Архив метки: обучение

Навчаємось заради розвитку

Навчаємось заради розвитку
28 листопада 2018 року Територіальний центр надання соціальних послуг Індустріального району міста Харкова на запрошення Благодійного фонда «Карітас Харкова» прийняв участь в тренінгу «Переговори в конфлікті».

Захід було організовано Карітас Харкова, в рамках проекту «Об’єднуючи людей заради миру» за підтримки Карітас України, Карітас Німеччини та Міністерства закордонних справ Німеччини.

Тренінгом було передбачено оволодіння навичками та чіткими покроковими стратегіями для вирішення та запобігання конфліктів у соціальній взаємодії. Учасники ознайомилися з поняттям «переговори», тактиками, стратегіями, основними концепціями та маніпуляціями в процесі проведення переговорів у конфлікті. Важливим для кожного учасника стало визначення власного стилю поведінки. Практичні вправи з веденням переговорів та аналізу кейсів дали змогу відчути процес зсередини.По завершенню, учасники отримали сертифікат.

Відзначаємо важливість таких заходів та необхідність продовження навчальних тренінгів задля розширення професійних компетенцій наших працівників. Висловлюємо подяку організаторам заходу Благодійному фонду « Карітас Харкова» за професійно організований тренінг.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Індустріального району

Запрошуємо до участі в Базовому тренінгу Програми «Молодіжний працівник», в м. Харкові (Харківська область), 7-9 грудня 2018 року

Міністерство молоді та спорту України спільно з Комунальною установою «Харківський обласний центр молоді», ГО «МИР», Програмою розвитку ООН, UNICEF та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики продовжує реалізовувати Навчальну Програму «Молодіжний працівник».

Мета тренінгу
Сформувати в учасників основні теоретичні знання та практичні навички для реалізації регіональної молодіжної політики.

Завдання тренінгу

  • Забезпечити учасників необхідним базовим рівнем для реалізації успішної молодіжної політики;
  • Налагодити діалог між різними учасниками молодіжної політики;
  • Надати учасникам можливість створити власну ідентичність себе як молодіжного працівника.

До участі у конкурсі запрошуються:

  • лідери та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю;
  • державні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні;
  • працівники інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності.

У рамках Програми оголошується конкурс на участь у 3-денному базовому тренінгу.

Програма складається з трьох модулів:
Модуль 1. Молодіжна політика і молодіжна робота.
Ключові теми: Хто така молодь? Що таке молодіжна політика? Дорожня карта реформування молодіжної політики в Україні. Участь молоді. Міжсекторний підхід. Молодіжна робота і молодіжна політика. Європейський підхід до молодіжної політики.
Модуль 2. Громада і молодіжна робота в громаді.
Ключові теми: Громада. Активізація громади. Молодіжна робота в громаді. Міжсекторний підхід. Участь молоді.
Модуль 3. Компетенції молодіжного працівника.
Ключові теми: Молодіжний працівник. Компетентнісний підхід. Компетенції молодіжного працівника. Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи.

Під час тренінгу учасники зможуть обмінятися досвідом та знайти партнерів для реалізації спільних проектів в молодіжній сфері.

Дата проведення: 7-9 грудня 2018 року

Місце проведення: місто Харків

По завершенню учасники отримають сертифікат встановленого зразка про проходження Базового тренінгу Програми «Молодіжний працівник».

Заявку на участь у тренінгу заповнюйте за посиланням.

Кінцевий термін подання заявок – 18:00, 2 грудня 2018 року.

Про результати конкурсу учасники будуть повідомлені 3 грудня 2018 року.

Організаційні деталі тренінгу будуть повідомлені в індивідуальному порядку по завершенню конкурсу.

На період проведення тренінгу учасники забезпечуються харчуванням. Витрати на проживання покривається за рахунок організаторів, проїзд до місця проведення не покривається.

Контактна особа: Жанна Харківська, 097-571-61-01, 095-765-95-26

Долучайтесь до групи «Молодіжний Працівник» на Facebook: https://www.facebook.com/groups/youth.worker.ua/

Детальна інформація про Програму на сайті: youth-worker.org.ua

Джерело: Голова правління ХОГО «МИР» Жанна Харківська

Сила активного слушания

Сила активного слушания
В отделении дневного пребывания территориального центра предоставления социальных услуг Индустриального района города Харькова планово прошло обучение работников отделения. На занятии изучали актуальный вопрос «Эффективная коммуникация и как найти взаимопонимание с клиентом», ведь хорошо обученные сотрудники отделения в результате смогут предложить прекрасное обслуживание, учась избегать споров и стараясь сглаживать конфликтные ситуации.

Эффективная коммуникация необходима для успешной реализации целей территориального центра. Многие думают, что коммуникация подразумевает умение давать распоряжения, спорить и оправдываться, тогда как прежде всего это активное слушание. Сила активного слушания ярче всего проявляется в работе отделения по обслуживанию клиентов и в ходе общения. Чем качественнее работает персонал, тем меньше жалоб и больше удовлетворенных клиентов.

Каждый работник отделения знает, что нашего клиента нужно выслушать, чтобы понять его потребности, а чтобы суметь обеспечить качественное предоставление услуг, следует поставить себя на его место. Когда мы предоставляем им качественные услуги, между нами устанавливается контакт. Глубокая взаимосвязь строится на эффективных коммуникациях, которые формируют лояльность и коллег, и клиентов.

Со всеми тонкостями эффективной коммуникации знакомила сотрудников заведующая отделения дневного пребывания Тарасова А.М. Она рассказала, что эффективная коммуникация является важным компонентом личностного и профессионального успеха каждого. В общении с людьми нет универсальных правил, каждый клиент уникален, поэтому очень важно в нашей работе находить пути и методы решения проблем в различных жизненных ситуациях.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Индустриального района

Постигаем компьютерную грамотность

С началом нового учебного года в Университете третьего возраста, подопечные отделения дневного пребывания территориального центра Московского района проявляют большой интерес к занятиям на факультете компьютерной грамотности.

С недавних пор компьютеры настолько вошли в нашу жизнь, что любой человек, вне зависимости от своего возраста, не может обойтись без подобной техники. Этот инструмент позволяет быть в курсе мировых событий, читать литературу, слушать музыку, смотреть фильмы, играть во всевозможные игры, общаться с друзьями и близкими, работать и мн. др.

Компьютер для пенсионеров —  давно не роскошь, это способ расширить кругозор, круг общения, вдохнуть в жизнь новый смысл, почувствовать себя человеком современности. 

В мире информационных технологий у пожилых людей есть свои потребности: общение с родственниками и внуками, безопасный Интернет, новости, переписка и обмен фотографиями. Более того, современные технологические решения помогают следить за здоровьем и поддерживать его, решать вопросы передвижения и делать повседневную жизнь более комфортной, безопасной и управляемой.

Компьютер помогает людям уважаемого возраста быть современными. А освоению компьютерные науки поддаются в любом возрасте. Было бы желание! И такое желание у наших подопечных есть. Являясь слушателями Университета третьего возраста, они постигают современные технологии на занятиях в Харьковской областной библиотеке для юношества.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района

Решение конфликтов

30-31 октября 2018 года заведующая социальной помощи на дому Гончарова Светлана Ивановна для социальных рабочих территориального центра предоставления социальных услуг Новобаварского района города Харькова прочитала плановую лекцию-учебу на тему «Стратегии поведения в конфликте».

Конфликт является неотъемлемой частью жизни человека в социуме и его взаимодействия с другими людьми. Конфликты возникают повсеместно и могут подстерегать каждого из нас где угодно, их не избежать.

Конфликт — это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями.

В конфликтных ситуациях каждый ведет себя по-разному. Владеть информацией о конфликтах, уметь распознавать конфликтные ситуации, управлять и нейтрализовать их – это полезный и важный навык для каждого социального рабочего.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района

Снова к учебе

Снова к учебе
После летних каникул возобновил свою работу Университет третьего возраста в территориальном центре предоставления социальных услуг Новобаварского района города Харькова, где люди ІІІ возраста могут не только получать новые знания, но и интересно и занимательно проводить время.

Это возможность пожилым гражданам и лицам с ограниченными физическими возможностями бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и в кратчайшие сроки адаптироваться к условиям жизни.

Главное – это желание изменить свою жизнь, сделать ее яркой, насыщенной и интересной. Обучение проводится в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельной работы. Занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов.

В Университете функционируют следующие факультеты: факультет «Прикладного искусства», «Культуры, искусства и религии», «Современных информационных технологий», «Здоровое долголетие» и новый факультет «Волшебной песни». В дальнейших планах центра — открытие новых факультетов «Харьковщина — мой родной край», «Домашняя академия» и др.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района

Особливості надання соціальної послуги представництво інтересів

Особливості надання соціальної послуги представництво інтересів
17 вересня 2018 року у територіальному центрі Слобідського району відбувся семінар із працівниками відділення соціальної допомоги вдома для підвищення рівня та покращення якості надання соціальної послуги представництво інтересів.

За останній час у відділенні соціальної допомоги вдома збільшилося число осіб, які потребують надання послуги представництво інтересів, а саме, виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій.

Семінар для соціальних працівників, соціальних робітників та фахівців провела завідуюча відділення Хмелевська Ольга Іванівна, яка надала необхідну інформацію щодо принципів представництва інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях. Для запобігання помилок в оформленні субсидії, особливу увагу акцентовано на правилах надання відповідних документів, зокрема, відомостей про близьких рідних, які не прописані за даною адресою.

Проведення таких семінарів підвищує рівень кваліфікації працівників та сприяє покращанню якості надання соціальних послуг.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Слобідського району

Начало нового учебного года

Начало нового учебного года
С наступлением осени началось обучение в «Университете третьего возраста» отделения дневного пребывания территориального центра предоставления социальных услуг Холодногорского района города Харькова, в котором пенсионеры и лица с инвалидностью имеют возможность обучаться на факультетах «Организация досуга», «Здоровый образ жизни», «Психология», «Харьковщиноведение» и «Компьютерная грамматика».

Слушатели факультета, изучающие историю Харькова, начали свои занятия с посещения исторического музея, а для слушателей факультета «Здоровый образ жизни» провели лекционное занятие на тему «Рациональное питания» и рассказали о важности гимнастики для здоровья человека.

В новом учебном году уже набраны группы на все факультеты. Самой старшей слушательнице «Университета третьего возраста» 86 лет! Университет быстро набирает популярность. Если в прошлом году его посещали 156 человек, то сейчас желающих больше, чем возможностей территориального центра.

Программа обучения будет разнообразной и интересной — с лекциями, практическими занятиями, посещением экскурсий, проведением творческих встреч и концертов. Занятия в «Университете третьего возраста» — это активный, интересный и полезный отдых, возможность общаться, получать новые знания, интересную информацию, интеллектуально развиваться, научиться танцевать и, конечно, не затеряться в мире современных компьютерных технологий.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Холодногорского района

«Учение свет, не учение тьма, на пульсе знаний моя рука!»

12 сентября 2018 года в отделении дневного пребывания территориального центра Шевченковского района города Харькова прошло открытие учебного 2018-2019 года в «Университете ІІІ возраста».

«Учение свет, не учение тьма, на пульсе знаний моя рука!» — это девиз 2018-2019 учебного года «Университета ІІІ возраста» при территориальном центре Шевченковского района. Многие наши подопечные имеют друзей и родственников не только на территории Украины, но и за её границами, поэтому учить иностранный язык, осваивать компьютерную грамоту необходимо для поддержания общения и возможности выезда в гости.

В честь открытия нового учебного года состоялся праздничный концерт, в котором были зачитаны стихотворения «Я не хочу быть старой бабкой», «Слобожанки». Прозвучали песни «В саду гуляла», «Чом ти не прийшов». Выступили танцевальные коллективы терцентра «Мальва DANCE» и «Феникс».

В программе «Университета ІІІ возраста» продолжают свою работу факультеты: «Основы компьютерных знаний», «Валеология», «Психология и здоровый образ жизни», «Английский для взрослых».

Постоянно действуют при отделении дневного пребывания кружки: «Фитнесс», «Рукоделие», «Интеллектуальные игры», «Любители песен», «Литературно-театральная студия», «Саморазвитие и самопознание», танцевальный «Мальва DANCE», «Бальные танцы».

Всех желающих людей преклонного возраста, проживающих в Шевченковском районе, которые стремятся получать новые знания, участвовать в клубах по интересам, обрести новых друзей, идти в ногу со временем, приглашаем в отделение дневного пребывания по адресу: проспект Победы 77-А, справки по телефону 338-17-01.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района

День відкритих дверей як фестиваль науки

30 серпня 2018 року, напередодні початку нового навчального року, відбувся День відкритих дверей «Університету третього віку» відділення денного перебування територіального центру надання соціальних послуг Індустріального району міста Харкова.

Студентам була підготовлена презентація роботи «Університету третього віку» про факультети: «Здоровий спосіб життя», «Інформаційні технології», «Краєзнавство», «Літературно-творчий», «Православні науки», «Азбука мистецтва», «Історія України» та «Історія музичного мистецтва».

В цей день було сказано багато теплих та приємних слів майбутнім студентам університету. Метою університету є створення умов та сприяння всебічному розвитку людей пенсійного віку, організація вільного часу і культурного дозвілля, створення умов для самореалізації та розвитку їх творчих можливостей, формування принципів здорового способу життя, оволодіння новими знаннями.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Індустріального району