Функції та повноваження постійних комісій Харківської міської ради

Функції постійних комісій:

 • попередній розгляд питань, внесених на розгляд міської ради;
 • розробка проектів рішень ради;
 • здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих міською радою;
 • здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що є комунальною власністю.

Повноваження постійних комісій:

 • вивчення за своєю ініціативою або за дорученням міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звітів про виконання програм та бюджету тощо;
 • вивчення та підготовка на розгляд сесії міської ради питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва тощо;
 • підготовка висновків і рекомендацій з питань, внесених на розгляд міської ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою;
 • вивчення за дорученням міської ради, міського голови або секретаря міської ради діяльності підзвітних та підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
 • надання кандидатур депутатів до робочих груп та інших органів ради.

Постійні комісії мають право:

 • самостійно визначати порядок діяльності, встановлювати внутрішню структуру та обирати секретаря постійної комісії;
 • приймати до свого розгляду відповідно до чинного законодавства будь-яке питання, що стосується діяльності міської ради та її органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • вносити за результатами перевірок рекомендації керівникам органів, підзвітних та підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а в необхідних випадках – і на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;
 • отримувати від керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи, відповідно до чинного законодавства України у встановлений законом строк;
 • створювати підкомісії, підготовчі комісії, робочі групи.

Постійні комісії зобов`язані:

 • розглядати проекти рішень, внесених на розгляд міської ради та віднесених до їх компетенції, готувати висновки та рекомендації;
 • розглядати звернення, заяви, скарги фізичних осіб, що надходять на їх адресу;
 • виконувати доручення міської ради, міського голови та секретаря міської ради, відповідно до чинного законодавства України;
 • дотримуватись вимог чинного законодавства України.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, ї є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як половина від загального складу членів комісії.

За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – першим заступником голови, заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов`язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб’єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.

Особистий прийом громадян головами постійних комісій Харківської міської ради

Секретар Харківської міської ради та голови постійних депутатських комісій Харківської міської ради проводять особистий прийом громадян.

Попередньо записатися до них на особистий прийом можна, прийшовши за адресою: пл. Конституції, 7, вхід з пров. Соборний. Запис проводять фахівці Департаменту діловодства міської ради щодня крім вихідних та святкових днів з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 13:45), у п’ятницю до 16:45.

Телефони для довідок: 760-73-14, 760-74-28.

Запис громадян на особистий прийом до керівництва Харківської міської ради проводиться у громадській приймальні міськради за адресою: пл. Конституції, 7, вхід з пров. Соборний

П.І.Б.

Посада

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Адреса

Аріх Ігор Володимирович

голова постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та екології

1-ша середа щомісяця  

10.00–12.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Бобейко Алла Євгенівна

голова постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я

1-й четвер щомісяця  

16.00–18.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Вировець Ігор Іванович

голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності

2-й понеділок щомісяця    

11.00–13.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Золотарьов Володимир Михайлович

голова постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку та власності

2-й четвер щомісяця    

16.00–18.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Котковський Володимир Романович

голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста

2-га середа щомісяця    

10.00–12.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Маляренко Віталій Віталійович

голова постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян

3-й понеділок щомісяця    

14.00–16.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Михайлов Габріел Миколайович

голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

4-й вівторок щомісяця  

15.00–17.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Мусєєв Максим Сергійович

голова постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів

1-ша середа щомісяця  

16.00–18.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Сітенко Тарас Олександрович

голова постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів

1-й вівторок щомісяця  

10.00–12.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7

Чичина Ольга Андріївна

голова постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт)

1-й понеділок щомісяця  

14.00–16.00 

приймальня виконавчого комітету міської ради

м-н Конституції, 7