Архив метки: конкурсы

Оголошення про проведення міського Конкурсу інвестиційних проектів У 2017 Році

З метою підтримки громадських ініціатив, спрямованих на покращення іміджу м. Харкова на національному та міжнародному рівнях Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради оголошує конкурс проектів.

Завданнями Конкурсу є:
· активізація суспільно корисного громадського руху у м. Харкові;

· залучення громадських організацій до вирішення питань соціального, економічного, культурного розвитку м. Харкова;

· створення сприятливих передумов для діяльності у м. Харкові донорів та потенційних інвесторів;

· підвищення конкурентоспроможності м. Харкова.

Проекти приймаються по 7 липня (включно).

Докладна інформація про конкурс доступна за посиланням.

Джерело: Олег Кулініч

Конкурс молодежных, семейных и гендерных проектов стартовал в Харькове

Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

В конкурсе могут принять участие общественные организации и благотворительные фонды, которые работают и зарегистрированы как юридические лица на территории Харькова.

Направления конкурса на 2017 год:

1. Содействие формированию активной гражданской позиции молодежи, поддержка талантливой и творчески одаренной молодежи, развитие лидерских способностей у молодежи, поддержка стартапов, предпринимательства и трудоустройства молодежи, содействие в получении образования.

2. Национально-патриотическое воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, содействие формированию здорового образа жизни молодежи, межкультурному диалогу молодежи, развитие молодежного туризма.

3. Формирование гендерной культуры в молодежной среде, содействие обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействие торговле людьми.

4. Содействие формированию семейных ценностей в обществе, ответственному отцовству, укреплению института семьи, предупреждению домашнего и гендерно обусловленного насилия.

Консультации по вопросу участия в конкурсе проводятся в управлении по делам семьи и молодежи по адресу: Харьков, пл. Свободы, 5, Госпром, 6 подъезд, 6 этаж, каб. №509 (тел. 725-20-78), ежедневно, с 10:00 до 13:00, с 7 по 28 февраля. Проекты на конкурс принимаются по вышеуказанному адресу в количестве 9 экземпляров до 18:00 6 марта.

Проекты, которые не отвечает вышеуказанным направлениям и задачам, на рассмотрение экспертного совета не принимаются.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму.

Источник

Конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» («ЄСМ») на 2017 рік

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють та зареєстровані, як юридичні особи на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:
— людям з особливими потребами;
— багатодітним сім’ям, сім’ям, в яких виховуються діти –сироти та
діти з особливими потребами;
— одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку;
— учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції;
— вимушеним переселенцям з зони проведення антитерористичної операції.

Напрямки та завдання соціального замовлення на 2017 рік:
1.Використання кращих практик взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2.Підтримка роботи та наповнення інформацією Інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа».

3.Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.
3.1.Надання транспортної соціальної послуги для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно — рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
3.2 . Надання послуг супроводу для інвалідів по зору та слуху.

4. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги жителям територіальної громади міста.

5. Організація надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2017 рік:
1 Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.

2. Психологічна допомога та підтримка вразливих верств населення територіальної громади, вимушених переселенців, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Пропозиції на виконання соціального замовлення та соціальні проекти на конкурс соціальних проектів від об’єднань громадян приймаються у кількості 13 примірників, оформлених згідно з аплікаційними формами, передбаченими для проведення вищезазначених міських конкурсів.

Крім того, при подачі пропозиції чи соціального проекту необхідно надати (1 примірник):

 • заяву від керівника організації щодо участі у конкурсі;
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • статут організації;
 • податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями;
 • копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • розпорядження чи довіреність на члена організації – керівника проекту, (якщо керівник проекту не є керівником організації);
 • перспективний план роботи організації на 3-5 років.

Консультації щодо участі у конкурсах проводяться відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за адресою: вул. Сумська, 64, 5 поверх, каб. 188. (тел. 715-73-96), щоденно, з 10-00 до 13-00, з 28 грудня 2016 року по 16 січня 2017 року.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати на офіційному сервері Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету www.city.kharkov.ua та сайті www.esm.kharkov.ua

Пропозиції та соціальні проекти на конкурси приймаються відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Харківської міської ради за вищевказаною адресою у кількості 13 примірників, до 16-00 27 січня 2017 року.

Пропозиції та соціальні проекти, які не відповідають вищевказаним напрямкам та завданням на розгляд Експертної ради не приймаються.

Додаток: Завантажити інформацію про конкурс соціальних проектів та соціальне замовлення на 2017 рік та аплікаційні форми (формат doc, 126 Кб)

Експертна рада міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань

Подведены итоги конкурса «Стоп насилие!»

В Ассоциации многодетных семей «АММА» подведены итоги конкурса «СТОП НАСИЛИЕ!», который проводился по инициативе Комитета по делам семьи, молодежи и спорта по Киевскому району Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

В конкурсе приняли участие более 50-ти семей Ассоциации «АММА». Все участники получили подарки от сети супермаркетов «ВОСТОРГ» и издательства «РАНОК», а победители были награждены грамотами и статуэтками. 3-е место в конкурсе завоевала Калиниченко Влада, 2-е место — Красильникова Алена, 1-е место завоевала семья Сипайло.

На награждении присутствовала заместитель начальника комитета по делам, семьи, молодежи и спорта по Киевскому району Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Шумак Людмила Викторовна. Благодарим всех, кто присоединился к данному конкурсу — и участников за активность, и партнеров организации за поддержку и достойное награждение.

Источник: Ассоциации многодетных семей «АММА»

Травматизм населения – один из важнейших показателей, характеризующих общественное здоровье

Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин — 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности в мире по информации Всемирной организации здравоохранения травмы занимают третье место.

Различают травматизм производственный и непроизводственный. К непроизводственному травматизму относят травмы, возникшие вне связи с производственной деятельностью — в доме, в квартире, во дворе, на улице, в общественных местах, на природе.

Официальная статистика управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета свидетельствует о том, что до 2014 года происходило стабильное снижение показателей непроизводственного травматизма в Харькове в среднем на 7% в год. Но, начиная с 2014 года, произошло ухудшение ситуации: в 2013 году — 74607 случаев непроизводственного травматизма , в 2014 году — 78511 случаев, в 2015 году — 80031 случаев. При этом, общего роста населения не происходило. Специалисты это связывают с притоком внутренне перемещенных лиц. По результатам проведенного анализа состояния непроизводственного травматизма по г. Харькову количество несчастных случаев непроизводственного характера в 2015 году увеличилось по сравнению с отчетным периодом 2014 года на 1520 случаев.

Наибольшее количество несчастных случаев непроизводственного характера зарегистрировано по следующим видам событий: падение — 59,6% от общего количества несчастных случаев; случайное действие неживых механических сил — 12,2%; нападение с целью убийства или нанесения повреждений — 8,8%. Среди детей до 14 лет основное количество несчастных случаев непроизводственного характера зарегистрировано по следующим видам событий: падение — 66,3% от общего количества несчастных случаев; случайное действие неживых механических сил — 11,7%; несчастные случаи, вызванные жаром и горячими веществами (предметами) — 3,6%.

Профилактическую роль при этих видах травм играют совершенствование техники безопасности и санитарно-просветительная работа. Предупреждение травматизма у детей и подростков осложнено их физической активностью и возрастными особенностями психики. В борьбе с детским травматизмом большое значение имеет профилактика, т. е. правильное воспитание детей, разъяснение опасности игр на улице; создание широкой сети детских площадок, парков, садов; улучшение техники безопасности городского транспорта (автоматические двери, ликвидация подножек и т. д.). Эти мероприятия способствуют снижению числа уличных травм среди детей. Травматизм и насилие являются главными причинами гибели детей во всем мире. Ежегодно от них погибает 950 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это означает, что каждый час гибнет 100, а ежедневно более 2000 детей. На неумышленные травмы приходится 90%.

Этой важной теме был посвящен совместный семинар с представителями лечебно-профилактических учреждений города Харькова «Актуальные вопросы профилактики непроизводственного травматизма для населения города Харькова», проведенный 8 декабря 2016 года на базе Харьковской городской клинической больницы №27.

Семинар собрал 98 представителей лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории города Харькова, и управлений труда и социальной защиты населения районных администраций Харьковского городского совета. Организаторами семинара выступили Департамент труда и социальной политики Харьковского городского совета, управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета, Департамент здравоохранения, МОО «Центр молодежного развития», ХООО «Ассоциация развития громад».

Перед присутствующими выступили Ольга Мохнач — заместитель начальника управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета; Анна Ключка — начальник отдела социально-трудовых отношений управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета; Марианна Голованова – заместитель председателя правления МОО «Центр молодежного развития», практический психолог; Анастасия Гупало – врач методист коммунального учреждения охраны здоровья Харьковский центр «Здоровья»; Григорий Олейник – преподаватель научно методического центра гражданской защиты и безопасной жизнедеятельности Харьковской области; Леонид Мазур – заместитель начальника Харьковского городского отдела Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харьковской области; Николай Баланович – заведующий городским травматологическим пунктом городской клинической больницы №11, врач высшей категории; Ольга Пушкарь – заместитель начальника управления по вопросам труда управления труда и социальной защиты населения администрации Холодногорского района Харьковского городского совета.

В заключении мероприятия для дальнейшего усовершенствования работы лечебно-профилактических учреждений города Харькова и управлений труда и социальной защиты населения районных администраций Харьковского городского совета по профилактике непроизводственного травматизма было объявлено о проведении городского конкурса по профилактике непроизводственного травматизма среди населения города с 9 декабря 2016 года. Конкурс проводится по трем номинациям, где определяются І, ІІ, ІІІ место. Жюри конкурса под председательством заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан будет учитывать качество и количество проведенных мероприятий, размещенных стендов, плакатов, листовок, подготовленных и осуществленных публикаций в СМИ. Подведение итогов и награждение победителей конкурса планируется провести в конце января 2017 года в малом зале Харьковского городского совета.

Дополнительная информация

Травматизм может быть предотвращен, только благодаря организованным совместным усилиям всего общества.

Что может способствовать снижению уровня травматизма и гибели людей?

 • во-первых, обеспечение безопасности, соблюдение правил безопасности и повышение мер ответственности за их нарушение;
 • во-вторых, умение оказать первую помощь, пропаганда ведения здорового и безопасного образа жизни широкими массами населения.

Для предотвращения травмирования в зимнее время и особенно в гололед рекомендуется: внимательно смотреть под ноги; ступать не широко, шагать медленно; наступать на всю подошву, а не только на носок или на пятку; избегать неочищенных улиц и тротуаров, обходить скользкие места; предпочитать тротуары, посыпанные песком или солевой смесью. Советуем прикрепить к подошве обуви полоску наждачной бумаги или обычного лейкопластыря; пользоваться обувью с рифленой подошвой и без высоких, тонких каблуков.

Если на улице Вы все-таки поскользнулись, упали и чувствуете острую боль в конечности, важно оценить свое состояние. Главные признаки перелома или вывиха: резкая боль; нарастающий отек; укорочение поврежденной конечности и невозможность ею нормально двигать.

Сотрясение мозга проявляется: потерей сознания (иногда буквально на несколько мгновений); тошнотой; головной болью.

Постарайтесь, во что бы то ни стало привлечь внимание прохожих, попросить помощи. Они должны вызвать скорую помощь или помочь добраться до ближайшего травмопункта. Обращение в травматологический пункт или «скорую» является обязательным завершением печального случая. Обойтись без помощи врача можно только в случае легкого ушиба: просто приложите к больному месту что-нибудь холодное, это уменьшит отек и боль, и обработайте его мазью или гелем, рассасывающим синяки. Греть больное место нельзя, эффект будет прямо противоположным.

Одной из важных мер по профилактике уличного травматизма является борьба с бытовым пьянством, поскольку уличные травмы часто получают лица в состоянии алкогольного опьянения.

Чувство горечи вызывает каждое сообщение о трагическом случае на улице, на производстве, в семье. Вдвойне тяжелее, когда погибает или оказывается раненым ребенок. Задача строго соблюдать правила безопасности, быть уважительными друг к другу, тогда и вероятность трагедий будет значительно меньше, что позволит избежать не являющихся неизбежными смертей и инвалидности, ограничить тяжелые последствия и страдания, вызванные травмой и обеспечить оптимальное восстановление здоровья пострадавших и их реинтеграцию в общество.

Источник: Марианна Голованова, ХООО «Ассоциация развития громад»

Они заслуживают награды

2 ноября 2016 года в Индустриальном районе города Харькова состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей районного конкурса «Зажги свою звезду», который проходил с весны этого года в несколько этапов в нескольких номинациях: «Вокальное искусство», «Хореография», «Декоративно-прикладное  творчество и изобразительное искусство», «Спорт», а также «Человек района».

Для участия в районном конкурсе подопечных отделения дневного пребывания работниками территориального центра была подготовлена и отправлена заявка. Соревновались наши таланты в двух номинациях: «Вокальное искусство» и «Декоративно-прикладное  творчество и изобразительное искусство». В номинации «Вокальное искусство» были представлены хор «Дубрава», ансамбль «Бирюза», квартет Николай Писанный, Ольга Островская, Александра Дуканич, Валентина Симоненко, трио Валентина Мустафина, Алла Курило, Валентина Голенищева, дуэт Галина Шляхова и Анатолий Шляхов, дует Ольга Островская и Александра Дуканич, соло Ольга Островская и Валентина Симоненко, каждый из которых вышли победителями и заняли почетные призовые места.

В номинации «Декоративно-прикладное  творчество и изобразительное искусство» были представлены работы подопечной Хомутовой Н.П., члена кружка «Умелые ручки» — это картины, вышитые бисером и работы Бреус Л.А., члена кружка «Веселые петельки» — это салфетки, вязаные крючком.

Всем победителям были вручены почетные грамоты Головы администрации Индустриального района Харьковского городского совета Вельможной О.И. и поощрительные призы — билеты на представление в театр музыкальной комедии.

Приглашаем всех пенсионеров и инвалидов района приобщиться к интересным и увлекательным занятиям наших подопечных, наполнить свою жизнь радостными событиями и забыть про свое одиночество!

Зажги свою звезду

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Участвуем и побеждаем

Районный конкурс талантов проходил в Индустриальном районе города Харькова с весны этого года в несколько этапов в нескольких номинациях: Всего в конкурсе приняли участие более 1 тыс. жителей района. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоялось 2 ноября 2016 года.

В номинации «Человек района» приняли участие 128 претендентов, которые  подали документы на рассмотрение экспертной комиссии и боролись за почетное звание в семи категориях. В категории «Социальный работник» победителем конкурса стала социальный работник Индустриального территориального центра предоставления социальных услуг города Харькова Шевченко Светлана Васильевна.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие района и победу в районном конкурсе «Зажги свою звезду. Человек года Индустриального района 2016» Шевченко С.В. была награждена кубком и Благодарностью Харьковского городского головы, которые от имени Харьковского городского Головы Г.А. Кернеса ей были вручены председателем Администрации Индустриального района Харьковского городского совета Вельможной О.И.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

Інформаційна зустріч з неприбутковими та релігійними організаціями для презентації Акції «Папа для України»

Спеціальна гуманітарна акція Святішого Отця Франциска «Папа для України» розпочала прийом заявок на фінансування великих та малих проектів, спрямованих на допомогу найбільш потребуючим, які постраждали від війни на Сході України або стали внутрішніми переселенцями.

Перший етап прийому заявок на фінансування проектів триває з 08.09. по 31.10.2016 р.

Вся необхідна інформація щодо подання заявок знаходиться на офіційному сайті http://popeforukraine.com.ua/ в розділі «Конкурс».

Технічний Комітет Акції, котрий займається відбором та перевіркою заявок, проводитиме інформаційні зустрічі з неприбутковими та релігійними організаціями для презентації Акції «Папа для України» та відповість на запитання потенційних Партнерів Акції щодо особливостей заповнення та подання проектів на розгляд Технічного Комітету.

В м. Харкові зустріч відбудеться 30.09.2016 р. о 13.00 год., вул. О.Яроша, 18-Д, БФ “Карітас Харків” (Коворкінг Центр).

Програма заходу:
13.00 — 13.50 Презентация Акції “Папа для України”
13.50- 14.10 Перерва на каву-брейк
14.10-14.40 Відповіді на запитання

Джерело: Благодійний фонд « Ініціатива «Папа для України»

Відкритий Фестиваль-Конкурс творчості молоді «Люблю тебе, моя Україна»

Запрошуємо Вас до Відкритого Фестивалю-Конкурсу творчості молоді «Люблю тебе, моя Україна», який проводиться в межах проекту «Скарби України». Мета проекту залучити дітей та молодь до культурного життя України шляхом літературної творчості та участі у культурних подіях, а також популяризація літературного надбання різних регіонів України, популяризація українських народних традицій, сприяння духовному відродженню та єдності українського народу, відчуття патріотизму, суспільного національного збагачення. Учасники починають пишатися ВЛАСНИМ, розуміючи хто вони та звідки…

Засновники та Організатори Конкурсу: Харківська обласна організація Національної спілки журналістів України, Донецька обласна громадська організація «Асоціація ІНФОКУЛЬТУРА», Харківський благодійний фонд «Забота», за інформаційною підтримкою редакцій газети ВР «Голос України», Всеукраїнського журналу «Молодість, Краса і Здоров’я».

Фестиваль-Конкурс «Люблю тебе, моя Україна» — проводиться з метою розвитку дослідницької діяльності у молоді, формування почуття патріотизму і громадянськості, художньої творчості, пропаганди, збереження і розвитку культури народів проживають на території України.

Творчі роботи приймаються до 10 вересня 2016 р. на електронну пошту: infokultura@mail.ru.

Положення на сайту Всеукраїнського молодіжного журналу «Молодість, Краса та Здоров’я»

І.Р. Ольшанська,
Голова, Директор Міжнародного
Слов’янського молодіжного медіа-агенства «ІРИДА»

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань

Конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» («ЄСМ») на 2016 рік

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють та зареєстровані, як юридичні особи на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:

 • людям з особливими потребами;
 • багатодітним сім’ям, сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти з особливими потребами;
 • одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку;
 • учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції;
 • вимушеним переселенцям з зони проведення антитерористичної операції.

Напрямки та завдання соціального замовлення на 2016 рік:

1. Підтримка роботи клубів активного довголіття громадян похилого віку

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.
2.1.Надання транспортної соціальної послуги для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно — рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
2.2.Створення служби супроводу для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно — рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
2.3. Надання послуг супроводу для інвалідів по зору та слуху.

3. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.

4. Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа»

5. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, передового досвіду реалізації соціальної політики.

6. Організація та проведення заходів стосовно охорони життя і здоров’я у виробничій та невиробничій сферах.

7. Організація надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

8. Соціально-педагогічна і психологічна підтримка та соціальний супровід, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей, які виховують неповнолітніх дітей.

9. Надання паліативної та хоспісної допомоги жителям територіальної громади міста. Підготовка волонтерів для роботи в умовах хоспісу.

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2016 рік:

1. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.

2. Психологічна допомога та підтримка вразливих верств населення територіальної громади, вимушених переселенців, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Пропозиції на виконання соціального замовлення та соціальні проекти на конкурс соціальних проектів від об’єднань громадян приймаються у кількості 13 примірників, оформлених згідно з аплікаційними формами, передбаченими для проведення вищезазначених міських конкурсів.

Крім того, при подачі пропозиції чи соціального проекту необхідно надати (1 примірник):

 • заяву від керівника організації щодо участі у конкурсі;
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • статут організації;
 • податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями;
 • копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • розпорядження чи довіреність на члена організації – керівника проекту, (якщо керівник проекту не є керівником організації);
 • перспективний план роботи організації на 3-5 років.

Консультації щодо участі у конкурсах проводяться відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за адресою: вул. Сумська, 64, 5 поверх, каб. 188. (тел. 715-73-96), щоденно, з 10-00 до 13-00, з 30 грудня 2015 року по 20 січня 2016 року.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати на офіційному сервері Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету www.city.kharkov.ua та сайті esm.kharkov.ua

Пропозиції та соціальні проекти на конкурси приймаються відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Харківської міської ради за вищевказаною адресою у кількості 13 примірників, до 16-00 29 січня 2016 року.

Пропозиції та соціальні проекти, які не відповідають вищевказаним напрямкам та завданням на розгляд Експертної ради не приймаються.

Експертна рада міського соціального проекту
«Єдина соціальна мережа»

Додаток: Завантажити інформацію про конкурс та соціальне замовлення й аплікаційні форми (формат doc, 126 Кб)

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань