Організаційна структура соціальної сфери м.Харків


Особливості функціонування проекту «Єдина соціальна мережа» в Харкові

Постійні комісії

Питаннями соціальної політики в Харківській міській раді безпосередньо опікується Постійна комісія з охорони здоров’я та соціального захисту, яка за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 

Виконавчі органи

в сфері соціального захисту населення


Світлана Горбунова-Рубан — Заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради


Лариса Віталіївна Болгова — Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. В структурі органів соціального захисту населення міста працює з 1991 року, освіта вища – магістр державного управління, економіст.

У 2007 році Департамент гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради був реорганізований у Департамент гуманітарних питань і Департамент охорони здоров’я та соціальних питань, до складу якого увійшли Управління праці та соціальних питань та Управління охорони здоров’я.

Діяльність Департаменту забезпечує створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів; установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я, та сфери соціального захисту населення, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері охорони здоров’я, та соціального захисту населення.

Завдання Департаменту:

 • Координація та забезпечення діяльності підприємств, закладів, установ та організацій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення м.Харкова усіх форм власності.
 • Виділення пріоритетних напрямів діяльності в м.Харкові у сфері охорони здоров’я, та соціального захисту всебічна підтримка таких напрямів.
 • Надання пропозицій щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток вищезазначених сфер.
 • Надання пропозицій та прийняття участі в забезпеченні бюджетного та позабюджетного фінансування підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення.
 • Забезпечення взаємодії підприємств, закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями, недопущення та врегулювання напружених та конфліктних ситуацій.
 • Приймає участь у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сферах охорони здоров’я, та соціальною захисту населення,
 • Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова у сферах охорони здоров’я та соціального захисту населення.
 • Сприяння нормативної та програмної підтримки підприємств, закладів, установ та організацій вищезазначених сфер в межах своєї компетенції.

Структура Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради

1.     Апарат Департаменту: заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради. Головний спеціаліст (референт керівника). тел.731-45-91
1.1.   Відділ контролю за виконанням доручень апарату Департаменту.
1.2.   Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Департаменту.
2.     Управління охорони здоров’я.
3.     Управління праці та соціальних питань.

Положення про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Управління праці та соціального захисту населення в районах міста Харкова

 

Приймальні Харківського міського голови

Діяльність Управління праці та соціальних питань міської ради з питань праці здійснюється відповідно до рішення 24 сесії Харківської обласної ради V скликання від 17 квітня 2008 року «Про затвердження Програми зайнятості населення Харківської області на 2008-2009 роки», рішень 10 сесії Харківської міської ради V скликання від 27.12.2006р. №253/06 «Про затвердження «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки» та 23 сесії V скликання від 20.06.2008р. «Про затвердження Програми зайнятості населення м.Харків на 2008-2009 роки». Заходи програм спрямовані на реалізацію державної політики зайнятості населення, ефективного використання трудових ресурсів, регулювання процесів на ринку праці, охорони праці, профілактики травматизму невиробничого характеру.

 

Інформація про створення, завдання та системи взаємодії міського центру зайнятості з органами місцевого самоврядування

Мережа електронних офісів

Управління праці та соціального захисту населення в районах міста Харкова

У складі виконавчих органів усіх районів м.Харков існують управління праці та соціального захисту населення, в яких на 01.01.2008 року працювало 646 осіб. Управління поділяються на відділи, що обумовлено їхніми функціями та напрямками діяльності.

Структура управлінь праці та соціального захисту населення в районах міста Харкова

Рада з питань безпечної життєдіяльності населення у м.Харків

Потреба у наявності ради з питань безпечної життєдіяльності населення м.Харкова є природною та актуальною і значним чином обумовлена необхідністю координації роботи органів управління та наглядових структур міста та області у питаннях забезпечення безпечної життєдіяльності населення в умовах зростання техногенної небезпеки, введення у дію багатьох нових об’єктів виробництва, послуг і міської інфраструктури та небезпечним станом об’єктів старого виробничого та невиробничого фондів.

Враховуючи це було прийнято рішення міськвиконкому від 06.02.2008р. №45 про створення ради з питань безпечної життєдіяльності населення у м.Харкові, затверджений її персональний склад та Положення про Раду.

Міська тристороння соціально-економічна рада

Відповідно до Указу Президента України від 29 грудня 2005 року №1871/2005 «Про розвиток соціального діалогу в Україні», з метою сприяння узгодженому вирішенню проблем, що виникають у соціально-економічному житті міста Харкова і стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців, налагодження конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, активізації та створення нових форм соціального діалогу, забезпечення соціальної злагоди в громаді утворена міська тристороння соціально-економічна рада. Розпорядженням Харківського міського голови від 21.05.2007р. №1374 затверджено Положення  про міську тристоронню соціально-економічну раду, її персональний склад та склад секретаріату ради.

Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 • Склад комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
 • Перелік об’єктів громадського призначення, що підлягають першочерговому пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

Забезпечення доступності середовища для осіб з фізичними обмеженнями

Департаментом праці та соціальної політики Харківської міської ради у взаємодії з відповідними структурами районних у Харкові рад приділяється постійна та цілеспрямована увага питанням перевірки і аналізу рівня доступності середовища життєдіяльності Харкова для маломобільних груп населення, наявності елементів безбар’єрної архітектури на будівлях і спорудах соціальної інфраструктури.

На виконання вказаного Указу Президента України у міську «Програму сприяння безпечної життєдіяльності в сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки», затверджену рішенням 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. №253, включений розділ «Забезпечення приступності середовища для облич з фізичними обмеженнями».
Згідно з програмою, відповідно до Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.11.2006р. №960 «Про реалізацію соціальних проектів громадських організацій» створений Комітет безбар’єрності з метою рішення проблем, зв’язаних з архітектурними і комунікаційними перешкодами в місті і забезпеченням рівних прав і можливостей для мало мобільних груп населення шляхом формування доступного середовища життєдіяльності. Відпрацьовано перелік об’єктів суспільного призначення, що підлягають першочергової адаптації для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.
Проведено обстеження будинків, у яких проживають люди з фізичними обмеженнями і відпрацьовані пропозиції з метою удосконалення житла цих людей.

Проведено моніторинг дотримання організаціями, підприємствами й установами встановлених нормативних вимог у частині забезпечення доступу мало мобільних груп населення до об’єктів міської інфраструктури.
Ведуться роботи з розробки соціальної реклами з метою формування позитивного відношення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності Харкова в доступну для мало мобільних груп населення.
Проводиться інформування населення з метою реалізації заходів щодо підвищення доступності середовища життєдіяльності для мало мобільних груп населення міста.

З 1.04.2007р. уведена нова форма співробітництва з громадськими організаціями соціальної спрямованості, згідно якою експерт від громадської організації інвалідів співробітничає з відділом узгодження і координації проектів Управління містобудування й архітектури і з Державною архітектурною будівельною комісією. До обов’язків даного експерта входить контроль наявності елементів безбар’єрности від етапу узгодження проектної документації до прийняття об’єктів в експлуатацію (розглянуто й узгоджено 250 об’єктів). Така форма співробітництва, при якій громадські організації інвалідів, беруть активну участь у підвищенні рівня доступності міської інфраструктури, проявила себе як дуже ефективна.

Така форма співробітництва, при якій громадські організації інвалідів, беруть активну участь у підвищенні рівня доступності міської інфраструктури, проявила себе як дуже ефективна.
У межах реалізації соціального проекту «Створення ресурсно-інформаційного центру з проблем безбар’єрної архітектури м.Харків» за кошти міського бюджету був проведений моніторинг доступності 400 громадських будинків і підготовлений звіт щодо загального стану доступності міської інфраструктури до особливих потреб мало мобільних груп населення.
Створено перелік об’єктів громадського призначення, що підлягають першочерговому пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Розроблено проектну документацію на адаптацію ще 15 будинків суспільного призначення.
За 2007р. була розроблена проектна документація на адаптацію 12 споруд суспільного призначення і проведені будівельні роботи з реконструкції 4 об’єктів.
Проведено моніторинг доступності під’їздів житлових будинків, у яких живуть люди на інвалідних візках. У список поточного і капітального ремонту на 2008 рік зараховані питання встановлення 14 пандусів у під’їздах житлових будинків людей з фізичними обмеженнями.

На підставі ст. 27 Закону України «Про соціальний захист інвалідів» був розроблений і апробований механізм залучення позабюджетних коштів для адаптації суспільних будинків від тих замовників, які з технічних причин не можуть провести заходи щодо підвищення доступності на власному об’єкті. Таким чином, із серпня 2007 року залучено понад 70 тис. грн на підготовку проектів реконструкції вхідних груп 20 об’єктів суспільного призначення та здійснення будівництва пандусів у кіно-концертному залі «Україна», цирку, поліклініці №8, територіальному центрі Жовтневого району, Театрі юного глядача.

Для зміни ситуації в галузі транспортної доступності в місті було закуплено 5 мікроавтобусів «Газель», два з яких обладнані підйомниками для людей, що пересуваються на інвалідних кріслах з метою створення спеціалізованої транспортної служби «Інватаксі», безкоштовної для жителів міста. У міському бюджеті на 2008 рік передбачено 200 тис грн. на забезпечення роботи цієї соціальної транспортної служби.

При реалізації програми з благоустрою міста також враховуються потреби людей з фізичними обмеженнями. Так, у центральному парку міста ім.Т.Г.Шевченко встановлена дитяча ігрова площадка, яка доступна для всіх дітей міста, у тому числі й із проблемами опорно-рухового апарата. Крім того, сьогодні розробляються заходи щодо благоустрою території компактного проживання невидющих у районі вул.Клочківської.

З 2007 року ведеться робота з установлення в місті світлофорів зі звуковим сигналом. За особистою участю громадських організацій невидющих визначено 9 пішохідних переходів, які підлягають першочерговій адаптації спеціалізованими світлофорами. На сьогоднішній день уже встановлено 1 такий світлофор.

У рамках підготовки до проведення матчів футбольного чемпіонату Європи 2012 року в Харкові при участі громадських організацій інвалідів розроблено Концепцію дотримання принципів універсальної доступності.
З метою поширення інформації у громаді про стан доступності інфраструктури Харкова видано довідник «Доступний Харків», що містить перелік всіх доступних будинків суспільного призначення, і методичний посібник «Під’їзди житлових будинків: безбар’єрність, адаптація, доступність».

Склад комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Розвиток ринку соціальних послуг

Формування громадської думки та поширення соціальної інформації шляхом проведення міських заходів

Формування соціальної політики в місті грунтується на реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, що регламентовані ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Це виявляється, насамперед, у розробці та реалізації місцевих соціальних програм як на міському, так і районному рівнях.

Рішенням 10 сесії Харківської міської ради V скликання від 27.12.2006р. №253/06 затверджено «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки», яка є корпоративним проектом і містить у собі пріоритетні напрямки діяльності у сфері соціального захисту населення. Програму розроблено на підставі дослідження стану справ в окремих сферах життєдіяльності територіальної громади. У даній Програмі знайшли відображення заходи, що були раніше передбачені в «Комплексній програмі соціального захисту населення м.Харків», «Програмі соціального захисту громадян м.Харків, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Програмі зайнятості населення», питання охорони праці, профілактики травматизму невиробничого характеру, доступності середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.
Програма фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Мета програми – координація дій міських і районних управлінь, відділів і служб, благодійних фондів, громадських організацій щодо надання адресної соціальної допомоги і підтримки соціально незахищеним громадянам міста на місцевому рівні.
В основу розробки Програми на 2007-2010 роки покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в державі, рішення сесій Харківської міської ради, пропозиції постійних депутатських комісій, а також досвід роботи органів і установ соціального захисту міста, отриманий у процесі реалізації попередніх програм.

Щорічно Програма удосконалюється, збільшується фінансування на її реалізацію, створюється та супроводжується банк даних осіб, які потребують соціальної підтримки. Накопичений досвід дозволив визначити пріоритетні напрямки соціального захисту населення, за допомогою яких підтримується життєздатність соціально послаблених громадян міста. Серед них:

 • проведення загальноміських заходів, спрямованих на формування громадської думки відносно соціально послаблених груп населення (інваліди, люди похилого віку тощо), а також відносно людей, які мають особливі заслуги перед суспільством (Герої Радянського Союзу, ветерани війни, афганці, чорнобильці і т. ін.);
 • надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам міста і родинам з дітьми;
 • надання додаткових соціальних гарантій (місцевої пільги) окремим соціально-незахищеним категоріям громадян;
 • підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість;
 • розповсюдження соціальної інформації;
 • розвиток волонтерського руху.

Структура програми визначена з позиції розміщення пріоритетів у соціальній політиці міста і складається з 10 розділів, що відповідають основним соціальним напрямкам.

Важливим напрямком діяльності Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради є формування громадської думки та поширення соціальної інформації шляхом проведення, за рахунок коштів міського бюджету, загальноміських заходів.

Розвиток громадянського суспільства через партнерські відносини з громадськими організаціями

Співпраця влади
з громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості дає:

 1. Зменшення соціальної напруги в територіальній громаді
 2. Прозорість діяльності влади та діяльності громадських об’єднань
 3. Ефективне партнерство державних і недержавних надавачів послуг та корпоративних відносин між громадськими об’єднаннями в рамках міського проекту «Єдина соціальна мережа» та громадськими об’єднаннями і владою
 4. Створення умов для отримання додаткових знань:
  • владою – про проблеми, що існують в територіальній громаді та можливість їх вирішення на рівні влади;
  • громадськими об’єднаннями – від влади щодо роботи з бюджетними коштами, клієнтами та іншими організаціями.
 5. Зміни ставлення влади до громадських структур та громадських структур до влади. Зростання ролі громадських організацій в розробці стратегії розвитку ринка соціальних послуг Харкова
 6. Підвищення якості роботи громадських організацій в умовах співпраці з владою
 7. Збільшення учасників відносин на ринку соціальних послуг, як об’єктів, так і суб’єктів
 8. Залучення додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищення інтересу організацій надавачів грантів до роботи громадських організацій.
 9. Підвищення якості і кількості соціальних послуг
 10. Створення міжвідомчих зв’язків, як основи реалізації принципу надання комплексної соціальної послуги
 11. Створення моделі взаємодії всіх надавачів соціальних послуг з метою підвищення якості життя соціально вразливих верств населення.
 12.  Формування активного способу життя жителів територіальної громади міста.
 13. Створення додаткових робочих місць в системі соціальних проектів.
 14. Розвиток волонтерського руху, як результат громадської активності населення.

Особливості функціонування проекту «Єдина соціальна мережа» в Харкові

Підтримка соціально послаблених верств населення

Основним завданням органів місцевого самоврядування серед жителів територіальної громади є робота по підвищенню рівня життя членів територіальної громади.
Для досягнення цієї мети діяльність відділу державних програм управління спрямована на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.
Одним з важливих напрямків роботи є координація діяльності установ, що забезпечують соціальне обслуговування населення міста.
Основним завданням органів місцевого самоврядування серед жителів територіальної громади ми бачимо роботу по підвищенню рівня життя мешканців міста.

Для досягнення цієї мети, відділ державних програм спрямував свою діяльність на такі напрямки роботи:

  • створення необхідних умов для реалізації державних програм, спрямованих на соціальний захист громадян;
  • забезпечення необхідного рівня функціонування закладів соціального захисту населення та координації їх діяльності;
  • впровадження принципу адресності в підходах по наданню різних видів соціальної допомоги;
  • надання правової консультативної допомоги з питань надання реалізації державних соціальних програм;

  Управлінням праці та соціальних питань Харкова проведена певна робота щодо виконання наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.05.2005р. №183 «Про впровадження в місцевих органах праці по соціальному захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням житлових субсидій та усіх видів соціальної допомоги».

  Органами Пенсійного фонду Украйни докладається багато зусиль для забезпечення своєчасного призначення та перерахунків пенсій відповідно до рішень Уряду, підвищення розмірів компенсаційних виплат, допомог та пенсій відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення їх своєчасної індексації.

  Виконання делегованих повноважень у Харкові базується на підставі Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» та «Програма житлових субсидій».

  Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови

  Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету: історія та сучасність

  Попри те, що на державному рівні здійснюються заходи щодо виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій із державного бюджету, з 2002 року з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян, реалізації додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної підтримки окремих категорій жителів територіальної громади Харкова були поетапно встановлені місцеві пільги.

  Уперше з 2002 року була встановлена місцева пільга на оплату житлово-комунальних послуг 138 сім’ям, учасників бойових дій, загиблих в Афганістані (і інших локальних війнах) у розмірі 50% оплати (незалежно від норм споживання передбачених чинним законодавством України).

  Встановлення місцевих пільг для інших категорій населення територіальної громади міста, як управлінський механізм, в рамках «Комплексної програми соціального захисту населення м.Харків», був застосований в жовтні 2003 року для зняття соціальної напруги в територіальній громаді серед соціально незахищених громадян, що мають низький рівень життя, у зв’язку з підвищенням тарифів на тепло. Для забезпечення компенсаційних виплат, ефективного надання послуг пільговому контингенту громадян і обслуговуванню житлово-комунальних підприємств, що надають послуги, з січня 2006 року був створений відділ місцевих пільг, як структурний підрозділ Управління праці та соціальних питань Харківської міської ради.

  На 2008 рік у відповідності з «Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки» встановлено місцеві пільги на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

  1. Надання додаткових соціальних гарантій з оплати за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремим соціальним категоріям міста (компенсація різниці тарифів) – 8929 осіб, а саме:
   • cім’ям, які виховують дітей-інвалідів, прикутих до ліжка (до 18 років) – 82 особи;
   • сім’ям, які виховують дітей-інвалідів, хворих на ДЦП (до 18 років) – 422 особи;
   • сім’ям з дітьми до 18 років із родин, де обидва батьки інваліди 1 та 2 гр. – 28 осіб;
   • сім’ям, які виховують дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями (до 18 років) – 107 осіб;
   • сім’ям «Матерів-героїнь» – 323 особи;
   • прийомним сім’ям – 69 осіб;
   • непрацюючим батькам, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом (до 18 років) і які отримують надбавку на догляд за дитиною-інвалідом згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» – 1467 осіб;
   • багатодітним сім’ям (3 та більше дітей до 18 років) – 2087 осіб;
   • одиноким матерям (2 та більше дітей до 18 років) – 889 осіб;
   • інвалідам 1 гр., які отримують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу – 1300 осіб;
   • інвалідам 1 та 2 гр. по зору – 2155 осіб.
  2. На житлово-комунальні послуги:
   • сім’ям УБД, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, – 158 сімей (267 осіб разом з членами сім’ї, які користуються пільгами);
   • громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», – 288 осіб;
   • соціальним робітникам районних територіальних центрів – 652 особи;
   • непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, у тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом 1 групи, – 2 особи;
   • двірникам та робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, – 1938 осіб.
  3. оплати за користування газом на опалювання житла в опалювальний період:
   • сім’ям «Матерів-героїнь», які мешкають у приватному секторі, – 63 особи;
   • інвалідам 1 та 2 групи по зору, які мешкають у приватному секторі, – 73 особи
  4. На послуги зв’язку:

   • інвалідам 1 та 2 групи по зору – 1272 особи.
   • Надання додаткових соціальних гарантій на I півріччя 2009р.
   • Адресна соціальна допомога

  Суттєвим механізмом підтримки населення є надання адресної соціальної допомоги.
  Збільшилася кількість одержувачів допомог лише за рахунок передачі до органів праці та соціального захисту населення функції по виплаті допомог застрахованим особам та дітям-інвалідам. Допомоги малозабезпеченим сім’ям, на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей одиноким матерям, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають адресний характер та призначаються з урахуванням доходів сім’ї, її складу та віку дітей. Механізм надання допомог постійно вдосконалюється. Наряду із зростанням прожиткового мінімуму, гарантованого мінімуму зростають розміри всіх видів допомог.
  Спостерігається і зростання кількості одержувачів допомог у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей одиноким матерям, на дітей, які одержують соціальну допомогу в будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, та зменшення кількості одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, що є наслідком поліпшення рівня життя населення.

  Середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

  Станом на 01.07.2009р.:

  • державна соціальна допомога сім`ям з дітьми нарахована – 149946,2 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 107727тис.грн.), профінансовано – 149946,2 тис. грн. (на 01.07.2008р. – 107727).
  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям нарахована – 2042,8 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 2801,6), профінансовано – 2042,8 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 2801,6).
  • державна соціальна допомога при народженні дитини нарахована – 94708,4 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 49380,6), профінансовано – 94708,4тис. грн. ( на 01.07.2008р. – 49380,6).
  • державна соціальна допомога сім`ям з дітьми у зв’язку з вагітністю та пологами нарахована 2133,8 тис. грн., профінансовано 2133,8 тис. грн.
  • допомога сім’ям з дітьми по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку нарахована – 28008тис. грн., (на 01.07.2008р. – 20748,9), профінансовано – 28008тис. грн. (на 01.07.2008р. – 20748,9).
  • допомога при народжені дитини одиноким матерям нарахована – 19696,1 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 15254,4), профінансовано – 19696,1тис. грн. (на 01.07.2008р. – 15254,4).
  • допомога сім’ям з дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням нарахована – 5309,3тис. грн., (на 01.07.2008р. – 2007,4), профінансовано – 5309,3 тис. грн. ( на 01.07.2008р. – 2007,4).
  • тимчасова держана допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована – 877,9 тис. грн., (на 01.07.2008р. – 412,0), профінансовано – 877,9 тис. грн. (на 01.07.2008р. – 412,0).

  Одноразова допомога при народженні дитини та виплата допомог сім’ям з дітьми до трьох років з 01.01.2007 року передані управлінням соціального страхування районним управлінням праці та соціальних питань.

  Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», допомога при народженні дитини надається у розмірі 12240 гривень – на першу дитину, 25000 гривень – на другу дитину, 50000 гривень – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини – 4840 гривень, третьої та наступної дитини – 5000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Управлінням постійно ведеться робота з районними управліннями праці та соціальних питань, щодо реалізації державної програми по спрощенню механізму надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.

  В усіх районних відділах субсидій Харкова за кошти Мегабанку були встановлені комп’ютери, модеми, розроблені та впроваджені комп’ютерні програми з метою отримання через Мегабанк інформації про заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги жителів міста, а також наявність договорів про погашення заборгованості по кожній сім’ї, що звернулася за призначенням субсидії.

  В Харкові значно спрощена система призначення житлових субсидій

  Управлінням постійно ведеться робота з районними управліннями праці та соціальних питань, щодо реалізації державної програми по спрощенню механізму надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.

  В усіх районних відділах субсидій м. Харкова за кошти Мегабанку були встановлені комп’ютери, модеми, розроблені та впроваджені комп’ютерні програми з метою отримання через Мегабанк інформації про заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги жителів міста, а також наявність договорів про погашення заборгованості по кожній сім’ї, що звернулася за призначенням субсидії.