Фрунзенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова

Новини терцентру

Адреса: 61099, м. Харків, бульвар Б. Хмельницького, 10А, тел. 713-73-72.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фрунзенського району міста Харкова є бюджетною установою комунальної форми власності, утворений для здійснення соціального обслуговування та надання через свої структурні підрозділи соціальних послуг (соціально-побутових, інформаційних, соціально-педагогічних, соціально-економічних) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Територіальний центр складають такі підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації;
- відділення організації надання адресної натуральної допомоги.

Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фрунзенського району міста Харкова

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), призначене для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

Відділення соціальної допомоги вдома забезпечує безоплатне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одиноких громадян похилого віку; інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення соціальної допомоги вдома надає платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»:
громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Відділення соціальної допомоги вдома сумісно з соціальними службами міста та району здійснює комплекс заходів з надання соціальної допомоги мешканцям району, який сприяє збереженню соціального здоров’я і підтримці життєдіяльності, подоланню кризових ситуацій, розвитку самозабезпечення і взаємодопомоги.

Відділення соціальної допомоги вдома проводить роботу на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Працівники відділення соціальної допомоги вдома постійно вивчають вітчизняний і зарубіжний досвід, впроваджують у власну професійну діяльність сучасні форми та методи, щоб наблизити послуги до клієнтів, забезпечити широкий вибір і високу якість.

Протягом 2012-2016 років пріоритетними у роботі є прогресивні підходи, спрямовані на окремі соціальні групи чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, запровадження нових послуг, підвищення якості послуг, які надавались, введення інноваційних послуг, розвиток системи надання платних соціальних послуг.

Відділення організації надання адресної натуральної допомоги здійснює надання соціально-економічних послуг громадянам, які згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов потребують відповідної допомоги, а також інформаційних послуг мешканцям району.

Відділення, виходячи з можливостей наявної фінансової та матеріально-технічної бази, безоплатно забезпечує громадян:

 • одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;
 • ліками, предметами медичного призначення;
 • предметами побутової гігієни;
 • продовольчими і промисловими товарами;
 • гарячими обідами;
 • засобами реабілітації тощо.

Відділення організовує надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту взуття, прання білизни, надання послуг із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

У рамках міської програми “Допоможи ближньому” відділення організовує роботу пункту прийому речей, які були в ужитку (одягу, взуття, предметів першої потреби, меблів, побутової техніки) від громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює діяльність із збору продуктів харчування, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб відповідної категорії мешканців району.

На обслуговування відділенням приймаються громадяни, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

 • похилого віку;
 • інваліди;
 • хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці ) у разі, коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;
 • які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі, коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

Право на безоплатне обслуговування відділенням мають:

 • громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;
 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів ), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб,
які втратили працездатність.

Відділення соціально-побутової адаптації спрямовує роботу на продовження активного довголіття самотніх непрацездатних людей похилого віку, інвалідів, ветеранів шляхом розвитку їх творчих здібностей та навичок, організації дозвілля, надання безоплатних інформаційних, соціально-побутових послуг.

Щодня відділення відвідує близько 35 пенсіонерів району. Організація їх дозвілля, інформаційна допомога дають самотнім людям змогу реалізувати свої творчі здібності, відчути себе повноправними членами громади, сприятимуть психологічному оздоровленню, вирішенню їх різноманітних життєвих проблем.

З 2007 року при відділенні адаптації працює клуб активного довголіття “Самоварчик”. Клуб поповнюється новими учасниками, новими ідеями. Щотижневі зустрічі – чаювання дають змогу спілкування , получити консультації спеціалістів.
У відділенні проводяться тематичні бесіди, лекції. Працюють кружки за інтересами та група здоров’я.

У 2012 році на базі відділення соціально-побутової адаптації було відкрито “Університет третього віку”, в який входить факультет “Здоровий образ життя” та “Правовий ”. Але головне для відвідувачів те, що відділення створює хороший настрій, вселяє оптимізм. Кожен, хто переступить поріг нашого відділення, найде обов’язково собі друзів і однодумців, получить цікаву інформацію.

У перспективі розвитку відділення проведення активної роз’яснювальної роботи серед мешканців району щодо збільшення учасників клубів соціальної активності пенсіонерів.

Перспективи розвитку територіального центру на 2012-2013 роки

 • Вдосконалювати систему соціальних послуг шляхом їх розширення, підвищення якості та модернізації, запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням потреб різних груп населення, передусім людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 • Проводити моніторинг потреб з надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади відповідно до соціального заказу з наближенням послуг безпосередньо до людей з урахуванням їхніх потреб і збільшення кількості одержувачів соціальних послуг в усіх підрозділах територіального центру.
 • Впроваджувати в практику передові методики, інноваційні моделі соціальної роботи з метою наближення їх до європейського рівня.
 • Активно залучати підприємства , установи, організації всіх форм власності, релігійні конфесії, благодійні фонди, мешканців територіальної громади з питання надання благодійних та спонсорських внесків.
 • Проводити організаційні заходи щодо відкриття спеціалізованих відділень соціальної допомоги вдома.
 • Здійснювати роботу з удосконалення універсального комп’ютерного банку даних громадян району, які потребують надання різних видів соціальних послуг.
 • Підтримувати та продовжувати активне довголіття, формувати сприятливе середовище для освітнього, культурного і творчого розвитку громадян шляхом залучення їх в клуб активного довголіття, університет третього віку.
 • Впроваджувати заходи щодо поширення волонтерського руху серед пенсіонерів, шкільної та студентської молоді в частині надання соціальних послуг самотнім громадянам похилого віку, інвалідам, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Активно проводити роботу з розвитку системи надання платних соціальних послуг структурними підрозділами терцентру.
 • Відкрити комп’ютерний клас для відвідувачів відділення соціально-побутової адаптації, клубу активного довголіття, слухачів університету третього віку.
 • Сприяти встановленню діалогу між поколіннями, проводити сумісну роботу з органами освіти району, комітету у справах сім’ї , молоді та спорту, молодіжними громадськими організаціями.
 • Розширювати інформаційно-соціальні послуги через електронний соціальний офіс, проводити роботу з інформування мешканців територіальної громади про роботу територіального центру через засоби масової інформації, відкрити сайт терцентру.