Територіальний центр надання соціальних послуг Московського району міста Харкова

Новини терцентру

Контакти:
вул. Валентинівська, 23-г, м. Харків, 61146,
Телефон.: 703-62-11, 703-62-09, 703-62-28, 68-09-29, 68-45-89
E-mail: moskov_tc@ukr.net

Територіальний центр надання соціальних послуг Московського району

Директор Мироненко Ірина Пантелеївна
Директор Мироненко Ірина Пантелеївна

Територіальний центр надання соціальних послуг Московського району міста Харкова створено рішенням виконавчого комітету Московської районної ради народних депутатів від 22.05.1990 № 108, першим у місті Харкові.

Установа є неприбутковою бюджетною організацією комунальної форми власності, завданням якої є надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Діяльність територіального центру спрямована на підтримку життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя таких громадян.

У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

  • відділення соціальної допомоги вдома (соціальні послуги – догляд вдома, паліативний догляд);
  • відділення денного перебування (соціальні послуги – соціальна адаптація, кризове та екстрене втручання, функціонує — університет третього віку і клуб активного довголіття);
  • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (соціально-економічні послуги, функціонує пункт прокату засобів реабілітації).

За необхідності соціальні послуги надаються з використанням мультидисциплінарного підходу, також функціонує інформаційний соціальний електронний офіс та надається послуга консультування.

На надання соціальних послуг у територіальному центрі мають право такі соціальні цільові групи:

  • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімум для сім’ї;
  • внутрішньо переміщені особи.

Правові підстави діяльності територіального центру: Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. №966-IV, Постанова КМУ від 29.12.2009 р. №1417, Державні стандарти догляду вдома, паліативного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування.