Дзержинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова

Новини терцентру

Адреса: м. Харків, пр. Перемоги, 77-А, тел. 338-84-73, 338-94-69, 338-91-58, email: Zabota_7@mail.ru

Дзержинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова

Підставою для створення територіального центру стало рішення IX сесії XXI скликання Дзержинської районної ради народних депутатів від 17 квітня 1992 року №915. Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів від 11 листопада 1992 року №436 відбулося його відкриття.

Згідно з рішенням від 22.12.2010 р. № 59/10 «Про перейменування та затвердження положень комунальних установ соціального захисту населення м. Харкова» Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян «Забота» Дзержинського району м. Харкова було перейменовано на Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дзержинського району міста Харкова.

Згідно Постанови від 29 грудня 2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 408 від 09.06.2010, робота територіального центру перепрофільована.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дзержинського району міста Харкова очолює Уксусов Микола Вікторович.

Уксусов Микола Вікторович

Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дзержинського району міста Харкова

На данний час у териториальному центрі працюють такі підрозділи:
1. Відділення соціальної допомоги вдома;
2. Відділення організації надання адресної натуральної допомоги;
3. Відділення соціально — побутової адаптації;
4. Пункт розподілу речей що були у використанні;
5. Електронний соціальний офіс;
6. Університет третього віку, який створено на базі відділення соціально-побутової адаптації;
7. Клуб активного довголіття «Афродіта» на базі відділення соціально-побутової адаптації.

1.Відділення соціальної допомоги вдома.
тел. 338-84-73

Територіальний центр надає безоплатне соціальне обслуговування: громадян похилого віку; інвалідам (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Соціальні робітники відділення надають такі соціальні послуги:
1. Придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка медикаментів;
2. Допомога в приготуванні їжі вдома;
3. Виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів;
4. Допомога у прибиранні приміщення;
5. Оформлення документів на отримання субсидій, внесення комунальних платежів;
6. Читання преси;
7. Написання листів;
8. Доставка біологічних речовин до лабораторії поліклініки, оформлення пільгових рецептів;
9. Вирешення за дорученням громадян, які обслуговуються питань у різних закладах;
10. Доставка води.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, але мають рідних працездатного віку, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Відділення здійснює виявлення одиноких непрацездатних громадян та обстеження їх матеріально-побутових умов проживання за зверненнями: самих громадян, управлінння праці, медичних закладів, громадських організацій тощо з метою зарахування до відділення.

На кожного громадянина, який приймаеться на обслуговування відділенням, оформляється особова справа, яка складається з таких документів:
- письмова заява громадянина;
- медичний висновок про здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляд в домашніх умовах;
- карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг);
- один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
- довідка про склад сім’ї;
- витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (у разі потреби);
- копія довідки про встановлення групи інвалідності;
- копія рішення комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
- копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування;
- інші (у разі потреби).
Головна мета відділення соціальної допомоги вдома — це перевтілення людини похилого віку із об’єкта соціальної роботи в його суб’єкт.

2. Вїдділення організації надання адресної натуральної допомоги.(далі — відділення адресної допомоги). тел. 338-17-01
Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

  • громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
  • інщі громадяни похилого віку, інваліди, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімума для сім’ї;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі занятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Решта громадян, які не входять до цього переліку, мають можливість отримувати платні перукарські послуги у відділенні.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально технічної бази на даний момент безоплатно забезпечую громадян:
1. перукарськими послугами, які надають на благодійній основі перукарні, які розташовані на території Дзержинського району та перукар відділення;
2. послугами з ремонту взуття, які надають на благодійній основі підприємці району, які займаються цим видом діяльності;
3. уживаними речами отриманими від благодійних організацій району;
4. продовольчими наборами у зв’язку з видатними датами, які надаються від благодійних організацій району.

Відділення здійснює виявлення одиноких непрацездатних громадян та обстеження їх матеріально-побутових умов проживання за зверненнями: самих громадян, управлінння праці, медичних закладів, громадських організацій тощо з метою зарахування до відділення.

На кожного громадянина, який приймаеться на обслуговування відділенням, оформляється особова справа, яка складається з таких документів:
- письмова заява громадянина;
- довідка про склад сім”ї;
- довідка про доходи членів сім”ї;
- копія наказу про здійснення (припинення обслуговування).
Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносять їх до електронної бази даних територіального центру.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дзержинського району міста Харкова надає своїм підопічним перукарські послуги, які допомагають залишатися завжди молодими, чарівними та веселими і ми будем дуже раді бачити всіх бажаючих отримати перукарські послуги за адресою: пр. Перемоги, 77 А, тел. 338-17-01

Також територіальний центр буде дуже радий отримати благодійну допомогу у будь якому вигляді!

3. Відділення соціально — побутової адаптації.
тел. 338-17-01

Відділення соціально — побутової адаптації територіального центру (далі — відділення соціально — побутової адаптації) громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення соціально-побутової адаптації надає такі послуги:
- соціально-побутові послуги — соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;
- соціально-педагогічні послуги — організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);
- психологічні послуги — організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;
- інформаційні послуги — надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;
- інші соціальні послуг.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації, ведеться особова справа, в якій міститься:
- письмова заява громадянина;
- медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
- карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
- копія довідки про встановлення групи інвалідності;
- довідка про склад сім’ї (форма № 3);
- копія наказу про надання (припинення) обслуговування.

Відділення може залучати волонтерів до надання різних видів соціальних послуг, а також співпрацювати з громадськими організаціями та соціальними установами.

У відділенні щоденно працює кабінет масажу, кабінет психолога і психологічного розвантаження та проводиться індивідуальний прийом психолога, групові заняття, набираються бажаючі в групи взаємодопомоги і взаємопідтримки.

На базі відділення для більш плідної роботи впроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку», де діє три факультети:
«Основи комп’ютерних знань», «Богословські науки», «Здоровий спосіб життя». Заняття ведуть викладачі-волонтери.

У відділенні є Молитовна кімната на честь ікони Божої Матері «Неупиваємая чаша». Для підопічних читаються лекції із Закону Божого та проводяться богослужіння з читанням акафистів і освяченням води.

На базі відділення соціально-побутової адаптації організовано Клуб активного довголіття «Афродіта». Його мета організація активного змістовного дозвілля та спілкування, а також всебічний розвиток творчих здібностей.

У клубі «Афродіта» працюють творчі гуртки — вокальний, танцювальний, читців, які готують концертні програми до свят та оглядів художньої самодіяльності.

Клуб «Афродіта» провів до дня Перемоги концерти у Дзержинському та Київському терцентрах.

Відділення соціально — побутової адаптації запрошує тих хто хоче зробити своє життя творчим, активним, змістовним, знайти друзів та однодумців.

В територіальному центрі Дзержинського району функціонує електронний соціальний інформаційний офіс, який надає інформаційні послуги необхідні для вирішення складної життєвої ситуації, розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань, поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг. Електрона адреса: zabota_7@mail.ru