Працевлаштування інвалідів

Згідно статей 17-25 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інвалідам, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів.

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Адміністрація підприємств (об’єднань), установ і організацій (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язана створювати безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, вживати заходів, спрямованих на запобігання інвалідності, на відновлення працездатності інвалідів.

За інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну підготовку і перепідготовку згідно з індивідуальною програмою реабілітації, якщо з моменту встановлення інвалідності минуло не більше року, зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи із зарахуванням пенсії по інвалідності протягом строку, передбаченого програмою. У таких випадках відшкодування витрат з урахуванням сплачених сум пенсій здійснюється підприємством (об’єднанням), установою і організацією, у період роботи на яких настала інвалідність.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою виконання роботи вдома. Інваліди також можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють і зареєстровані, як такі що шукають роботу у державній службі зайнятості визначаються безробітними у разі відсутності підходящої роботи, при цьому статус безробітного надається з першого дня реєстрації в центрі зайнятості незалежно від місця проживання (реєстрації). Право на призначення допомоги по безробіттю мають лише особи з інвалідністю, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менш ніж 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу та тривалості безробіття.

Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів, а саме:

  1. оригінала паспорту;
  2. оригінала довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  3. оригінала довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;
  4. оригінала пенсійного посвідчення;
  5. оригінала індивідуальної програми реабілітації, виданої медико-соціальною експертною комісією,
  6. оригінала трудової книжки (за наявності);
  7. оригінала військового квитка (за наявності);
  8. оригінал документа про освіту;
  9. направлення на працевлаштування від органів соціального захисту населення (за наявності).

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань. При цьому Державна служба зайнятості використовує різноманітні форми роботи: цільові та профконсультативні семінари, бесіди та зустрічі, ярмарки вакансій, «круглі столи», «дні відкритих дверей», курси професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовка, інше.

У межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства про працю адміністрація підприємства (об’єднання), установи і організації відшкодовує витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця постійного проживання, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним.

Більш детальну інформацію мешканці Холодногірського району м. Харкова можуть отримати:
— в управлінні праці та соціального захисту населення, за адресою: вул. К.Маркса 34, І поверх, кімн. 3, тел.712-49-75;
— в Харківському міському центрі зайнятості, який знаходиться за адресою: 61013, м. Харків, вул. Шевченко б. 137 а, тел. 728-40-01, 728-40-25.

Детальну інформацію про актуальні вакансії та перелік актуальних професій, можливість професійного навчання за направленням служби зайнятості можна переглянути на порталі «Труд» www.trud.gov.ua.

Джерело: Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району