Центр социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Проминь»

Юридична адреса Центру: 61174, м.Харків, вул.Архітекторів, 30-А,
Фактична адреса: 61174, м.Харків, пр-кт Перемоги, 77-А.
Тел.: 773-25-14
Email: shenya_2006@mail.ru, mfi2004@mail.ru
Директор: Чаплигина Наталья Иванивна

Структура міського центру ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»

У м.Харків на сьогодні нараховується понад 2,5 тис. дітей-інвалідів з глибокими розумовими та фізичними вадами. Тільки 60% цих дітей відвідують допоміжні школи чи спеціалізовані інтернати. Інші визнані медико-педагогічними консультаціями ненавчуваними і до недавнього часу не мали змоги відвідувати дитячі навчальні чи позашкільні заклади. Такі інваліди вимушені були увесь час проводити вдома або у вузькому соціальному оточенні. Подібний стан речей є неприйнятним у сучасному суспільстві.

Враховуючи актуальність і важливість проблеми інтеграції інвалідів в суспільство, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1545 від 12.10.2002р. «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», рішення ХІІІ сесії Харківської міської ради ХХІV скликання №78/03 від 30.04.2003р., рішення виконавчого комітету Харківської міської ради №580 від 18.06.2003р. було створено комунальний заклад «Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства» – міський навчально-виховний заклад системи праці та соціального захисту населення.

Положення про Центр затверджено рішенням ХVІІІ сесії Харківської міської ради ХХІV скликання від 24.12.2003р.

Центр здійснює роботу з абілітації, соціальної адаптації та реабілітації у поєднанні з навчанням та вихованням дітей-інвалідів та інвалідів дитинства з фізичними або розумовими вадами без відриву їх від сім’ї із залученням до участі в реабілітаційному процесі батьків та інших членів сім’ї дитини.

Робота Центру спрямована на створення мережі соціальної, педагогічної, медичної і трудової реабілітації з метою забезпечення адаптації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства у житті суспільства.
Головна мета діяльності Центру: поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної абілітації, адаптації та повернення до повноцінного життя дітей-інвалідів та інвалідів дитинства (до 30 років) з фізичними або розумовими вадами (далі – підопічні), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Завдання існування та призначення центру:

 • розвиток у дитини-інваліда наявних можливостей у колективі та через колектив;
 • підготовка дитини-інваліда до самостійного образу життя та інтеграції їх у суспільство;
 • надання дитині-інваліду з глибокими розумовими вадами можливості отримати освіту та професію згідно з їх інтересами, здатністю та станом здоров’я;
 • профілактика здорового образу життя через роботу з дітьми, що знаходяться на диспансерному обліку;
 • навчання батьків роботі с дітьми-інвалідами, надання їм психологічної та інформаційної допомоги.

На сьогодні в Центрі сформовані й працюють:

 • 4 віково-діагностичні групи щоденного перебування загальною наповнюваністю 42 особи;
 • група індивідуального відвідування – 12 осіб;
 • соціальна група – 7 осіб;
 • група патронажу вдома – 2 особи.

Вихованці Центра постійно беруть участь у виїзних заходах у М.Харкові й по Україні в цілому.
За перше півріччя 2008 року проведено 19 тематичних свят для дітей-інвалідів і дітей пільгового контингенту, з них: 7 календарних святкових заходів, 6 свят «День народження» – щомісяця.

Проведено фронтальні тестування дітей, що відвідує групи щоденного перебування й індивідуальні заняття – як зріз на кінець учбово-реабілітаційного року, за результатами тестування вносяться корективи в індивідуальну сімейну програму кожного вихованця на 2008-2009 учбово-реабілітаційний рік. Фахівцями надаються рекомендації групам по роботі з дітьми, для кожної дитини підготовлено цикл домашніх завдань на літній період (для виконання під контролем батьків).

Діти, які відвідують Центр, мають такі діагнози: хвороба Дауна, дитячий церебральний параліч, неврит слухового нерву, затримка психічного та розумового розвитку, олігофренія різного ступеню тяжкості, епілепсія, дитяча шизофренія, психопатія, аутизм, цукровий діабет, імунний дефіцит, ферментопатія, нейрофіброматоз, бронхіальна астма, неспецифічний язвений коліт, травми мозку, порок серця, енцефалопатія, параліч кінцівок, органічні пораження ЦНС, порушення обміну речовин, гісцеоцитоз, фенілкетонурія.

Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства є єдиним подібним закладом в Україні, який займається комплексною – психологічною, педагогічною, соціальною, трудовою – реабілітацією інвалідів дитинства, і тому на сьогодні не має вітчизняних конкурентів в своїй роботі.

У ході роботи використовуються власні методичні розробки Центра, а також методичні програми – «Випускник», розроблена БФ «Джерела», «Малятко», «Допоміжна школа», методика лікувальної фізкультури Єфименко, методичні розробки Державного комплексу ранньої реабілітації дітей-інвалідів м. Миколаєва, «Маленькі сходинки» – програма ранньої реабілітації для дітей зі ЗПР (Університет Маккуорі, Сідней, Австралія).

Крім практичної діяльності, Центр здійснює велику науково-методичну роботу, відпрацьовує новітні європейські методики з реабілітації дітей з вадами розвитку, розробляє абілітаційні програми з усіх напрямків своєї діяльності, і виступає науково-методичною базою для відділень реабілітації дітей-інвалідів, створених при районних територіальних центрах міста і області.

У ході своєї роботи Центр активно співпрацює з багатьма закладами, підпорядкованими Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству соціальної політики України.

Перспективи розвитку міського Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства

1. Створення відділення медичного супроводу:

 • дородова й постнатальна підтримка сімей груп ризику;
 • експертні консультації фахівцями сімей, у яких народилася дитина з обмеженими можливостями;
  відновна терапія;
 • профілактичні заходи, медичне спостереження.

2. Психолого-педагогічна реабілітація:

 • психологічна діагностика, складання індивідуальної реабілітаційної програми;
 • консультування, коригування, профілактика, психопрофілактична, психокоригувальна робота;
 • підтримка академічних навичок;
 • психологічний і педагогічний патронаж;
 • надання можливості інтегрованого навчання в загальноосвітніх школах;
 • забезпечення постійного зв’язку з родиною, психологічні консультації для батьків.

3. Трудова реабілітація:

 • організація відділення денної зайнятості для інвалідів із глибокою розумовою недостатністю;
 • організація трудових майстерень для навчання професійним навичкам, навичкам ручної праці, організації професійної зайнятості без відриву від основного місця навчання та проживання, подолання споживчого ставлення до своїх потреб.

4. Відділення патронажу вдома:

 • обслуговування вдома дітей-інвалідів, обмежених у пересуванні;
 • організація догляду вдома;
 • проведення занять, консультацій фахівцями у дитини вдома.

5. Створення служби транспортного забезпечення:

 • доставка фахівців і працівників Центра додому до клієнтів;
 • доставка клієнтів, обмежених у пересуванні, у Центр або в інші служби;
 • доставка дітей на планові заходи й заняття (басейн, іпотерапія);
 • щоденне перевезення дітей, що відвідують Центр, до місця навчання та проживання.

6. Соціальна і побутова реабілітація:

 • оптимізація і коректування відношення до своїх недоліків, положення в сім’ї та суспільстві;
 • виховання і навчання навичкам самообслуговування, адаптацію в навколишнім суспільстві;
 • пристосування побутових умов до конкретного клієнта;
 • соціально-побутова облаштованість і обслуговування;
 • педагогічна корекція з метою придбання та підтримки навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, оволодіння навичками захисту власних прав і інтересів, навичок спілкування;
 • соціальний догляд;
 • соціальний патронаж за місцем проживання.

7. Створення міні-гуртожитку (будинку загального проживання) для розумово відсталих інвалідів від 18 років:

 • впровадження альтернативних форм проживання, як відхід від інтернатних форм, подолання споживчого ставлення до своїх потреб;
 • надання індивідуального житла інвалідам з інтелектуальною недостатністю, що досягли 18-річного віку;
 • забезпечення соціальним супроводом при незалежному проживанні;
 • профілактика інституціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю.

8. Збільшення кількості штатних працівників Центра, підвищення їхньої кваліфікації:

 • проведення аналізу потреби в навчанні персоналу;
 • створення програм модульних курсів без відриву від роботи;
 • делегування прав працівникам Центра для навчання фахівців відділень територіальних центрів;
 • розробка стандартів надання послуг і критеріїв оцінки якості надаваних послуг.

Передбачувані для впровадження послуги спрямовані на:

 • зосередженість навколо проблем інваліда;
 • різнобічний розвиток;
 • роботу як із самим клієнтом, так і з його родиною;
 • розвиток партнерських відносин з іншими службами й організаціями міста.

Зазначені послуги:

 • діють у контексті конкретного соціального середовища;
 • розвивають існуючий асортимент соціальних послуг;
 • забезпечують рівні можливості;
 • діють як постійний процес.

Із історії організації «Промінь»
почалася у 1995 році, коли з метою взаємопідтримки об’єдналося декілька сімей, які виховували дітей з особливими потребами.

Спільні зустрічі, організація святкових заходів… Потім зрозуміли: щоб дійсно допомогти своїй дитині, потрібен соціально-педагогічний центр, у якому б комплексно займалися проблемою реабілітації і соціальної адаптації дитини-інваліда. І тоді, у 1998 році було зареєстровано Благодійний Фонд «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Промінь».

Для дітей та їх батьків Центр став справжнім домом, де можливо отримати необхідну допомогу, консультації фахівців, добру пораду та душевну рівновагу.

Як небайдужа сильна організація з великою методичною базою та штатом кваліфікованих фахівців, своєю роботою Центр довів доцільність та корисність існування і саме тому отримав підтримку і фінансування Харківської міської ради. А на його базі, враховуючи актуальність і важливість проблеми інтеграції інвалідів в суспільство, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.02р. №1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», рішень ХІІІ сесії Харківської міської ради ХХІV скликання від 30.04.03р. №78/03 та виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.06.03р.№580 створено міський Центр ранньої загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства – навчально-виховний заклад системи праці та соціального захисту населення. Він здійснює роботу з соціальної адаптації та реабілітації у поєднанні з навчанням та вихованням дітей-інвалідів та інвалідів дитинства з фізичними або розумовими вадами без відриву їх від сім’ї, із залученням до участі в процесі батьків та інших членів родини.