Положення про Експертну раду

ЧАСТИНА 4.

Додаток до п.6.1. Розділу 6
“Розвиток громадського суспільства
через партнерські відносини
з громадськими організаціями”

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Експертну раду
по реалізації міського гуманітарного проекту
«Єдина соціальна мережа»

Згідно ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про соціальні послуги» визначається діяльність органів місцевої влади по встановленню за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій по соціальному захисту населення та основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Механізмом реалізації цих повноважень у м. Харкові є діюча в межах «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова» модель партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і неурядовими організаціями, що передбачає поєднання засобів, можливостей і зусиль для досягнення загальної мети — підвищення якості соціальної допомоги жителям територіальної громади.

Органом громадського контролю за цим видом діяльності є міська Експертна рада (далі — Рада).

1. Мета і задачі Ради

1.1. Збір і аналіз інформації про соціальні проблеми мешканців територіальної громади м. Харкова.

1.2 Виявлення найбільш активних структур з числа неурядових організацій, що працюють у сфері надання соціальних послуг громадянам міста.

1.3. Координація діяльності органів місцевого самоврядування неурядових організацій у сфері соціальної політики міста.

1.4. Методичний супровід усіх видів діяльності по забезпеченню соціального захисту населення.

1.5. Забезпечення підготовки і проведення конкурсу.

1.6. Контроль за використанням бюджетних коштів у випадку фінансування неурядових організацій коштами міського бюджету.

2. Склад Ради

2.1. Склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

2.2. До складу ради входять:

  • депутати Харківської міської ради – не менш 5осіб;
  • представники виконавчих структур Харківської міської ради (в тому числі представники Департаменту бюджету і фінансів та Юридичного департаменту);
  • вчені – фахівці.

3. Керівництво Радою

3.1. Роботою Ради керує заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради.

3.2. Заступниками керівника Ради є:

  • голова постійної комісії з соціального захисту та охорони здоров’я Харківської міської ради;
  • заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради.

4. Повноваження Ради

4.1. Рада затверджує форму заяви на участь у конкурсі та зміст оголошення про його проведення.

4.2. Установлює бальну систему оцінки за виконання претендентом конкурсного завдання.

4.3.Одержує та реєструє конкурсну документацію.

4.4.Визначає на підставі конкурсної документації учасників конкурсу.

4.5.Проводить конкурс.

4.6.Визначає переможців конкурсу та подає протокол на затвердження постійною комісією з соціального захисту та охорони здоров’я.

5. Порядок роботи Ради

5.1. Засідання Ради проводяться у разі необхідності.

5.2. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

5.3. Робота Ради відкрита для всіх жителів територіальної громади.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління праці та
соціального захисту населення    С.О.Горбунова-Рубан