Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Згідно до ст. 20- 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС мають право на щорічне забезпечення путівками на оздоровлення або відпочинок.

Порядок видачі санаторно-курортних путівок дітям зазначеної категорії регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 № 261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». При цьому зазначені громадяни забезпечуються путівками:

 • І-ої категорії — безоплатно та позачергово;
 • ІІ-ої категорії — безоплатно та першочергово;
 • ІІІ-ої категорії (потерпілі від аварії на ЧАЕС, крім тих, що мають право тільки на пільгове забезпечення) – безоплатно;
 • ІІІ-ої категорії (учасники ліквідації, а також потерпілі з числа тих, які проживали на забрудненій території на момент аварії, та які станом на 01.01.1993 не прожили в зоні безумовного обов’язкового відселення 2 роки, в зоні гарантованого добровільного відселення 3 роки) – пільговими путівками з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів.

Термін оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, складає 18 днів.

Для постановки на облік громадянина, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, для забезпечення путівкою в управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за місцем реєстрації заявника необхідно в термін до 15 жовтня року, що передує року оздоровлення такої особи, надати наступні документи:

 • заяву;
 • посвідчення громадянина, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи разом із відповідними вкладками (оригінал та копія);
 • паспорт (оригінал та копія);
 • медичну довідку про рекомендовані санаторії та профіль лікування за формою №070/О.

Заяви, подані з порушенням строку, приймаються для взяття постраждалих осіб на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік.

Для отримання путівки громадянам, які перебувають на обліку для її забезпечення, до управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за місцем реєстрації заявника необхідно надати оригінали наступних документів:

 • паспорт;
 • посвідчення громадянина, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • для непрацюючих – трудову книжку;
 • для працюючих – довідку про те, що протягом поточного року не виділялись путівки для оздоровлення постраждалої особи за місцем її роботи;
 • для громадян, що перебувають на пенсійному обліку по лінії МО, МВС, МНС, СБУ – довідку про те, що протягом поточного року не виділялись путівки для оздоровлення постраждалої особи за місцем отримання пенсії.

До санаторію приймаються особи з наступними документами:

 • паспортом;
 • пільговим посвідченням;
 • путівкою, заповненою та завіреною печаткою;
 • санаторно – курортною картою.

Категорично забороняється передача путівки іншій особі або члену сім’ї та поділ путівки на двох та більше осіб.

Перенесення терміну оздоровлення можливо лише за умови погодження з установою, яка видала путівку та погодження з оздоровчим закладом, до якого видана путівка.

Більш детальну інформацію мешканці Холодногірського району м. Харкова можуть отримати:
— в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою: 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська (Карла Маркса), б.34, І-ий поверх, кімната №4

Телефон для довідок -712-17-91

Джерело: Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району