Надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах

У комплексній системі реабілітації інвалідів професійна реабілітація та наступна трудова зайнятість – одні з найважливіших засобів інтеграції в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями.

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» визначено, що «професійна реабілітація — це система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням». Професійна реабілітація має на меті  забезпечити конкурентоспроможність інвалідів на ринку праці, їх працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання з заходами соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. Під час проведення заходів з соціальної та психологічної реабілітації організовуються відповідні тестування, індивідуальні консультації психологів та соціальних працівників, тренінгові заняття з розвитку навичок спілкування, саморегуляції, мотивації до навчання та працевлаштування, налаштування на досягнення успіху. Медичний супровід в закладах професійної реабілітації здійснюють лікарі в залежності від нозологічної групи. З метою стабілізації або підвищення  реабілітаційного потенціалу інваліда застосовуються методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури та спорту, бальнеолікування, гідрокінезотерапії, масажу, танцювально-рухової терапії, ароматерапії.

Надання реабілітаційних послуг в центрах реабілітації здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» (зі змінами та доповненнями).

В Україні діє мережа закладів професійної реабілітації інвалідів. У системі органів соціального захисту функціонує Всеукраїнський Центр професійної реабілітації інвалідів (Київська обл., с. Лютіж) та 10 центрів професійної реабілітації, 5 з яких мають статус міжрегіональних центрів — у містах Вінниці, Луганську, Львові, Чернівцях та Краматорську, також функціонує 4 спеціальних навчально-виховних закладів інтернатного типу, призначених для здійснення реабілітаційних заходів, здобуття робітничих професій молоддю, до яких належать: Житомирське вище професійне училище-інтернат Житомирської облради; Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат; Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка; Луганське обласне професійно-технічне училище-інтернат.

До реабілітаційної установи приймаються громадяни України  із числа повнолітніх інвалідів І-ІІІ груп, а також діти-інваліди від 15 років, які постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або висновком ЛКК потребують  професійної реабілітації, не мають протипоказань  для  навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація.

Обмеженнями в прийомі до реабілітаційної установи можуть бути медичні і вікові показники, а також вимоги щодо професійної придатності. Протипоказаннями для прийому до реабілітаційної установи є стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади, які унеможливлюють навчання.

До реабілітаційної установи не приймаються на навчання інваліди, які вже отримали професії в центрах професійної реабілітації інвалідів державної або комунальної форми власності і не працевлаштувалися за набутою професією, окрім випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв’язку з погіршенням стану здоров’я не можуть працювати за раніше набутою професією і потребують перенавчання (перекваліфікації).

Вибір професії  залежить від бажання інваліда, його інтересів, здібностей, та стану здоров’я. Перед тим, як обирати професію та навчальний заклад, необхідно заздалегідь отримати медичну консультацію щодо можливості навчатися та працювати за обраною спеціальністю.

Для отримання направлення на проходження професійної реабілітації в будь-якій реабілітаційній установі інваліду або дитині – інваліду необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із відповідним пакетом документів:

 • заявою на проходження професійної реабілітації і згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • документом про освіту: копією свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестату про повну середню загальну освіту  (11 класів) чи  дипломом  про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (оригінал та копія);
 • медичною довідкою (лікарський професійно-консультативний висновок) за формою 086/о;
 • довідкою МСЕК про встановлення групи інвалідності або для дітей до 18 років висновком ЛКК , де зазначено реабілітаційний потенціал інваліда (оригінал та копія);
 • індивідуальною програмою реабілітації, виданою МСЕК з висновком щодо навчання за робітничою професією в такій редакції: «навчатися за обраною робітничою професією (вказати професію) може» (оригінал та копія);
 • паспортом (оригінал та копія);
 • карткою індивідуальної профконсультації клієнта, виданою місцевим центром зайнятості;
 • двома фотокартками розміром 3×4 см.

Послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 N 1686, надаються інваліду або дитині-інваліду безоплатно чи на пільгових умовах у межах суми, передбаченої на зазначену мету.

Послуги, не передбачені Програмою, надаються безоплатно у разі, коли:

 • середньомісячний сукупний дохід сім’ї інваліда або дитини-інваліда не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї, розмір якого визначається відповідно до державного бюджету України на відповідний рік;
 • дитина-інвалід виховується одинокою матір’ю, батьком (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновителем, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) немає запису про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини;
 • дитина-інвалід виховується вдовою або вдівцем (матір’ю чи батьком), у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу;
 • дитина-інвалід або інвалід віком до 35 років знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з безпритульністю, конфліктами або жорстоким ставленням у сім’ї.

В інших випадках такі послуги надаються на пільгових умовах.

Дітям-інвалідам на період навчання призначається стипендія, вони знаходяться на повному державному утриманні, а пенсії або допомоги виплачують у повному обсязі.

Після закінчення курсу навчання у реабілітаційних центрах випускники складають державні іспити і отримують свідоцтво державного зразка про набуття робітничої професії.

Міністерством соціальної політики України на офіційному веб-сайті розміщено «Довідник центрів соціальної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення». З ним є можливість ознайомитись, надіславши запит на електронні адреси (e-mail: oksana@mlsp.gov.ua, snegana@mlsp.gov.ua).

Більш детальну інформацію мешканці Холодногірського району м. Харкова можуть отримати:
— в управлінні праці та соціального захисту населення, за адресою: вул. Благовіщенська (К.Маркса) 34, І поверх, кімн. 3, тел.712-49-75;
— в Харківському міському центрі зайнятості, який знаходиться за адресою: 61013, м. Харків, вул. Шевченко б. 137 а, тел. 728-40-01, 728-40-25.

Джерело: Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району