Архив метки: ЄСМ

Конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» («ЄСМ») на 2019 рік

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які зареєстровані, як юридичні особи та працюють на території міста Харкова, про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення міста Харкова, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

Напрямки і завдання конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення на 2019 рік:

1. Надання соціальної допомоги і підтримки громадським об’єднанням ветеранів.

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.

2.1. Надання транспортної соціальної послуги для осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.2. Надання послуг супроводу для осіб з інвалідністю по зору та слуху.

3. Надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

4. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.

5. Підтримка та розвиток волонтерського руху.

6. Надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення.

7. Надання соціально-психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей.

8. Організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч. екстреного реагування.

Конкурс соціальних проектів міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

(Проекти виконуються без фінансової підтримки Харківської міської ради)

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2019 рік:
1.Використання кращих практик взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2.Психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складній життєвій ситуації.

Для участі у КОНКУРСАХ Організація подає в Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відділ розвитку соціальних послуг) комплект проектної заявки з додатками за адресою: 61200 м. Харків, вул. Сумська, 64, 5пов., к.188. (тел. 715-73-96), до 16-00 28 січня 2019 року.

Комплект конкурсної документації повинен містити:

 • Заяву в Експертну раду з реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» щодо участі в конкурсі за підписом керівника Організації;
 • Проектну заявку (пропозиція на виконання соціального замовлення чи заявка на конкурс соціальних проектів) від об’єднань громадян приймаються у кількості 2-х друкованих примірників, оформлених згідно з аплікаційними формами, передбаченими для проведення вищезазначених міських конкурсів, завірених необхідними підписами та печаткою організації та електронний варіант у формах .pdf і .Word;

При подачі проектної заявки необхідно надати (1друкований примірник):

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копію статуту організації;
 • копію податкового звіту про використання коштів Організації за останній звітний період;
 • довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • довіреність (витяг з протоколу на члена Організації – керівника проекту, якщо керівник проекту не є керівником організації);
 • перспективний план роботи організації на 3-5 років.

Організація може додати до конкурсної документації резюме основних виконавців проекту, партнерські угоди, листи підтримки, тощо.

Оцінка проектних заявок здійснюватиметься за критеріями:

 • креативний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту;
 • реалістичність та здійсненність проекту з точки зору поставлених цілей та очікуваних результатів проекту;
 • економічна ефективність та обґрунтованість проекту;
 • потенціал і досвід Організації-заявника та партнерів;
 • інформаційне забезпечення та медійна стратегія щодо використання результатів проекту.

Організації відповідають за достовірність інформації, яку вони надають, згідно з чинним законодавством України.

Консультації щодо участі у конкурсах здійснюються відділом розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за вищевказаною адресою вул. Сумська, 64, 5 пов., к.188. (тел. 715-73-96) щоденно, з 10-00 до 13-00, з 28 грудня 2018 року по 18 січня 2019 року.

Проектні заявки, які не відповідають вищевказаним завданням та напрямкам на розгляд Експертної ради не приймаються.

Подані на конкурси матеріали не повертаються і не рецензуються.

Додаток: Завантажити інформацію про конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» («ЄСМ») на 2019 рік (формат doc, 135 Кб)

Експертна рада міського соціального проекту
«Єдина соціальна мережа»

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань

Конференция «О достижениях, результатах и перспективах работы городского социального проекта «Единая социальная сеть»

20 декабря 2018 года в 15-00, в большом зале Харьковского городского совета, (пл. Конституции,7) состоится конференция «О достижениях, результатах и перспективах работы городского социального проекта «Единая социальная сеть».

Целью конференции является подведение итогов работы партнёров «Единой социальной сети» в 2018 году и определение направлений работы на 2019 год.

В конференции примут участие: городской голова Г.А. Кернес, заместитель городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения С.А. Горбунова-Рубан, директор Департамента труда и социальной политики Л.В. Болгова, заместитель директора Департамента — начальник управления труда и социальных вопросов И.В. Левченко, сотрудники управления труда и социальных вопросов, председатели районных администраций, заместители председателей районных администраций по социальным и гуманитарным вопросам, депутаты городского совета, члены Экспертного совета по реализации городского проекта «Единая социальная сеть», общественные организации – партнёры городского социального проекта «Единая социальная сеть», директора территориальных центров предоставления социальных услуг.

19 лет в городе успешно работает, в рамках Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова, городской социальный проект «Единая социальная сеть», участниками и партнёрами которого являются органы местного самоуправления и общественные организации социальной направленности, оказывающие различные виды социальных услуг жителям территориальной громады города.

В рамках проекта Департаментом труда и социальной политики Харьковского городского совета в 2018 году был проведен 19-ый конкурс социальных проектов и 11-ый конкурс предложений на выполнение социального заказа.

Всего на конкурсы городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2018 году поступило 77 социальных предложений и проектов от 53 объединений граждан социальной направленности.

Общественные организации подали на конкурсы от 1 до 4-х социальных проектов.

Победителями конкурсов стали 60 социальных проектов (46 общественных организаций), которые получили за счет средств бюджета города Харькова финансовую поддержку (от 10 до 90 тысяч) на их реализацию. (Всего на выполнение проектов было предусмотрено 2 млн.грн.).

В результате реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2018 году было предоставлено более 1,5 млн. различных социальных услуг, которые получили более 500 тысяч жителей города.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов

В Соціальному центрі «Сім’я» розпочався робочий сезон 2018-2019 років

Ми запрошуємо до співпраці громадські організації, благодійні фонди, молодіжні та волонтерські рухи, жителів міста Харкова з програмами які спрямовані на роботу з дітьми та сім’ями Харків’ян.

Якщо у Вас є цікаві ідеї приходите до нас, разом з Вами ми їх реалізуємо в Соціальному центрі «Сім’я».

Чекаємо Вас за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 246а
e-mail: mn2004.org@gmail.com

Соціальний центр

Джерело: Соціальний центр «Сім’я»

Громадська організація «Ми небайдужі» висловлює щиру подяку

подяка
Громадська організація «Ми небайдужі» ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ партнерським організаціям та яскравим особистостям за професійний, плідний, душевний, інформаційно насичений, з ґрунтовно підготовленими програмами, яскравими заходами, нестандартними діями, веселими і завзятими іграми, серйозною і бешкетною атмосферою, взагалі ПРЕКРАСНИЙ І ЧУДОВИЙ СЕЗОН 2017 — 2018 рр. в Соціальному центрі «СІМ’Я».

ОСОБИСТУ ПОДЯКУ висловлюємо заступнику Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлані Олександрівні Горбуновой-Рубан за то, що в ідеї нашої організації — створити Соціальний центр «СІМ’Я» — побачила перспективу, яка стала проектом, а на сьогоднішній день центр вже як рік плідно працює. Без Вашої допомоги, порад, переживань нам було-б дуже важко. Ми з упевненістю можемо сказати, що в Соціальному центрі «СІМ’Я» є частинка Вашої душі.

ЩИРО ДЯКУЄМО:
ІРИНІ ШЕВЧЕНКО та ТАНІ КРОХМАЛЬ — ХБОБДХОЛГ «Харківська благодійна організація батьків дітей з хромосомними особливостями і лікарів генетиків»,
ТЕТЯНІ та СЕРГІЮ КРАЙНОВИМ, АННІ ЗАМАЙ — Громадська організація «Міждисциплінарний інститут розвитку»,
МАРИНІ БУРДУКОВОЙ — ХОГО Правовий центр «Сприяння та розвитку»,
ЮЛІЇ та СВІТЛАНІ СВІСТУНОВИМ — Волонтерська ініціатива «Казкове дитинство»,
В’ЯЧЕСЛАВУ та ОЛЕНІ БОНДАР — Міжнародна громадська організація «Наша спадщина»,
ІРИНІ та ОЛЕНІ КОРОЛЬ — Громадською організацією «Центр розвитку «Майбутні генії»,
ІРИНІ КРАСНІКОВОЙ – керівнику групи «Бальні танці»,
ОЛЕНІ ШЕНГАРЬОВОЙ — Громадська організація інвалідів «Креавіта»,
ЯНІ СІНГУЦЬКОЙ — ТОВ «Центр управління кар’єрою»,
СВІТЛАНІ НАУМЕНКО — Громадська організація «Інститут соціального захисту громадян»,
ЮЛІЇ та ОЛЕКСАНДРУ КУЛІНІЧАМ — Філія благодійної організації реабілітаційного центру алко-наркозалежних «Шанс» М. Харків,
ПЕТРУ ПОЛЯЩЕНКУ та ЯРОСЛАВІ КОСОГОВОЙ – Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами»,
ЛЮБОВІ ЧЕБАН-КУДАШКІНОЙ та ОЛЬЗІ ПРОЦЕНКО — Харківська обласна жіноча громадська організація «Мальва»,
НАТАЛІ КОВТУН — Громадська організація «Центр підтримки материнства «Щаслива родина»,
ІГОРЮ КОФМАНУ — Громадська організація «Центр сучасним інформаційних технологій та візуальних мистецтв»,
ЄВІ та ЛЕОНІДУ ГУКАЛОВИМ – ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей»,
КОСТЯНТИНУ ШЕРЕМЕТУ та його співробітникам — Ювенальна Превенція ГУНП в Харківський Області,
АЛЛІ СТАРОКОЖЕВОЙ та її співробітникам — Патрульна поліція ГУНП в Харківський Області,
Нашим друзям — чудовим людям з Громадської організації «Департамент захисту ВПО ЄВРОПОЛу».

ЩИРО ДЯКУЄМО:
Єдиній соціальній мережі міста Харкова,
ЛАРИСІ БОЛГОВОЙ, ІРИНІ ЛЕВЧЕНКО, ОЛЬЗІ МОХНАЧ, ОЛЕНІ ЄРШОВОЙ, МАРИНІ ЯСИНСЬКОЙ — Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради,
ТЕТЯНІ ТОПЧІЙ та ОЛЬЗІ ВАТРАЛІК – Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради,
ВІКТОРІЇ ГРЕЦЬКОЙ-МІРГОРОДСЬКОЙ та ОЛЕНІ СТАРЧЕНКО — Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради,
ОЛЬЗІ ЧІЧІНОЙ — депутату Харківської міської ради 7 скликання, голові постійної комісії з гуманітарних питань, керівнику депутатської групи з гендерних питань,
СВІТЛАНІ РЯЗАНОВОЙ — Міський туристичний інформаційний центр КП «Центр розвитку міжнародного співробітництва»,
Кафедрі соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету ім. Каразіна,
Харківському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Молодіжній раді при Харківському міському голові.

Висловлюємо ЩИРУ ПОДЯКУ нашим друзям з Німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

ДЯКУЄМО ВСІМ КТО БУВ З НАМИ!!! ДЯКУЄМО ВСІМ КТО ЗАЛИШАЄТЬСЯ З НАМИ!!!
СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ в СЕЗОНІ 2018 – 2019 років!!!

Джерело: Громадська організація «Ми небайдужі»

Перший день вишиваного шляху — м. Чернігів зустрічає Харківську делегацію

В межах реалізації соціального проекту Громадської організації «Інститут соціальної політики регіону» «Слобожанщина, Полісся і Волинь — разом: кращі практики в соціальній політиці», з метою обміну досвідом та отримання нових знань, пов’язаних із реалізацією соціальної політики, забезпечення соціального партнерства органів влади, громадських організацій та наукової спільноти, розвитку волонтерського руху з 2 по 7 червня 2018 року здійснюється ознайомчо-презентаційний візит працівників Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, комунальних закладів соціальної сфери м. Харкова, науковців Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, лідерів громадських організацій – партнерів міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» до міст Чернігів, Рівне та Луцьк.

У програмі візиту:

 • Чернігівська міська рада,
 • громадські організації соціальної спрямованості (ГО «Голос батьків» працює з дітьми з інвалідністю),
 • комунальні заклади,
 • Центр медико-соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку,
 • Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2,
 • Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження»,
 • Чернігівський міський цент соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
 • Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги.

Джерело: Відділ розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань

Представители социальной сферы Харькова со 2 по 7 июня посетили Чернигов, Ровно и Луцк для обмена опытом в реализации социальной политики

В мероприятии приняли участие представители Департамента труда и социальной политики, работники коммунальных учреждений социальной сферы города, ученые, а также лидеры общественных объединений — партнеров городского социального проекта «Единая социальная сеть».

Визиты харьковской делегации в другие города страны проводится для обмена лучшим опытом реализации социальной политики, развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и негосударственными организациями различных регионов Украины уже четвертый год подряд.

В ходе визита участники харьковской делегации встретились со специалистами социальной сферы, работниками управлений труда и социальной защиты населения, представителями негосударственных организаций социальной направленности, посетили коммунальные социальные учреждения.

Мероприятие реализуется в рамках социального проекта общественной организации «Институт социальной политики региона» — «Слобожанщина, Полесье и Волынь — вместе: лучшие практики в социальной политике». Этот проект стал одним из победителей ежегодного конкурса социальных проектов для общественных организаций социальной направленности, который проводит Департамент труда и социальной политики.

Источник

Опис заходів дорожньої карти підключення до Системи подання електронної звітності АС «Є-Звітність»

Деталізований опис заходів дорожньої карти підключення до Системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС «Є-Звітність») у разі наявності підключення до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»

Завантажити у вигляді PDF файла (1,5 Мб)

Джерело: ГО «Жіноче об`єднання «Беркана»

Відбувся круглий стіл «Надання соціальних послуг і соціальна робота в м. Харкові: стан, проблеми, перспективи»

20 березня 2018 р. у Харкові, у малій залі Харківської міської ради відбувся круглий стіл на тему: «Надання соціальних послуг і соціальна робота в м. Харкові: стан, проблеми, перспективи».

В його роботі взяли участь посадові особи місцевого самоврядування, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів м. Харкова, директори Харківського міського та районних ЦСССДМ; директори районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Харкова; голови 26 громадських організацій соціального спрямування у м. Харкові. З вітальним словом виступила заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, в.о. завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат соціологічних наук, доцент С.О. Горбунова-Рубан.

У такому форматі комунікативна взаємодія представників влади, науково-педагогічних працівників і громадськості відбувається вперше. Проведення Круглого столу було ініційовано кафедрою соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – кафедра) з метою залучення представників влади, науково-педагогічних працівників і громадськості до обговорення проблем і напрямів покращення якості соціальних послуг і проведення соціальної роботи для членів територіальної громади м. Харкова.

Спікери та учасники обговорили:
— хід реформування системи надання соціальних послуг в умовах децентралізації (директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Л.В. Болгова, начальник відділу соціальних закладів Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Л.О. Мінаєва, директор Харківського міського ЦСССДМ «Довіра» А.Г. Щербак, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління (ХарРІ НАДУ) при Президентові України, професор В.П. Єлагін);
— проблеми співвідношення теорії та практики соціальної роботи (професори кафедри В.В. Сичова, А.І. Андрющенко);
— проблеми та перспективи взаємодії місцевої влади, громадських організацій і наукової спільноти з метою покращення життя мешканців територіальної громади м. Харкова (заступник начальника управління – начальник відділу розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради О.М. Мохнач, доценти кафедри С.М. Вакуленко, С.В. Садрицька; доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ при Президентові України О.В. Кулініч, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарна педагогічна академія» Харківської обласної ради професор О.І. Рассказова та доцент тієї ж кафедри, а також президент ГО «Асоціація багатодітних сімей «Амма» Ю.С. Ібрагім).

В обговоренні взяли активну участь голови громадських організацій, представники ЦСССДМ.

Інформацію про Круглий стіл можна прочитати на сайті інформаційного порталу «Харьковские известия».

Джерело: В.В.Сичова, професор кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, доктор наук з державного управління, професор

Конференция «О реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2017 году и о направлениях работы в 2018 году»

29 марта 2018 года в 15-00, в большом зале Харьковского городского совета, (пл. Конституции,7) состоится конференция «О реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2017 году и о направлениях работы в 2018 году».

Целью конференции является подведение итогов работы партнёров «Единой социальной сети» в 2017 году и определение перспектив работы на 2018 год.

В конференции примут участие: городской голова Г.А. Кернес, заместитель городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения С.А. Горбунова-Рубан, директор Департамента труда и социальной политики Л.В. Болгова, зам. директора Департамента-начальник управления труда и социальных вопросов И.В. Левченко, сотрудники управления труда и социальной защиты населения, заместители глав районных администраций, курирующие социальные вопросы, депутаты городского совета, члены Экспертного совета по реализации городского проекта «Единая социальная сеть», общественные организации – партнёры городского социального проекта «Единая социальная сеть», директора территориальных центров предоставления социальных услуг.

19-ый год в городе успешно работает, в рамках Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова, социальный проект «Единая социальная сеть», участниками и партнёрами которого являются органы местного самоуправления и общественные организации социальной направленности, оказывающие различные виды социальных услуг жителям территориальной громады города.

В рамках проекта Харьковским городским советом в 2018 году был проведен 19-ый конкурс социальных проектов и 11-ый конкурс предложений на выполнение социального заказа.

Всего на конкурсы городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2018 году поступило 77 социальных предложений и проектов от 53 объединений граждан социальной направленности.

Общественные организации подали на конкурсы от 1 до 4-х социальных проектов.

Победителями конкурсов стали 60 социальных проекта (46 общественных организаций), которые получат финансовую поддержку на их реализацию за счет средств бюджета города Харькова.

В результате реализации городского социального проекта «Единая социальная сеть» в 2018 году планируется предоставить более 1,5 млн. различных социальных услуг, которые получат более 500 тысяч жителей города.

Источник: Отдел развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов