Організаційна структура соціальної сфери м.Харків


Особливості функціонування проекту «Єдина соціальна мережа» в Харкові

Постійні комісії

Питаннями соціальної політики в Харківській міській раді безпосередньо опікується Постійна комісія з охорони здоров’я та соціального захисту, яка за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 

Виконавчі органи

в сфері соціального захисту населення


Світлана Горбунова-Рубан — Заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Лариса Болгова
Лариса Віталіївна Болгова — Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. В структурі органів соціального захисту населення міста працює з 1991 року, освіта вища – магістр державного управління, економіст.

У 2007 році Департамент гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради був реорганізований у Департамент гуманітарних питань і Департамент охорони здоров’я та соціальних питань, до складу якого увійшли Управління праці та соціальних питань та Управління охорони здоров’я.

Діяльність Департаменту забезпечує створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів; установ, організацій та підприємств сфери охорони здоров’я, та сфери соціального захисту населення, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері охорони здоров’я, та соціального захисту населення.

Завдання Департаменту:

 • Координація та забезпечення діяльності підприємств, закладів, установ та організацій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення м.Харкова усіх форм власності.
 • Виділення пріоритетних напрямів діяльності в м.Харкові у сфері охорони здоров’я, та соціального захисту всебічна підтримка таких напрямів.
 • Надання пропозицій щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток вищезазначених сфер.
 • Надання пропозицій та прийняття участі в забезпеченні бюджетного та позабюджетного фінансування підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення.
 • Забезпечення взаємодії підприємств, закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями, недопущення та врегулювання напружених та конфліктних ситуацій.
 • Приймає участь у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сферах охорони здоров’я, та соціальною захисту населення,
 • Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова у сферах охорони здоров’я та соціального захисту населення.
 • Сприяння нормативної та програмної підтримки підприємств, закладів, установ та організацій вищезазначених сфер в межах своєї компетенції.

Структура Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради

1.     Апарат Департаменту: заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради. Головний спеціаліст (референт керівника). тел.731-45-91
1.1.   Відділ контролю за виконанням доручень апарату Департаменту.
1.2.   Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Департаменту.
2.     Управління охорони здоров’я.
3.     Управління праці та соціальних питань.

Положення про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Управління праці та соціального захисту населення в районах міста Харкова

 

Приймальні Харківського міського голови

 

Інформація про створення, завдання та системи взаємодії міського центру зайнятості з органами місцевого самоврядування

Мережа електронних офісів

Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Розвиток ринку соціальних послуг

Розвиток громадянського суспільства через партнерські відносини з громадськими організаціями

Співпраця влади
з громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості дає:

 1. Зменшення соціальної напруги в територіальній громаді
 2. Прозорість діяльності влади та діяльності громадських об’єднань
 3. Ефективне партнерство державних і недержавних надавачів послуг та корпоративних відносин між громадськими об’єднаннями в рамках міського проекту «Єдина соціальна мережа» та громадськими об’єднаннями і владою
 4. Створення умов для отримання додаткових знань:
  • владою – про проблеми, що існують в територіальній громаді та можливість їх вирішення на рівні влади;
  • громадськими об’єднаннями – від влади щодо роботи з бюджетними коштами, клієнтами та іншими організаціями.
 5. Зміни ставлення влади до громадських структур та громадських структур до влади. Зростання ролі громадських організацій в розробці стратегії розвитку ринка соціальних послуг Харкова
 6. Підвищення якості роботи громадських організацій в умовах співпраці з владою
 7. Збільшення учасників відносин на ринку соціальних послуг, як об’єктів, так і суб’єктів
 8. Залучення додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищення інтересу організацій надавачів грантів до роботи громадських організацій.
 9. Підвищення якості і кількості соціальних послуг
 10. Створення міжвідомчих зв’язків, як основи реалізації принципу надання комплексної соціальної послуги
 11. Створення моделі взаємодії всіх надавачів соціальних послуг з метою підвищення якості життя соціально вразливих верств населення.
 12.  Формування активного способу життя жителів територіальної громади міста.
 13. Створення додаткових робочих місць в системі соціальних проектів.
 14. Розвиток волонтерського руху, як результат громадської активності населення.

Особливості функціонування проекту «Єдина соціальна мережа» в Харкові

Підтримка соціально послаблених верств населення

Основним завданням органів місцевого самоврядування серед жителів територіальної громади є робота по підвищенню рівня життя членів територіальної громади.
Для досягнення цієї мети діяльність відділу державних програм управління спрямована на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.
Одним з важливих напрямків роботи є координація діяльності установ, що забезпечують соціальне обслуговування населення міста.
Основним завданням органів місцевого самоврядування серед жителів територіальної громади ми бачимо роботу по підвищенню рівня життя мешканців міста.

Для досягнення цієї мети, відділ державних програм спрямував свою діяльність на такі напрямки роботи:

 • створення необхідних умов для реалізації державних програм, спрямованих на соціальний захист громадян;
 • забезпечення необхідного рівня функціонування закладів соціального захисту населення та координації їх діяльності;
 • впровадження принципу адресності в підходах по наданню різних видів соціальної допомоги;
 • надання правової консультативної допомоги з питань надання реалізації державних соціальних програм;

Управлінням праці та соціальних питань Харкова проведена певна робота щодо виконання наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.05.2005р. №183 «Про впровадження в місцевих органах праці по соціальному захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням житлових субсидій та усіх видів соціальної допомоги».

Органами Пенсійного фонду Украйни докладається багато зусиль для забезпечення своєчасного призначення та перерахунків пенсій відповідно до рішень Уряду, підвищення розмірів компенсаційних виплат, допомог та пенсій відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення їх своєчасної індексації.

Виконання делегованих повноважень у Харкові базується на підставі Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» та «Програма житлових субсидій».

Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови


В Харкові значно спрощена система призначення житлових субсидій

Управлінням постійно ведеться робота з районними управліннями праці та соціальних питань, щодо реалізації державної програми по спрощенню механізму надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.

В усіх районних відділах субсидій м. Харкова за кошти Мегабанку були встановлені комп’ютери, модеми, розроблені та впроваджені комп’ютерні програми з метою отримання через Мегабанк інформації про заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги жителів міста, а також наявність договорів про погашення заборгованості по кожній сім’ї, що звернулася за призначенням субсидії.