Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Дзержинського р-ну

пр. Перемоги, 77-а

338-84-73
338-94-69

Жовтневого р-ну

вул.Власенка, 14

783-98-53

Київського р-ну

вул.Фрунзе, 12

706-32-47
706-32-48

Комінтернівського р-ну

пер. Решетняківський, 3

737-57-64

Ленінського р-ну

вул.Котлова, 34-а

712-00-63

Московського р-ну

вул. Блюхера, 23 г

703-62-11

Орджонікідзевського р-ну

вул. 12 Квітня, 8/10

94-36-62
94-26-05

Фрунзенського р-ну

б-р Б.Хмельницького, 10-а

713-73-72

Червонозаводського р-ну

вул.Б.Хмельницького, 13

732-49-18

tУксусов М.В.,
директор територіального центру ДЗЕРЖИНСЬКОГО району

Харчікова С.В.,
ЖОВТНЕВОЇ директор територіального центру

Коротько П.В.
директор територіального центру КИЇВСЬКОГО району
     

Борківець Т.Г.,
директор територіального центру КОМІНТЕРНОВСЬКОГО району

Наріжна О.М.,
директор територіального центру ЛЕНІНСЬКОГО району

Мироненко І.П.,
директор територіального центру МОСКОВСЬКОГО району
     

Ройко М.В.,
директор територіального центру ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО району

Джурило Т.А.,
директор територіального центру ФРУНЗЕНСЬКОГО району

Неговелов О.В.,
директор територіального центру ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО району

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як державні установи комунальної власності міста формують ринок соціальних послуг міста Харкова та виконують важливий напрямок делегованих повноважень в сфері соціального захисту населення.

В рамках урядової програми реформування соціальних послуг особлива увага приділяється питанню задоволення потреб соціально вразливих груп населення.

Суспільство справедливо очікує від соціальних послуг найвищої якості, в ідеальному випадку з можливістю широкого вибору, та надання їх таким чином, що активізує окремих громадян і громади. Якщо ми прагнемо забезпечити можливість вибору та активізувати людей, необхідне реформування системи соціальних послуг, так як на сьогодні нереально продовжувати надавати послуги так, як це робилося у минулому. Нові завдання, які виходять з сьогоднішніх потреб суспільства, можуть бути вирішені лише шляхом переоцінки способу планування та надання соціальних послуг.

Одна з головних цілей роботи – забезпечити допомогу людям похилого віку у підтримці звичних обов’язків, функцій, видів діяльності та стосунків з оточуючими людьми. Людей похилого віку не повинні сприймати як «утриманців». Слід створити такі умови, при яких людина похилого віку зможе бути суспільно корисною, зберігаючи тим самим гарантію певної стабільності, відчуття хорошої перспективи, оптимістичні та реалістичні надії на те, що за нових життєвих обставин людина залишиться корисною та потрібною.

На сьогодні проблема терцентрів, як бюджетних установ полягає у тому, що їх діяльність жорстко регламентується державними нормативними актами, що визначають цільові групи (самотні громадяни похилого віку та інваліди), і перелік послуг, а також в їх складній системі підпорядкування, коли важко що-небудь змінити.

Крім того, в останні роки фінансування терцентрів по розрахунках Мінфіну залишає їм можливості лише на елементарне виживання, а життя висуває все нові потреби. У цьому зв’язку дуже складно запроваджувати нові види послуг, а з огляду на той факт, що матеріально-технічна база залишається колишньою і вимагає з кожним роком більше коштів на її утримання, то вартість однієї послуги зростає. У той час, як у недержавному секторі такі ж послуги коштують значно менше. Те, що дані установи повинні жити та розвиватися не визиває сумніву і ми будемо докладати зусиль та вишукувати можливість надання всебічної допомоги в їх розвитку.

Завдання в роботі терцентрів спрямовані на те, щоб запровадити механізми, що забезпечуватимуть якість послуг, їх гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення.

Завдяки впровадженню інноваційних послуг люди похилого віку зможуть отримати доступ до соціальних послуг, які забезпечать підтримку, необхідну для їх життєздатності та якомога повноціннішого життя. Терцентри повинні надавати саме ті соціальні послуги, що відповідають потребам підопічних та їх життєвій ситуації.

Горбунова-Рубан С.О.,
Заступник міського голови Харкова
з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
кандидат соціологічних наук, доцент

 

Перелік соціальних послуг, адреса та пріоритетні групи клієнтів

Основними завданнями територіальних центрів є:

 • виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг;
 • встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам;
 • розвиток ринку соціальних послуг з метою забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним;
 • розширення можливостей одержувачів соціальних послуг.

Інноваційними напрямками роботи територіальних центрів є надання соціальної інформаційної послуги шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій щодо розповсюдження знань із забезпечення життєдіяльності громади, а саме – робота електронних соціальних офісів. Інший новий напрямок роботи з розвиток волонтерського руху.

Аналіз роботи територіальних центрів на ринку соціальних послуг м.Харків

Розвиток ринку соціальних послуг у м.Харків

Одним із важливих факторів, що характеризують стан соціального життя суспільства є становище на ринку соціальних послуг. Забезпечення розвитку даного ринку, як специфічний сегмент соціальної політики, вимагає особливого ставлення органів влади і місцевого самоврядування.

Основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, визначає Закон України «Про соціальні послуги», який набув чинності з 1 січня 2004 року. 13 квітня 2007 року Кабінетом Міністрів України було затверджено «Концепцію реформування системи соціальних послуг». Зазначене завдання сучасної соціальної політики спрямоване на посилення захисту конституційних прав та свобод громадян, забезпечення поваги до кожної людини, її гідності, толерантності та гуманізму. Надання якісних послуг не лише задовольняє фізичні, соціальні та культурні потреби окремої людини, але й сприяє формуванню і збереженню духовних цінностей у суспільстві.

Сфера надання соціальних послуг заснована на використанні та розвитку всіх форм власності і складається з державного та недержавного секторів. До державного сектору входять суб’єкти, що надають соціальні послуги і знаходяться в державній власності, управління якими здійснюється центральними органами виконавчої влади. Комунальний сектор включає установи та заклади комунальної власності, які надають соціальні послуги і знаходяться в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування.

Отже ринок соціальних послуг можна визначити як сферу надання послуг, яка являє собою сукупність дій муніципальних, громадських організацій і соціальних груп населення, що потребують соціальної підтримки.
Характерною ознакою ринку соціальних послуг в Україні в цілому є домінування муніципального сектору, найважливішу роль в якому відіграють територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Проте владний сектор не охоплює потреб усіх громадян, яким необхідна стороння допомога та увага. В місті Харкові особливістю ринку соціальних послуг є той факт, що провайдерами соціальних послуг працюють не лише державні соціальні служби, а й велика кількість громадських організацій, які захищають інтереси людей, що потерпають різного роду незручностей.

Починаючи з 1999 року діяльність таких організацій координується шляхом проведення конкурсів соціальних проектів та фінансової підтримки переможців конкурсів з міського бюджету. Таким чином на ринку соціальних послуг міста Харкова, на сьогодні сформувався громадський, недержавний сектор, який пропонує жителям послуги, що не надаються державними соціальними службами. Ці суб’єкти відносин на протязі останніх років (2000-2010 роки) входять до системи «Єдиної соціальної мережі» міста, яка створена в межах загальноміського гуманітарного проекту і є інноваційною формою роботи на ринку соціальних послуг міста.
Таким чином, ознакою соціальної політики Харкова на сучасному етапі є інтенсивний розвиток ринку соціальних послуг як в державному так і недержавному секторах та суттєві зміни в сфері надання соціальних послуг, які відбулися у місті Харкові протягом останніх років. Це насамперед пов’язано з появою нових сфер діяльності і новим змістом послуг, що надаються. Важливою складовою міського ринку соціальних послуг є добре розвинена інформаційна послуга.

Однією з найважливіших змін є трансформація змісту соціальної послуги. Раніше роботу соціальної організації було спрямовано скоріше на матеріальну складову, але таке розуміння соціальних послуг спричиняє пасивне споживче відношення клієнтів до організацій, що надають соціальні послуги, збільшує ступінь залежності від допомоги. Сьогодні організації новаторського типу намагаються направляти свою роботу також на підвищення активності своїх клієнтів, на їх соціальну реабілітацію, зменшення ступеню соціальної ізоляції.
Розвиток ринку соціальних послуг міста за останні роки привів до розширення можливостей одержувачів соціальних послуг відповідно до їх потреб і створення умов для рівноправної роботи на ринку соціальних послуг державних і недержавних організацій.

 

Територіальні центри міста як муніципальний сектор надання соціальних послуг

На сьогоднішній день в Україні створено і забезпечено стале функціонування 743 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Таким чином охоплено увагою близько мільйона осіб, яким надають соціальні послуги понад 36 тисяч соціальних працівників.
На ринку соціальних послуг міста Харкова територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працюють з початку 90-х років ХХ століття. Вони створювалися в період з 1990 по 1994 роки рішеннями районних у місті Харкові рад та наказами Харківського обласного управління соціального забезпечення.

Попередниками зазначених центрів були служби соціальної допомоги, утворені протягом 1988 року при відділах соціального забезпечення, у відповідності до Постанови Держкомпраці СРСР №3349 від 29.05.1987р. та рішенням Харківського Облвиконкому №544 від 21.12.1987р. «Про утворення відділів соціальної допомоги на дому одиноким старим та непрацездатним громадянам».

На сьогодні робота територіальних центрів регламентується Наказом Міністерства соціального захисту населення №44 від 01.04.1997 року, яким було затверджене «Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян».
Дане Положення визначає територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян як спеціальну державну установу, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

Територіальні центри через свої підрозділи повинні забезпечувати якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування.

Структура територіальних центрів у м.Харкові складається з відділень:

 • соціальної допомоги вдома,
 • соціально-побутової реабілітації,
 • медико-соціальної реабілітації,
 • по наданню грошової та натуральної допомоги,
 • реабілітації дітей-інвалідів.

«Програма сприяння безпечній життєдіяльності в сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки», затверджена рішенням 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. №253/06, є корпоративним проектом і містить у собі пріоритетні напрямки діяльності в сфері соціального захисту населення. Розділом 10 даної програми передбачено виконання заходів по розвитку діяльності соціальних закладів та установ Харкова, в тому числі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що працюють на ринку соціальних послуг міста.

Основною метою роботи територіальних центрів міста в сучасних умовах визначено:

 • розвиток ринку соціальних послуг,
 • розширення можливостей одержувачів соціальних послуг,
 • забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним.

Чисельність працюючих у 9 територіальних центрах міста на 01.07.2008р. складає 1174 чоловік. (у 1-му півріччі 2007р. – 1162 чол.), з них робітників соціальної служби – 820 чол. (у 1-му півріччі 2007р. – 793 чол.)
Кількість самотніх непрацездатних малозабезпечених харків’ян, що потребують різних видів соціальної допомоги (виявлених), складає на сьогодні 20650 чол. (у 1-му півріччі 2007р. – 21464 чол.)
З них:

 • інвалідів Великої Вітчизняної війни – 692;
 • учасників Великої Вітчизняної війни – 6825;
 • сімей загиблих – 549;
 • реабілітованих і членів їх сімей – 51;
 • потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 37.

У відділеннях соціальної допомоги вдома кількість громадян, що обслуговуються соціальними робітниками, склала на 01.07.2008р. 10566 осіб. Через відділення надання гуманітарної та натуральної допомоги отримали допомогу 6361 малозабезпечених громадян міста Харкова. 915 одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам була надана допомога у відділеннях соціально-побутової реабілітації, 881 особам – у відділеннях медико-соціальної реабілітації.

З 2003 року на базі Комінтернівського територіального центру діє Центр ранньої соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів. У жовтні 2004 року було відкрито відділення соціальної реабілітації дітей – інвалідів на базі Орджонікідзевського територіального центру. А з 2008 року діти-інваліди з функціональними обмеженнями Жовтневого району міста отримали можливість скористатися послугами відділення соціально-психологічної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.

Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради проводить організаційно-методичну роботу з територіальними центрами по розповсюдженню соціальної інформації і рівномірного розвитку ринку соціальних послуг в масштабах міста, розширенню можливостей одержувачів соціальних послуг відповідно до їх потреб і створенню умов для рівноправної роботи на ринку соціальних послуг державних і недержавних організацій, залучення до числа одержувачів соціальних послуг неохоплених соціальних груп. З травня 2007 року успішно працює Рада директорів територіальних центрів міста, яка координує роботу терцентрів міста, з метою забезпечення єдиних підходів, стандартів і якості, послуг, що надаються.

Територіальні центри міста, як муніципальний сектор надання соціальних послуг, працюють з різними цільовими групами населення і певним спектром соціальних послуг. Розуміючи, що спектр державних соціальних послуг доволі обмежений, Харківська міська рада ставить собі за мету розвиток відносин з недержавним сектором.
Для отримання додаткових коштів територіальні центри співпрацюють з громадськими організаціями, які мають можливість брати участь як у міських конкурсах соціальних проектів «Єдина соціальна мережа», так і в конкурсах міжнародних донорів.

Намагаючись створити умови для взаємної співпраці, регулярно проводяться спільні конференції, семінари, робочі наради з керівниками соціальних служб міста та лідерами громадських організацій. В результаті такої продуктивної співпраці на базі територіальних центрів працюють клуби, діяльність яких направлена на продовження активного довголіття літніх людей міста Харкова. В клубах згідно плану-графіка, проводяться різноманітні заходи: екскурсії до музеїв і храмів міста, загальні концерти і свята, зустрічі з видатними людьми міста, огляд кінофільмів минулих років, виставки народної творчості і рукоділля, святкування днів народження, заняття в групах народної творчості, флористики, танцювальних кружків, пісень і таке інше.

В рамках проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади», який у 2006 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, створено електронні соціальні офіси (ЄСО).
На сьогодні соціальна інформаційна послуга надається в 23 електронних офісах міста: 9 з яких працюють в районних у місті Харкові територіальних центрах і забезпечують питому вагу усіх звернень до електронних соціальних офісів.

Основною метою роботи зазначених ЄСО є:

 • створення нових механізмів поширення соціальної інформації для жителів територіальної громади міста;
 • запровадження нових форм співробітництва з громадськими організаціями соціальної спрямованості;
 • забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем щодо надання різнобічної соціальної допомоги населенню шляхом ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, комунальних закладів та громадських організацій соціальної спрямованості;
 • сприяння виконанню Закону України «Про соціальні послуги» місцевими структурами та громадськими організаціями;

Основними питаннями, за якими було зафіксовано звернення, були: оформлення державних допомог та субсидій; види послуг, які надаються територіальними центрами; реабілітація інвалідів та їх працевлаштування; надання натуральної допомоги тощо.

Розподіл за кількістю звернень наведений у діаграмі нижче:

Фахівці електронних офісів здійснюють прийом громадян за зверненнями по наданню соціальних послуг, надають роз’яснення щодо законодавства України про соціальне забезпечення та призначенню різних видів соціальних допомог. У процесі роботи вивчаються та аналізуються потреби територіальної громади міста Харкова в соціальних послугах, проводиться моніторинг звернень громадян щодо надання соціальних послуг, здійснюється обмін інформацією в мережі Інтернет та пошук ефективного вирішення проблем соціального захисту населення.

Робота мережі інформаційних соціальних електронних офісів є інноваційною формою роботи з населенням територіальної громади міста на ринку соціальних послуг і дозволяє підвищити якість всього спектру соціальних послуг за рахунок інтенсивного проходження інформації в громаду.
Ще одним із нових напрямків роботи терцентрів є робота по розвитку волонтерського руху. Волонтерські команди територіальних центрів брали участь у благодійних акціях до Дня міста та Дня Перемоги, надаючи допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, які були запрошені на свята.

Взагалі, партнерські відносини забезпечують відкритість процедур розробки та реалізації соціальних програм і проектів й дозволяють більш точно і своєчасно ставити і вирішувати найбільш актуальні проблеми, як з позиції влади, так і з погляду громади, що без сумніву приносить конкретні соціально-політичні результати. Практика роботи показує, що необхідні великі зусилля, серйозні додаткові знання і ретельне вивчення вже отриманого досвіду, оскільки конструктивна взаємодія державних структур з громадськими організаціями соціальної спрямованості є гарантією політичної і соціальної стабільності держави і суспільства.

Важливими проблемами в роботі територіальних центрів також є:

 • складні умови праці (відсутність транспортного сполучення та віддаленість районів (приватний сектор), багатоповерхівки – у яких не працюють ліфти, доставка важких продуктів харчування, психічне навантаження тощо).

Перспективи розвитку системи територіальних центрів у м.Харків на 2010-2012рр.

Згідно з прогнозами, у найближчі 20 років збільшиться частка людей, які живуть на самоті, що пов’язане зі збільшенням тривалості життя й змінами в структурі родини. У майбутньому наше життя й життя наших родин стане більш мобільним, ніж 20 років тому. Зміна структури населення в країні є однією з найбільш гострих проблем, з якою стикаються люди, які займаються роботою з планування надання соціальних послуг. Прогнозується довгострокова тенденція збільшення чисельності населення у віці понад 65 років. Таке збільшення частки населення літнього віку, імовірно, знайде своє відбиття в збільшенні кількості людей у віковій категорії, якій, найімовірніше, будуть необхідні догляд і допомога соціальних служб.
Крім того, сьогодні, у більшій мірі, аніж вчора, підопічні територіальних центрів висувають більш високі вимоги до добробуту, якості життя й стандартів соціальних послуг.

Успіх розвитку ринку соціальних послуг у місті Харкові в майбутньому в значній мірі залежить від розробки спільного бачення усіх структур державного, комунального і недержавного секторів, які ці послуги надають.
Кожна людина має право на можливість жити нормальним життям, тому соціальні послуги повинні бути органічно вплетені в життя людини для того, щоб у найбільш повному обсязі підтримувати його включення до життя суспільства. Законодавство повинне гарантувати потенційну можливість задоволення основних потреб людини, а якісні соціальні послуги забезпечувати гідне життя людини для того, щоб вона як можна довше залишалася активною і самостійною.

В основу міської соціальної «Програми сприяння безпечній життєдіяльності в сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки» закладено бачення системи надання соціальних послуг для цільових груп, у вигляді ланцюжка послідовно здійснюваних принципів, які можуть забезпечити досить високий рівень послуг, що надаються:
– права клієнта – якість послуги – доступність послуги – достовірність інформації про послугу – стандарти надання послуг – права клієнта.

В цій програмі визначаються основні завдання роботи територіальних центрів міста на період до 2010 року. Це, перш за все, розвиток ринку соціальних послуг, що є основою для розширення можливостей одержувачів соціальних послуг відповідно до їх потреб, а також створення умов для рівноправної роботи на ринку соціальних послуг державних структур і недержавних організацій.

Для досягнення поставлених цілей проводиться велика робота, а саме:

 • здійснюється оптимізація роботи територіальних центрів;
 • проводиться аналіз роботи територіальних центрів і відділень реабілітації дітей-інвалідів;
 • розробляються схеми оптимізації роботи територіальних центрів і відділень реабілітації дітей-інвалідів, які входять у їх структуру;
 • залучаються додаткові позабюджетні кошти.

Багато зусиль докладається до:

 • забезпечення розвитку корпоративних проектів: медико-соціальних, соціально-адаптаційних, реабілітаційних, культурно-соціальних тощо;
 • проведення разом з представниками установ охорони здоров’я, житлово-комунальних служб, громадських організацій обстеження матеріально-побутових умов проживання самотніх непрацездатних громадян;
 • створення системи антистресової допомоги населенню;
 • розробці механізму багатоканального фінансування соціальної послуги;
 • створення механізму соціального замовлення по формулі «громада-влада-громада».

Проводиться робота по:

 • розробці механізму співробітництва з громадськими організаціями, проведення спільного моніторингу;
 • проведенню оздоровчих, профілактичних і соціально-реабілітаційних заходів;
 • створенню міського методичного кабінету для керівників соціальних служб, соціальних працівників і представників громадських організацій з метою їхньої професійної підготовки й підвищення кваліфікації;
 • розробці навчальної програми проведення професійної підготовки і підвищення кваліфікації шляхом проведення семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій;
 • координації роботи служб, які надають соціальні послуги.

Велика увага приділяється :

 • визначенню для кожної категорії соціально послаблених громадян переліку й обсягу гарантованого мінімуму соціальних послуг.
 • створенню механізму проведення моніторингу із залученням фахівців з питань надання якісних послуг;
 • розробці спрощеного механізму одержання гарантованої мінімізації соціальних послуг;
 • виявленню ОНГ, які мають потребу в соціально-побутовому й медично-соціальному обслуговуванні.

Впроваджуються інноваційні форми роботи по:

 • формуванню соціального замовлення, створенню переліку гарантованого мінімуму соціальних послуг;
 • використанню соціального замовлення, як механізму ефективного використання бюджетних коштів, запланованих на надання соціальних послуг жителям територіальної громади Харкова;
 • організації надання платних соціальних послуг;
 • забезпеченню надання всіх видів соціальних послуг на основі індивідуального й комплексного підходу до підопічного;

Накопичений досвід роботи показав, що розвиток суспільства і суспільних відносин для забезпечення життєдіяльності громади, можливо тільки через розвиток суспільної свідомості, формування активної життєвої позиції всіх членів суспільства. Міжнародний досвід роботи уже продемонстрував переваги, якими можуть користуватися люди похилого віку й люди з фізичними обмеженнями завдяки належним чином скоординованому піклуванню й догляду.