Червонозаводський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова

Новини терцентру

Адреса: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 13, тел. 732-49-18, 732-14-80, 732-39-79

Колектив терцентру

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створений рішенням виконавчого комітету Червонозаводської районної ради від 11.01.1994р. №11 на базі відділення соціальної допомоги вдома та громадської організації Соціальний фонд «Турбота». Територіальний центр очолив Мозговой Л.Л., який керував роботою установи до березня 2007р. З червня 2007р. директором територіального центру працює Неговелов О.В.

Керівник терцентру

Територіальним центром постійно проводиться робота по реалізації державної політики у сфері соціального захисту малозабезпечених громадян району.

Діяльність територіального центру спрямована на надання соціально-побутової допомоги вдома самотнім громадянам похилого віку, надання різних видів натуральної допомоги та соціально-побутову адаптацію пенсіонерів та інвалідів.

До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення організації надання адресної натуральної допомоги;
- відділення соціально-побутової адаптації.

Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

Відділенням соціальної допомоги вдома постійно проводиться робота по виявленню та обстеженню матеріально-побутових умов проживання пенсіонерів та інвалідів з метою визначення їх потреб в одержанні соціально-побутової допомоги.

Щорічно обстежується понад 3 тис. громадян старше 70 років, ветеранів війни, інвалідів. З початку року на обслуговування у відділення соціальної допомоги вдома було зараховано 132 особи.

Враховуючи те, що кількість пенсіонерів в районі складає 24,3 тис. чол., щорічно відділення надає соціально-побутові послуги понад 5% громадян похилого віку.

На 01.01.12р. відділенням обслуговуються вдома 955 громадян. Соціальні робітники обслуговують громадян 3-ї, 4-ї та 5-ї груп рухомої активності, у тому числі: 3-ї групи – 192 гром., 4-ї групи – 706 гром, 5-ї групи – 57 гром.

Відділення обслуговує 172 інваліда, у тому числі 18 інвалідів війни, 368 учасників війни, близько 78% осіб, старіше 70 років, 40 осіб старіше 90 років. 285 підопічних мешкають у приватних домах, 19 обслугованих мають пічне опалення.

Середня кількість послуг на одного громадянина, який обслуговується, в місяць складає – 32, фактичне навантаження на одного соціального робітника – 13,5 чол.

Територіальний центр продовжує надання платних соціально-побутових послуг вдома. У 2011 р. платні соціальні послуги отримали 73 гром.

Територіальний центр проводить роботу по наданню натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам району. Згідно з міською програмою «Допоможи ближньому» у територіальному центрі працює пункт збору та реалізації речей, що були у вжитку.
На 01.01.12р. внаслідок роботи з приватними підприємцями, власниками магазинів Second Hand та населенням, до пункту надійшло 696 од. речей, що дозволило надати допомогу 611 гром.

Крім цього, територіальний центр безкоштовно отримує від комерційних структур речі першої необхідності, якими надає допомогу малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам. Отримана благодійна допомога дозволила забезпечити одягом, взуттям, білизною та іншими предметами першої необхідності 104 гром.

У територіальному центрі працює пункт прокату, який пропонує пенсіонерам засоби реабілітації. Щорічно предметами прокату користується близько 18 чол.

З жовтня 2011 р. територіальний центр надає перукарські послуги на платній та безоплатній підставі. У 2011 р. такі послуги отримали 6 гром.

З 01.10.1996 року у територіальному центрі працює відділення соціально-побутової адаптації, яке надає соціальні послуги, направлені на усунення обмежень життєдіяльності та підтримку соціальної незалежності громадян похилого віку та інвалідів.
Щорічно медсестрою відділення надається близько 1400 послуг долікарської допомоги.

У відділенні постійно проводиться комплекс заходів, спрямованих на розширення культурних контактів та соціальних зв’язків пенсіонерів, на розвиток їх різнобічних інтересів і потреб, залучення пенсіонерів до участі у художній самодіяльності з метою розкриття здібностей та талантів. Соціальні послуги, які надає відділення направлені на пропаганду здорового образу життя та формування позитивного світогляду. Територіальним центром налагоджені тісні зв’язки з колективами художньої самодіяльності районного Палацу культури та Центра дитячої та юнацької творчості, які на волонтерських засадах дають концерти для відвідувачів відділення. Одним з напрямків з організації роботи дозвілля є проведення культпоходів до театрів, концертів, музеїв, виставок, цирку, зоопарку. В поточному році проведено понад 50 культпоходів, в яких взяли участь відвідувачі відділення.

На базі територіального центру діє Клуб активного довголіття «Срібний вік», діяльність якого направлена на поширення кола спілкування, подолання почуття самотності та творчий розвиток особистості громадян похилого віку.

На початку 2012 р. на базі відділення розпочинає роботу Університет третього віку, де на факультетах комунікаційних та інформаційних технологій і основи медицини, здорового способу життя навчатимуться по 15 слухачів.

З червня 2007 року у територіальному центрі працює електронний офіс. У 2011 році 693 гром. отримали консультативну допомогу з соціальних питань.

Територіальний центр співпрацює з громадськими організаціями. Встановлено тісні зв’язки з районною організацією Товариства Червоного Хреста, Радою ветеранів, Товариством інвалідів та іншими.

Діяльність територіального центру і надалі буде спрямована на поновлення банку даних на громадян, які найбільш потребують соціального захисту, розширення зв’язків з підприємствами та комерційними структурами з метою залучення благодійної допомоги для малозабезпечених громадян району, удосконалення форм соціально-побутової адаптації, впровадження нових шляхів надання соціальної допомоги.

Перспективи розвитку територіального центру на 2012-2013 роки:
- продовжити роботу щодо виявлення та обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутової допомоги вдома;
- підвищувати ефективність роботи щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів;
- удосконалювати систему адаптації та підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- вести роботу щодо виявлення інвалідів, які потребують допомоги та підтримки, надавати їм допомогу речами, предметами першої необхідності, засобами реабілітації;
- поліпшити роботу з надання платних соціальних послуг;
- удосконалювати навчання осіб похилого віку в Університеті третього віку;
- виконувати роботу з залучення на обслуговування клієнтів, що потребують перукарських послуг;
- залучати пенсіонерів до участі у роботі Клуба активного довголіття „Срібний вік”;
- удосконалювати роботу направлену на інформованість районної громади про види соціальних послуг, що надає територіальний центр;
- активізувати роботу з підприємствами та організаціями різних форм власності, з метою залучення спонсорської допомоги для малозабезпечених верств населення району;
- сприяти розвитку волонтерської допомоги самотнім непрацездатним громадянам з метою надання додаткових соціально-побутових послуг;
- продовжити надавати мешканцям району інформаційні послуги з соціальних питань;
- розширювати співпрацю з громадськими організаціями з метою надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам похилого віку;
- удосконалювати роботу у відділенні соціально-побутової адаптації щодо підвищення ефективності соціально-оздоровчих заходів.