Індустріальний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова

Новини терцентру

Адреса: 61089, м. Харків, вул.12 Квітня, 8
Телефон: 94-36-62
E-mail: terc2007@ukr.net

Індустріальний територіальний центр соціального обслуговування

Директор територіального центра — Циплєнкова Любов Іванівна
Заступник директора — Меднікова Людмила Фрідріхівна
Головний бухгалтер — Попович Тетяна Миколаївна

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є бюджетною установою комунальної форми власності, яка здійснює соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

Діяльність територіального центра спрямована на підтримку життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя таких громадян.

Основними завданнями територіального центру є:
виявлення громадян, що потребують різні види соціальних послуг, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг).

До структури територіального центру входять такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення соціально-побутової адаптації;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), призначене для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

Відділення соціальної допомоги вдома забезпечує безоплатне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одиноких громадян похилого віку; інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) в обсягах, визначених державними стандартами.

Відділення соціальної допомоги вдома надає платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»:

 • громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Відділення соціальної допомоги вдома проводить роботу на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Працівники відділення соціальної допомоги вдома постійно працюють над підвищенням якості соціальних послуг. Приорітетними напрямками у роботі є запровадження нових послуг, введення інноваційних послуг, розвиток системи надання платних соціальних послуг.

З 2014 року зміст, об’єм, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома визначається «Державним стандартом догляду вдома», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України №760 від 13.11.2013 р. Працівниками відділення проводиться робота по визначенню індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, складанню індивідуальних планів та укладанню договорів на надання соціальної послуги догляду вдома.

Відділення не обслуговує громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує непрацездатних людей похилого віку та інвалідів незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних та інформаційних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо).

Щодня відділення відвідує близько 60 та більше пенсіонерів району. Організація їх дозвілля, інформаційна допомога дають самотнім людям змогу реалізувати свої творчі здібності, відчути себе повноправними членами громади, сприяють психологічному оздоровленню, вирішенню їх різноманітних життєвих проблем.

До послуг відвідувачів відділення: зала проведення дозвілля, відео — аудіотехніка, музичний центр, караоке, спортивні тренажери та інше. Працівники відділення забезпечують всебічне спілкування з урахуванням інтересів та здібностей відвідувачів. Щоденно під керівництвом медичної сестри проводяться лікувально-оздоровчі заходи з використанням різних методик дихальної та загальнозміцнюючих гімнастик, у тому числі з використанням тренажерів і лише за призначенням та рекомендаціями лікарів. У відділенні працюють клуби за інтересами, відбуваються тематичні зустрічі з цікавими людьми, проходять концерти, творчі вечори, які присвячені святковим датам. Для відвідувачів відділення надаються безкоштовні інформаційні послуги, консультації юристів, організовуються зустрічі із священиком, працює бібліотека, організовуються відвідування театрів, цирку, філармонії, кінотеатру, різноманітних виставок, відбуваються екскурсії до музеїв та інших цікавих місць, провадяться різні конкурси.

На базі відділення надається соціально — педагогічна послуга «Університет третього віку». Тут працюють факультети «Здоровий спосіб життя», «Православні науки», «Основи правових знань», «Літературно — творчий» та «Інформаційних технологій», де відвідувачі відновлюють свої знання та здобувають нові.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги створено для обслуговування громадян, які потребують натуральної допомоги.

Право на безоплатне обслуговування відділенням мають:

 • громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку.
 • інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї.
 • громадяни які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї.

Відділення забезпечує надання гуманітарної та благодійної допомоги, надання послуг через пункт «Допоможи ближньому», дрібний ремонт одягу та перукарської послуги.

У територіальному центрі працює електронний офіс по наданню інформаційних послуг громадянам району, необхідних для вирішення складних життєвих ситуацій. У процесі роботи вивчаються та аналізуються потреби громадян Індустріального району в соціальних послугах, проводиться моніторинг звернень громадян щодо надання соціальних послуг, здійснюється обмін інформацією в мережі Інтернет та пошук ефективного вирішення проблем соціального захисту населення.

Робота мережі інформаційних соціальних електронних офісів є інноваційною формою роботи з громадянами району на ринку соціальних послуг і дозволяє підвищити якість всього спектру соціальних послуг за рахунок інтенсивного проходження інформації в громаду

Перспективи розвитку територіального центру:

 • постійно проводити роботу з виявлення громадян, що опинились у складних життєвих обставинах для надання їм якісних соціальних послуг;
 • вдосконалювати систему соціальних послуг шляхом їх розширення, підвищення якості та модернізації, запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням потреб різних груп населення, передусім людей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • проводити моніторинг потреб з надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади з наближенням послуг безпосередньо до людей з урахуванням їхніх потреб
 • впроваджувати в практику передові методики, інноваційні моделі соціальної роботи з метою наближення їх до європейського рівня;
 • вдосконалювати систему підготовки та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів терцентру з метою надання більш якісних соціальних послуг на професійній основі;
 • активно залучати підприємства , установи, організації всіх форм власності, релігійні конфесії, благодійні фонди, мешканців територіальної громади з питань надання благодійної та спонсорської допомоги;
 • продовжувати співпрацю з установами соціального захисту, громадськими організаціями, лікувальними закладами, житлово-комунальними підприємствами;
 • проводити організаційні заходи щодо відкриття спеціалізованих відділень соціальної допомоги вдома;
 • підтримувати в актуальному стані електроний банк даних громадян району, які потребують надання різних видів соціальних послуг;
 • впроваджувати заходи щодо поширення волонтерського руху для надання соціальних послуг самотнім громадянам похилого віку, інвалідам, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • активно проводити роботу з розвитку системи надання платних соціальних послуг структурними підрозділами терцентру;
 • розширювати інформаційно-соціальні послуги через електронний соціальний офіс, проводити роботу з інформування мешканців територіальної громади про роботу територіального центру через засоби масової інформації;
 • проводити заходи щодо підвищення відповідальності за виконання вимог законодавства з охорони праці, техніки безпеки, зниження рівня захворюваності та кількості випадків травматизму співробітників.