Центри зайнятості

Также на данной странице: Создание рабочих мест в 2012 году

Харківський обласний центр зайнятості
МІНЕНКО Володимир Леонідович
Адреса: 61068, м.Харків, вул. Броненосця Потьомкіна, 1-А
тел. 057-714-96-34
org@cz.kharkiv.org

Харківський міській центр зайнятості
ПІЖЕНКО Сергій Вікторович, директор
ПОЛУНІНА Ірина Володимирівна, заступниця
НАЙДЬОН Олена Вячеславівна, заступниця
Адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 137-А (ст.м. Київська)
тел. 728-40-01 (-02, -03)

Інформація про створення, завдання та системи взаємодії міського центру зайнятості з органами місцевого самоврядування

З початку незалежності України в Харкові було створено 9 районних центрів зайнятості. Всі вони розташовувались в пристосованих орендованих приміщеннях, які не відповідали сучасним вимогам надання послуг населенню, а також діючим санітарним та протипожежним нормам, постійно потребували додаткових коштів на капітальний ремонт. Чисельність працюючих спеціалістів, які надавали соціальні послуги пошукачам роботи та роботодавцям, становила 215 осіб, з яких біля 50 осіб керівного складу: 9 директорів, 9 головних бухгалтерів та майже 30 начальників відділів.

З метою більш раціонального використання коштів на утримання приміщень, оптимізації чисельності працюючих, підвищення ефективності та покращення якості послуг клієнтам, у 2004-2009 роках за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснено будівництво Харківського міського центру зайнятості за адресою: м.Харків, вул.Шевченка, 137-А.

Сьогодні це сучасна п’ятиповерхова будівля, яка забезпечує обслуговування клієнтів служби зайнятості за єдиною в Україні технологією. Загальна чисельність працюючих 185 осіб, з яких 179 державні службовці, середній вік працюючих 40 років. Директор Міського центру зайнятості – Піженко Сергій Вікторович.

Згідно з положенням, Харківський міський центр зайнятості створено шляхом злиття районних центрів зайнятості і він є їх правонаступником.

Основними завданнями центру є:
- розробка та здійснення заходів щодо реалізації державної політики зайнятості населення у м.Харків;
- систематичне вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, участь у підготовці обласної і міської програм зайнятості та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття;
- виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
- раціональне і ефективне використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Відповідно до покладених завдань, однією з визначених функцій Міського центру зайнятості є здійснення взаємодії з місцевими органами самоврядування та виконавчої влади, а також соціальними партнерами.
У новому приміщенні Харківського міського центру зайнятості створено сучасні умови для обслуговування клієнтів. На 1 поверсі розташовано інформаційно-довідковий сектор, на 2-3 поверхах проводитиметься робота з шукачами роботи, на 4 поверсі – з роботодавцями, 5 поверх – адміністративно – господарський.

Вже зараз Харківський міський центр зайнятості щодня відвідує майже півтори тисячі громадян. Це шукачі постійної або тимчасової роботи; роботодавці, які надають вакансії та зустрічаються з претендентами на їх заповнення; студенти, які шукають тимчасового, а в подальшому – постійного заробітку; волонтери, які беруть участь в новому русі «Твої обрії» та спільно із службою зайнятості проводять профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді міста Харкова тощо. У спеціально обладнаних приміщеннях проводяться різноманітні семінари, працюють комп’ютерні класи.

Создание рабочих мест в 2012 году

Весомым фактором в сфере обеспечения занятости населения и создания рабочих мест — есть преодоление теневой занятости, так называемой «детенезации». Департаментом труда и социальной политики Харьковского городского совета постоянно направляются усилия на проведение работы, направленной на борьбу с теневой занятостью и на обеспечение задачи по созданию рабочих мест в городе. С этой целью в 2012 году решением исполкома городского совета от 18.04.2012 № 203 в районах города созданы рабочие группы по вопросам легализации и занятости населения.

В состав групп вошли представители всех органов власти, которые в пределах своих полномочий ведут борьбу с нарушениями законодательства в части легальной оплаты труда и занятости населения, а именно: Государственная налоговая инспекция, управления Пенсионного фонда, Главное управления Министерства внутренних дел, профсоюза.

В работе районных рабочих групп по вопросам легализации занятости населения,
на данное время,  используется действующее Положение о рабочей группе по
вопросам легализации занятости населения, утвержденное решением горисполкома от 18.04.2012 № 203.

Решением городского совета от 22.06.12 № 772/12 была утверждена Программа занятости населения г. Харькова на 2012-2013 годы.

В рамках Программы занятости по городу Харькову, на протяжении 2012 года необходимо создать 29050 рабочих мест. За январь-август 2012 года в городе создано 23633 рабочих места, что составляет 69 % от планового показателя. По районам города создано рабочих мест:
Дзержинский — 5011
Киевский — 3899
Коминтерновский — 1882
Ленинский — 1976
Московский — 4090
Октябрьский — 1381
Орджоникидзевский -1373
Фрунзенский — 21663
Червонозаводский -1858

С апреля 2012 года проведено 38 заседаний районных рабочих групп по вопросам легализации занятости населения, 2684 изучений деятельности субъектов хозяйствования. В ходе проводимой работы членами районных рабочих групп обследованы 622 юридических лица и 2062 физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности; выявлено 184 работодателя, которые нарушают требования законодательства о труде, 129 работодателя по фактам выявленных нарушений действующего законодательства заслушаны на заседаниях районных рабочих групп; 337 теневых рабочих мест, из которых 292 легализовано, что составляет 86,6 % от общего количества выявленных нарушений.

Благодаря общей работе всех членов районных рабочих групп по вопросам легализации занятости населения на протяжении апреля-августа 2012 года легализованы трудовые отношения с 272 работниками, в том числе 260 путем подписания трудовых договоров между предпринимателями и наемными работниками с его регистрацией в городском центре занятости; 12 — официально оформленных трудовых отношений с работодателем из числа юридических лиц.

Теневая занятость сегодня приобрела наибольшее развитие в области торговли, общественного питании, легкой промышленности, строительстве, на транспорте, в сфере предоставления разного рода услуг.

В целях контроля за уровнем заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, применяются и такие меры как направление материалов на нарушителей в органы прокуратуры, а так же в территориальную государственную инспекцию по вопросам труда. Так в прокуратуру была передана информация по 10 юридическим лицам, территориальную государственную инспекцию по вопросам труда в Харьковской области — 54, которые в II-Ш квартале текущего года выплачивали заработную плату ниже установленного уровня.

Также усилия рабочих групп направлены на информационно-разъяснительную работу среди граждан о важности и необходимости оформления легальных трудовых отношений и предупреждения работодателей об ответственности за скрытую занятость, которая лишает работников социальных гарантий (оплата отпускных, больничных, надлежащие условия труда, получение достойной пенсии в будущем).

Органы местного самоуправления обращаются ко всем  работодателям!

Позаботьтесь о том, чтобы все Ваши работники были официально оформлены. Соблюдайте гарантии по оплате труда в соответствии с законодательством, нормами Генерального, Регионального, отраслевых соглашений. Работники  должны своевременно и легально получать достойную  заработную плату, иметь социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством.