Положення про проведення конкурсу соціальних проектів

Додаток до п.6.1. Розділу 6
“Розвиток громадського суспільства через
партнерські відносини
з громадськими організаціями”

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу соціальних проектів у рамках міського гуманітарного проекту “Єдина соціальна мережа”

1. Мета

1.1. Сприяння науковій та творчій діяльності місцевих структур та громадських організацій.

1.2. Залучення до участі в «Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова» громадських організацій для забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем щодо забезпечення різнобічної соціальної допомоги населенню, залучення до громадсько-корисної праці.

1.3.Підтримка ініціатив громадських організацій соціальної спрямованості. Виявлення діючих соціальних програм та їх інтеграція в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова» з метою реалізації міського гуманітарного проекту «Єдина соціальна мережа».

1.4. Підтримка соціальних проектів, успішно діючих в межах “Єдиної соціальної мережі” на ринку соціальних послуг.

1.5. Запровадження нових форм співробітництва з громадськими організаціями соціального напрямку, а саме соціального замовлення на реалізацію окремих заходів «Програми сприяння безпечній життєдіяльності в сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки».

2. Загальні положення

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається наказом заступника міського голови – директором Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради після затвердження «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова» на сесії міської ради.

2.2. Інформація про проведення конкурсу протягом трьох робочих днів після прийняття рішення підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації.

2.3. У конкурсі приймають участь:

- громадські організації соціального напрямку;
- благодійні фонди;
- юридичні особи, які займаються благодійною діяльністю.

3.Напрямки соціального партнерства

3.1. Розвиток соціальних послуг для територіальної громади.

3.2. Заходи щодо працевлаштування інвалідів та інших неконкурентоспроможних громадян на ринку праці.

3.3. Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство інвалідів.

3.4. Збільшення кількості консультативних пунктів та телефонів «Довіри» на базі соціальних закладів та громадських організацій міста.

3.5. Заходи щодо розповсюдження соціальної інформації.

3.6. Забезпечення доступності використання комп’ютерної бази даних з соціального законодавства мешканцями територіальної громади.

3.7. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу відпрацьованого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з метою подальшого розвитку цих відносин.

4. Умови конкурсу

4.1 .Програми, які подаються на конкурс, повинні:

- відповідати зазначеним стандартам (оформлення, структура, розрахунки тощо);

- бюджет програми повинен бути складеним з урахуванням дольової участі у програмі як самої організації, так і органу місцевого самоврядування;

- надаватись на конкурс у надрукованій формі українською чи російською мовою.

4.2. Об’єктом конкурсного відбору є проекти, які спрямовані на реалізацію державної політики щодо соціального захисту громадян.

4.3. Територіальними рамками проведення конкурсу є межи м. Харкова.

4.4. Організація-претендент повинна бути зареєстрована, мати приміщення для роботи, телефон, поточний рахунок у банку.

5. Порядок подачі та розгляду програм

5.1. Для участі у конкурсі необхідно надати проекти в термін, встановлений в наказі заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради.

5.2. Проект приймається для участі в конкурсі при наявності комплекту конкурсної документації, визначеного в аплікаційній формі, затвердженої Експертною радою.

При проведення експертної оцінки проектів враховується:

- актуальність та пріоритетність проблеми, яка вирішується програмою;

- ефективність використання коштів;

- соціальна значимість та суспільні результати реалізації проекту;

- оригінальність ідеї або інноваційні ознаки проекту;

- соціальне замовлення громадським організаціям – надавачам соціальних послуг».

5.3 Автори проектів, запропонованих на конкурс, мають можливість прийняти участь у їх презентації.

6. Підведення підсумків конкурсу

6.1. Експертна рада визначає переможців конкурсу протягом семи робочих днів після презентації проектів.

6.2. Рішення Експертної ради є підставою для укладання договору управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради з переможцями конкурсу.

7. Контроль

7.1. Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та якістю надання соціальних послуг.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління праці та соціального
захисту населення С.О.Горбунова-Рубан