Архив метки: социальные услуги

Працюємо для людей

Нині в Україні найбільш гострою демографічною проблемою є високий рівень смертності населення, що невпинно зростає з року в рік. Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворювання, власне, і може надаватися паліативна допомога. У першу чергу йдеться про людей похилого віку, осіб з обмеженими внаслідок тяжкого захворювання можливостями, хворих на онкологічні, серцево-судинні, неврологічні, геріатричні захворювання.

Завдяки впровадженню інноваційної моделі соціальної роботи з надання соціальних послуг особам, що знаходяться в складних життєвих обставинах, територіальний центр удосконалює досвід з організації надання паліативної допомоги невиліковно хворим та громадянам похилого віку в домашніх умовах.

З 2017 року у складі відділення соціальної допомоги вдома територіального центру створено підрозділ паліативної допомоги вдома, основним завданням якого є догляд на завершаючій стадії життя за невиліковно хворими та громадянами похилого віку з метою надання повноцінної комплексної допомоги.

Психологічна робота з паліативно (невиліковно) хворими отримувачами соціальних послуг включає в першу чергу – підтримуючу терапію, яка направлена на подолання проблем пов’язаних з віковими змінами та кризами, які виникають внаслідок ускладнень, а саме: безсоння, замкнутість, образливість, дратівливість, тривожність, часті зміни настрою, страх смерті та багато іншого, проблем до яких призводять тяжкі невиліковні хвороби.

Основний підхід в роботі підрозділу – мультидисциплінарна команда, куди окрім соціального робітника, входять: соціальний працівник, медична сестра, перукар, духівник (за необхідністю). Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги по можливості надає малозабезпеченим паліативним підопічним гуманітарну допомогу у вигляді одягу, постільної білизни, засобів гігієни тощо.

З метою підвищення кваліфікації для соціальних робітників постійно проводяться семінари, працює Школа соціального робітника, на яких навчають основам догляду за паліативно-хворими, санітарно-гігієнічним нормам тощо.

В територіальному центрі з моменту відкриття структурного підрозділу обслуговано 101 паліативно-хворого. За цей період соціальними працівниками та робітниками надавалась для паліативно-хворих осіб:
допомога в оформленні документів (представництво інтересів), допомога у веденні домашнього господарства, допомога в самообслуговуванні, санітарно-гігієнічні заходи, консультації з метою профілактики та контролю депресії, спостереження за зміною стану здоров’я тощо.

Взагалі протягом роботи структурного підрозділу надано 30740 заходів соціальної послуги паліативного догляду, кількість відвідувань склала 6175. Надано 885 заходів мультидисциплінарною командою. Проведена робота по залученню благодійної та гуманітарної допомоги для паліативних хворих, надано 73 продовольчих набора. За нетривалий час надання соціальної послуги паліативного догляду, припинено її надання з причини смерті 18 особам.

Аналізуючи проведену роботу, маємо зауважити, що паліативна допомога, яка надається на базі територіального центру є необхідною та затребуваною послугою сьогодення. Надання якісної послуги паліативного догляду вдома можливо лише за умови тісної співпраці з органами охорони здоров’я. В свою чергу — покращення розвитку паліативної допомоги необхідно для вирішення медико – соціальних проблем невиліковно хворих осіб, не всіх можна вилікувати, але всім можна допомогти.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Індустріального району

Улучшаем качество жизни подопечных

В территориальном центре предоставления социальных услуг Немышлянского района города Харькова развивается предоставление социальной услуги паллиативного ухода на дому.

На сегодня в отделении социальной помощи на дому эту услугу получают 56 человек. За два месяца текущего года предоставлена 1341 услуга (количество мероприятий – 7428). Все социальные рабочие отделения прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты, что обеспечивает оказание услуги на должном уровне.

Неизлечимо больным подопечным, которые находятся дома, оказывается помощь в ведении домашнего хозяйства, в уходе за внешним видом, помощь при передвижении по квартире и др. При необходимости подопечным предоставляется информация по вопросам социальной защиты, в получении бесплатной правовой помощи, оформлении документов, проводиться наблюдение за состоянием здоровья. Также проводится работа по их обеспечению средствами реабилитации, по возможности предметами гигиены.

Оправдывает себя мультидисциплинарный подход в оказании социальной услуги паллиативного ухода на дому. Особое место в работе отводиться психологической поддержке подопечных, которые, как правило, постоянно находятся в стрессовой ситуации. Мультидисциплинарная команда работает слажено, профессионально. Результат – помощь оказывается качественно, что отмечают пенсионеры получатели услуги.

На рабочих совещаниях отделения социальной помощи на дому терцентра постоянно уделяется внимание организации предоставления паллиативного ухода на дому в соответствии с Государственным стандартом, а также рассмотрению практических ситуаций и путей их решения.

Работа по оказанию социальной услуги паллиативного уходу на дому, как составной части паллиативной помощи, осуществляется в тесной взаимосвязи с лечебными учреждениями, которые оказывают медицинские услуги жителям района, городскими поликлиниками № 3, № 5, № 6, № 20.

Для того чтобы получать социальную услугу паллиативного ухода на дому, жителю района необходимо заполнить заявление. Далее специалисты терцентра определят его индивидуальные потребности, составят индивидуальный план работы и заключат договор о взаимных правах и обязанностях. Одиноким людям, а также родителям детей с инвалидностью и пенсионеров услуга предоставляется бесплатно.

Территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района города Харькова продолжает работу по совершенствованию предоставления социальной услуги паллиативного ухода на дому.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района

Перші підсумки роботи у 2018 році

Перші підсумки роботи у 2018 році
2 березня 2018 року в територіальному центрі надання соціальних послуг Слобідського району міста Харкова відбувся круглий стіл за участю працівників відділення соціальної допомоги вдома «Перші підсумки роботи відділення соціальної допомоги вдома у 2018 році».

Під час обговорення заходів було зазначено, що робота проводиться із виявленням різних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання послуг догляду вдома, паліативного догляду та інноваційних послуг. Було акцентовано увагу на нови категорії осіб: громадяни віком 90 років і більше та особи із проявами деменції. Активно використовуються в роботі такі види послуг, як консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика, послуга кризового та екстреного втручання.

У відділенні активно працює мультидисціплінарна команда, до складу якої входять: соціальний працівник, фахівець з соціальної допомоги вдома, соціальний робітник, психолог, сестра медична, перукар. Робота команди позволяє більш комплексно та ефективно вирішувати потреби підопічних.
По завершенні роботи круглого столу зроблено висновки, що інноваційні впровадження у відділенні соціальної допомоги вдома користуються великим попитом і направлені на покращання якості життя літніх громадян, а також затверджені заходи з покращення якості надання соціальних послуг на 2018 рік.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Слобідського району

Розвиваємо нові соціальні послуги

Територіальний центр надання соціальних послуг Немишлянського району здійснює заходи щодо надання інноваційної соціальної послуги кризового та екстреного втручання.

Соціальна послуга кризового та екстреного втручання трактується як психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога особам, які постраждали від насилля в сім’ї, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Спеціалісти відділення денного перебування ретельно підготуватися для якісного надання вищеназваної послуги, тому можуть професійно відреагувати на потреби тих, хто потребує термінової допомоги. У відділенні денного перебування здатні забезпечити якісну, оперативну, короткотривалу допомогу захисту і підтримку особам, які переживають кризову ситуацію, у тому числі насильство в сім’ї, не можуть самостійно сформувати ефективні способи реагування та адаптації до кризової ситуації, а також організувати і застосувати заходи щодо її усунення, мінімізації або подолання.

Практика роботи показала, що введення цієї послуги, дійсно, є необхідним для того, щоб люди, які опинились у непростій ситуації, отримали для себе «дорожню карту», розуміли, що вихід з будь-якої ситуації є.

Так наприклад, коли у січні до відділення звернулась пенсіонерка та розповіла, що після розлучення з дружиною син повернувся до неї, і став мешкати з нею в одній квартирі. Після вимоги надати йому грошей, отримав відмову, після чого побив літню жінку. Психологом та соціальним працівником відділення проведена відповідна робота з цієї ситуації – постраждала отримала соціальну послугу кризового та екстреного втручання. Після чого пенсіонерці було запропоновано написати заяву для отримання соціальної послуги денного догляду.

Головний алгоритм дій для спеціалістів терцентру при наданні соціальної послуги кризового та екстреного втручання – вирішити першочергові проблеми тих, хто звернувся. Робота з надання цієї послуги буде далі удосконалюватись, для чого будуть залучатись всі зацікавлені організації.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Немишлянського району

Пункт проката технических средств реабилитации для пенсионеров Немышлянского района

Пункт проката технических средств реабилитации

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района

Акция милосердия

Отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи территориального центра Киевского района города Харькова с февраля 2017 года ввело услугу — приобретение и комплектование подарочных наборов подопечным спецподразделения 90+ отделения социальной помощи на дому в возрасте 90 и больше лет. Отделение прилагает усилия, чтобы эта услуга была обеспечена и в 2018 году.

Так, 1 февраля 2018 года по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, сотрудники отдела по взаимодействию с волонтерскими организациями Харьковской епархии Украинской Православной Церкви совместно с Территориальным центром предоставления социальных услуг Киевского района города Харькова провели акцию милосердия. Девяти ветеранам — январским именинникам были вручены подарки — продуктовые наборы и поздравительные приветствия.

Все именинники — участники боевых действий ВОВ, особы с инвалидностью ВОВ, ветераны ВОВ. Сотрудники территориального центра и епархиального отдела поздравили ветеранов, тепло пообщались с ними.

Лица пожилых людей светились благодарными улыбками, ветераны были тронуты вниманием, проявленным к ним.

Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района города Харькова выражает глубокую благодарность сотрудникам отдела по взаимодействию с волонтерскими организациями Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, которые помогли осуществить эту благородную миссию. Были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района

Підведено підсумки та визначено оцінку

Підведено підсумки та визначено оцінку
У територіальному центрі надання соціальних послуг Московського району проведено підсумкове засідання комісії з оцінки якості соціальних послуг, які надавалися у 2017 році відділенням денного перебування.

Комісією зазначено, що послуга соціальна адаптація надавалася згідно вимог Державного стандарту. Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовано такі показники якості як індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність, відкритість, повага до отримувачів соціальних послуг, професійність та інш. На результати роботи відділення та оцінку якості надання соціальних послуг у 2017 році вплинули заходи, які проводилися з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників, а саме: навчання працівників, що надають соціальні послуги, самооцінка їх роботи, систематичне спостереження за процесом надання послуг, здійснення опитування/анкетування отримувачів послуг з метою вивчення відповідності рівня надання послуг потребам отримувачів та вимогам державних стандартів, виявлення та обговорення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг.

Враховуючи результати опитування отримувачів послуг, у 2017 році у відділенні впроваджувалися інноваційні форми роботи, відкрито нові факультети в Університеті третього віку, а саме — «Здоровий спосіб життя», «По країнам та континентам» та факультет іноземних мов.

Комісія дійшла висновку, що послуги відділення денного перебування надаються якісно та своєчасно, впроваджуються інноваційні форми роботи. На оцінку роботи відділення вплинула думка та відгуки підопічних відділення, які вони залишають у Книзі відгуків та пропозицій. Комісія оцінила роботу відділення денного перебування з надання соціальних послуг на оцінку «добре» та затвердила заходи з покращення якості надання соціальних послуг на 2018 рік.

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Московського району

Спасибо вам, любимые друзья

Спасибо вам, любимые друзья,
За то, что вы в свободную минуту,
Сумели слово доброе сказать,
Не только мне, но и ещё кому-то!

При подведении итогов за 2017 год, проведении мониторинга и внутренней оценки качества оказания социальных услуг в территориальном центре предоставления социальных услуг Киевского района, сделаны выводы, что все инновационные введения территориального центра пользуются большим спросом, оказались востребованными и направлены на улучшение качества жизни пожилых людей. Большинство получателей социальных услуг с огромным позитивом отзываются и о территориальном центре, и его работниках, и о спектре предоставляемых услуг, и их качестве и количестве.

Свою благодарность они высказывают как по телефону, так и оставляют письменные отзывы и в журналах, и присылают по почте, и передают через социальных работников.

Перечитав огромное количество слов благодарности, понимаешь, что все что мы делаем для них — не зря, и получаешь вдохновение не останавливаться на достигнутом.

Вдохновившись массой положительных отзывов определились с планами на 2018 год.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района

Старость нас не догонит…

С выходом на пенсию появляется новая жизнь и новые возможности. И этим стоит воспользоваться в полной мере – проводить всё своё свободное время ярко, насыщенно и радостно. Выставки, театры, культпоходы, концерты, дружеские встречи – все эти мероприятия предоставляет территориальный центр Киевского района.

Но для того, чтобы в полной мере насладиться предоставленными возможностями и радоваться жизни, нужно быть в отличной физической форме.

О своём физическом здоровье можно позаботиться на занятиях лечебной физкультуры, которые проводятся три раза в неделю специалистом территориального центра, проявляя тем самым заботу о состоянии здоровья и качества жизни людей пожилого возраста.

Для этой категории пациентов разработаны геронтологические комплексы упражнений при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и легочной систем, желудочно-кишечного тракта, а также для больных с неврологическими нарушениями с учётом их возраста и физической подготовки.

Регулярные занятия под руководством опытного специалиста дают возможность полноценной жизни, заряжают бодростью и энергией.

Приходите на занятия лечебной физкультуры и будьте здоровы, бодры и счастливы ещё многие и многие годы.

Источник: Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района

Роботу оцінено на вищу оцінку

Роботу оцінено на вищу оцінку
5 січня 2018 року у територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова відбулося засідання комісії з внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома та паліативного догляду вдома (за період з 01.09.2017р. по 29.12.2017р.).

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг враховувалися такі показники якості соціальних послуг, як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Спеціалісти відділення соціальної допомоги вдома використовували різні методи оцінки. Один з них –заповнення опитувальників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома та паліативного догляду вдома. В опитуванні взяли участь 302 отримувачі соціальної послуги догляд вдома, що складає 42,3% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги догляду вдома та 29 отримувачів соціальної послуги паліативного догляду, що складає 52% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги.

Результати опитування на комісії доповіла завідувач відділення соціальної допомоги Сєвєріна З.П. Вона також відзначила позитивні показники за всіма критеріями оцінки якості соціальних послуг. Усі отримувачі вищеназваних соціальних послуг відзначають професіоналізм та високі моральні якості надавачів послуг. На комісії також виступили: заступник директора терцентру Романцова І.О., провідний фахівець із соціальної допомоги вдома Новікова А.В. та інші.

За результатами самооцінки 99% соціальних робітників одержали оцінку «добре». У всіх одержувачів соціальних послуг спостерігається покращення емоційного і психологічного стану в процесі надання соціальних послуг порівняно з періодом, коли соціальні послуги догляду вдома та паліативний догляд не надавались.

Комісією ухвалено рішення — якість надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду вдома оцінити на «ДОБРЕ».

Джерело: Територіальний центр надання соціальних послуг Немишлянського району