Управління праці та соціальних питань

Управлінню праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики належить провідна роль у реалізації соціальної політики в м.Харків серед виконавчих органів міської ради.

Метою управління є забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення у Харкові, які спрямовані на реалізацію громадянами своїх соціальних прав, утримання рівня та якості життя громадян.

Управління праці та соціальних питань, як міська служба, працює з 1991 року. У серпні 1991 року був створений відділ праці і соціальних питань Харківського міськвиконкому у складі 8 осіб. А в травні 1996 року у структурі Головного управління охорони здоров’я та соціального захисту рішенням сесії Харківської міської ради було створено Управління соціального захисту населення.


Начальником Управління праці та соціальних питань є Ірина Володимирівна Левченко, заступник директора Департаменту. В Управлінні – з 2004 року, освіта вища – магістр державного управління, економіст.

В управлінні працює 31 співробітник. З них 7 фахівців працюють вже понад 10 років, а 3 співробітники – з дня створення управління. Усі співробітники мають вищу освіту, при цьому 7 осіб мають ступінь магістра державного управління і 1 кандидат наук. Середній вік працівників управління – 38 років, у віці до 30 років – 11 осіб. Жінки складають 94% співробітників.

Основними завданнями управління є розробка та реалізація заходів спрямованих на створення умов для жителів територіальної громади по забезпеченню їх соціальних прав та потреб, виконання місцевих програм соціального захисту населення, створення сприятливих умов для функціонування закладів соціального захисту та координація їх діяльності, надання необхідної індивідуальної допомоги громадянам, які відносяться до пільгових категорій населення, створення умов для реалізації державних соціальних програм та державної політики у сфері охорони праці та зайнятості населення на території міста, підтримка найбільш соціально-незахищених верств населення через відносини з громадою та громадськими формуваннями.

Управління, при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з районними у місті радами та їх виконавчими органами, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

До САМОВРЯДНИХ повноважень Управління праці та соціальних питань відноситься:

 • керівництво діяльністю, координація та контроль за роботою закладів соціального захисту, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Харків. Сприяння та подання відповідних пропозицій щодо їх матеріально – технічного та фінансового забезпечення;
 • узагальнення інформації про стан умов і безпеки праці, нещасні випадки виробничого та невиробничого характеру, професійні захворювання, проведення її комплексного аналізу;
 • аналіз стану ринку праці та прогнозування його розвитку;
 • сприяння у роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері соціальних послуг та соціального захисту населення;
 • робота із засобами масової інформації по розповсюдженню інформації щодо соціального захисту населення та забезпеченню якісної життєдіяльності громади.

До ДЕЛЕГОВАНИХ повноважень Управління праці та соціальних питань відноситься:

 • сприяння забезпеченню здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, яким необхідне обслуговування вдома;
 • здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення в частині надання пільг категоріям громадян, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством України, допомоги сім’ям з дітьми, додаткових виплат населенню на відшкодування витрат по оплаті за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету;
 • надання, відповідно до законодавства, одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
 • здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
 • підготовка проектів рішень відповідних органів самоврядування про бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, прийняття участі у визначенні нормативів таких робочих місць.

СТРУКТУРА
Управління праці та соціальних питань
Харківської міської ради

В структурі управління на сьогоднішній день функціонують вісім відділів:

У керівництві управління, крім начальника управління, три заступника.

Ірина Олександрівна ЧЕРНЯЄВА – заступник начальника управління – начальник відділу місцевих соціальних програм. Працює в управлінні з 1992 року, освіта вища – магістр державного управління

Ольга Миколаївна МОХНАЧ — заступник начальника управління — начальник відділу розвитку соціальних послуг. Працює в управлінні з 1992 року, освіта вища — історик

Людмила Євгенівна ПАХОМОВА — заступник начальника управління — начальник відділу додаткових соціальних гарантій. В управлінні — з 2003 року, освіта вища — інженер

Світлана Лазарівна САРІДЖА — начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.

Функції відділів

ВІДДІЛ МІСЦЕВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ є структурним підрозділом Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Мета та завдання даного відділу: здійснення заходів щодо реалізації державної соціальної політики на місцевому рівні шляхом надання, за рахунок коштів міського бюджету, адресної соціальної допомоги та підтримки соціально вразливим верствам населення.

З метою реалізації соціальної політики на місцевому рівні у 2006 році у складі Управління праці та соціальних питань було створено ВІДДІЛ МІСЦЕВИХ ПІЛЬГ. Місцеві пільги для окремих категорій мешканців територіальної громади міста Харкова встановлюються з 2002 року з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян міста, реалізації додаткових до встановлених законодавством, гарантій соціальної підтримки і надання допомоги малозабезпеченим жителям міста. З 2011 року це — ВІДДІЛ ДОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ.

З 2002 року була встановлена місцева пільга на оплату житлово-комунальних послуг 136 сім’ям учасників бойових дій, загиблих в Афганістані (й інших локальних війнах) у розмірі 50% оплати (без урахування діючих нормативів і норм споживання).

Встановлення місцевих пільг для інших категорій населення територіальної громади міста, як управлінський механізм, був започаткований у жовтні 2003 року для зняття соціальної напруги в територіальній громаді серед соціально незахищених громадян, що мають низький рівень життя, у зв’язку з підвищенням тарифів.

У 2008 році 17 категорій громадян мають додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету.

Метою ВІДДІЛУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ є забезпечення комплексного підходу у вирішенні питань надання різнобічної соціальної допомоги населенню міста Харкова шляхом забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), комунальних закладів та громадських організацій соціальної спрямованості. Відділ було створено 1 квітня 2007 року.

Напрямки роботи відділу:

 • здійснення аналізу та вивчення потреб територіальної громади міста Харкова в соціальних послугах;
 • здійснення заходів з виконання місцевих програм соціального захисту населення з питань, пов’язаних з розвитком соціальних послуг та партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості, волонтерського руху;
 • запровадження нових форм співробітництва з громадськими організаціями соціального напрямку, а саме соціального замовлення на реалізацію окремих заходів «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харків на 2007-2010 роки»;
 • координація роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з питань розвитку та надання соціальних послуг;
 • координація роботи мережі комунальних установ Управління праці та соціальних питань з питань, пов’язаних з розвитком соціальних послуг;
 • удосконалення механізмів поширення соціальної інформації шляхом діяльності інформаційної мережі електронних соціальних офісів;
 • здійснення організаційно-методичної діяльності мережі електронних соціальних офісів: обмін інформацією в мережі Інтернет та пошук ефективного вирішення проблем соціального захисту населення;
 • координація роботи з надання транспортних соціальних послуг інвалідам 1 та 2 груп з проблемами опорно-рухового апарату та іншим маломобільним групам населення.

З 01.01.2011 в структурі управління створено відділ соціальних закладів.

У підвідомчу мережу управління входять міський центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей інвалідів і інвалідів дитинства «Промінь» та Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб.

Управління в своїй роботі співпрацює з обласними, міськими та районними структурними підрозділами виконавчої влади, а також підприємствами, установами і іншими організаціями міста в здійсненні заходів щодо соціального захисту жителів територіальної громади.

Партнерами управління

 • в 2007 році були 44 громадських організації соціальної спрямованості;
 • в 2008 – 37 організацій;
 • в 2009 — 35 організацій;
 • в 2010 — 33 організації;
 • в 2011 — 28 організацій;
 • в 2012 — 55 організацій.

Усього з 2000 по 2012 роки, за час роботи міського проекту «Єдина соціальна мережа», партнерами управління стали понад 200 громадських організацій, з якими укладено понад 300 угод про співпрацю.li