008 року спрямовані на надання соціальних послуг цільовим групам населення, а саме:
— людям з особливими потребами;
— сім’ям в яких виховуються діти з особливими потребами;
— самотнім непрацездатним громадянам;
— людям похилого віку.

Завдання конкурсу соціальних проектів 2008 року


з/п

Зміст напрямку-завдання

Кількість поданих проектів

1

Надання інформаційних послуг у сфері соціального захисту населення

11

2

Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Харків-соціальний»

1

3

Методичне та технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів

1

4

Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями при користуванні спеціалізованим автотранспортом при наданні транспортних послуг інвалідам 1-2 групи з проблемами опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

2

5

Забезпечення заходів щодо профілактики захворювання грудної залози

1

6

Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство інвалідів

19

7

Підтримка роботи існуючих та відкриття нових клубів подовження активного способу життя громадян похилого віку (при територіальних центрах та громадських організаціях міста), організація конкурсів, фестивалів для цієї категорії громадян

6

8

Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з метою подальшого розвитку цих відносин

2

9

Підготовка інформаційного видання «Соціальний паспорт м. Харкова»

1

Соціальні проекти – переможці конкурсу соціальних проектів 2008 року

Завдання №1
Надання інформаційних послуг у сфері соціального захисту населення

Організація

Назва проекту

1

Харківська міська жіноча громадська організація «Надія»

Ефективне вирішення проблеми домашнього насильства через широкомасштабну інфориаційно-просвітницьку діяльність

2

Міська громадська організація
«Творча співдружність «SENSUS»

Зліт волонтерів чорнобильського руху «Чорнобиль в моєму серці»

3

Міжнародна громадська організація Міжнародний фонд «Панна»

Інформування громадян про діяльність міського гуманітарного проекту «Єдина соціальна мережа»

4

Підприємство «Редакція газети «В ім’я життя» Харківського міського творчого об’єднання інвалідів «Інвапрес»

Інформаційно-аналітична кампанія для інвалідів «В ім’я життя»

5

Харківська місцева профспілкова організація всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів

«Пріоритет» – ресурсний центр сучасних інформаційних технологій для студентів з особливими потребами здоров’я, що здобувають освіту в навчальних закладах м.Харків.

6

Благодійний Фонд «Харків’янам – достойне життя»

Соціальний інформаційно-консультативний центр для людей похилого віку

7

Громадська організація «Харківський обласний союз солдатських матерів»

Медіа-проект інформаційно-аналітичного центру допомоги «Наша Армія»

8

Асоціація жінок Харківщини «Берегиня»

Інформаційно-юридична та психологічна допомога соціально незахищеним верствам населення

9

Харківська міська ГО «Спілка громадських ініціатив»

Психосоціальна підтримка сімей, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей

10

Міська громадська організація «Сатья»

Телефон «Довіри», кризовий консультаційно-реабілітаційний центр для мешканців міста

Завдання №2
Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Харків-соціальний»

Організація

Назва проекту

1

Харківське обласне громадське об’єднання «Асоціація розвитку спільнот»

Підтримка, розвиток та вдосконалення соціального Інтернет порталу «Харків Соціальний»

Завдання №3
Методичне і технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів

Організація

Назва проекту

1

Молодіжна громадська організація «Центр молодіжного розвитку «

Методичне, технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів міста Харкова

Завдання №4
Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями при користуванні спеціалізованим автотранспортом при наданні транспортних послуг інвалідам 1-2 групи з проблемами опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

Організація

Назва проекту

1

Харківська Міська громадська організація інвалідів «Креавіта»

Організаційний супровід соціальної транспортної послуги для інвалідів 1 та 2 групи з проблемами опорно-рухового апарату

2

Харківська міська ГО інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр незрячих»

Супровід людей з вадами зору

Завдання №5
Забезпечення заходів щодо профілактики захворювання грудної залози

Організація

Назва проекту

1

Харківська обласна громадська організація «Товариство Амазонок»

Впровадження в м.Харкові програми профілактики захворювань грудних залоз

Завдання №6
Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами

Організація

Назва проекту

1

Харківська громадська організація незрячих юристів

«Крок у громаду» – інтеграція та адаптація незрячих юристів у суспільство шляхом залучення їх до надання соціальних послуг незахищеним верствам населення

2

ГО інвалідів дитинства, дітей-інвалідів і членів їх сімей Дзержинського р-ну м. Харкова

Проведення реабілітаційної програми оздоровлення і спеціалізованого консультування дітей з особливими потребами, інвалідів дитинства

3

Учбово-виробниче підприємство «Центр соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів «Біатрон-3» ВОІ «СОІУ»

Навчально-виробнича, соціально-психологічна реабілітація, адаптація у суспільство та сприяння у працевлаштуванні людей з особливими потребами

4

Підприємство «Станція соціального обслуговування населення м. Харкова» БФ Святого Вознесіння

Реабілітація та соціальна адаптація у суспільство самотніх громадян похилого віку з онкологічними, психічними та інфекційними захворюваннями

5

Харківський міський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору»

«Сходинки подолання» – центр ранньої допомоги сім’ям, які виховують дітей з важкими вадами зору

6

Благодійний Фонд «Інститут раннього втручання для дітей з порушенням розвитку і дітей інвалідів «

Надання послуг раннього втручання дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують

7

Харківський обласний Благодійний Фонд «Академія»

Центр соціальної реабілітації сиріт та інвалідів

8

ХМГО інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр незрячих»

Комплексна соціальна реабілітація людей з вадами зору

9

Громадська організація «Харківський міський фонд соціального захисту інвалідів»

Міський фестиваль творчих колективів громадських організацій інвалідів «З вірою в життя»

10

Харківська обласна молодіжна ГО «Харківський центр волонтерів»

«Ти – особливий! Твоя творчість потрібна людям!»

11

ГО «Харківський союз жінок-інвалідів» «Гелена-І»

Соціальна реабілітація інвалідів шляхом мультимедійного інтерактивного навчання роботі на комп’ютері

12

Харківська обласна організація «Міжнаціональна жіноча громада»

Соціально-психологічна адаптація дітей-інвалідів, виховання толерантності у умовно здорових дітей

13

Всеукраїнська ГО інвалідів
«СОІУ» – товариство інвалідів Київського району

Розвиток Громадської агенції сприяння працевлаштуванню інвалідів

14

Організація незрячих жінок «Аріадна»

Центр сімейного дозвілля для сімей незрячих людей «Творчий відпочинок»

15

Харківська обласна організація Українського товариства глухих

Соціальна реабілітація інвалідів зі слуху в межах комплексної програми соціального захисту населення м. Харкова на 2007 р.»

16

Харківський обласний Благодійний Фонд «Сподіванка»

«Арт-терапія». Реабілітація дітей з вадами розумового та психофізичного розвитку засобами художньої терапії, музикотерапії, казкотерапії

Завдання №7
Підтримка роботи існуючих та відкриття нових клубів подовження активного способу життя громадян похилого віку (при територіальних центрах та громадських організаціях міста) організація конкурсів, фестивалів для цієї категорії населення

Організація

Назва проекту

1

БФ «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Промінь»

Клуб соціальної активності для людей похилого віку та інвалідів

2

Харківський обласний БФ «Харитативна служба допомоги»

Підготовка та проведення міжнародного конкурсу «Супербабуся-2008»

3

Громадська організація «ЮНІТІ»

«Старість? В радість!»

4

Харківська Обласна громадська організація Червоного Хреста України (Орджонікідзевський р-н)

Клуб активного довголіття для людей похилого віку

5

Комінтернівська районна організація ветеранів України

Підтримка роботи існуючих клубів подовження активного способу життя людей похилого віку

Завдання №8
Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з метою подальшого розвитку цих відносин

Організація

Назва проекту

1

Громадська організація «Центр стратегічних досліджень та інноватики»

Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадських організацій: Інноваційні рішення в соціальній політиці

Завдання №9
Підготовка інформаційного видання «Соціальний паспорт м.Харкова»

Організація

Назва проекту

1

Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону»

Соціальна самоідентифікація (видання соціального паспорту м. Харкова)