Про надання одноразової адресної грошової допомоги

Додаток 8
до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності
у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2011-2012 роки»
(до п.п.8.1.1. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.
1.2. Одноразова адресна грошова допомога громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, надається в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом “Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2011-2012 роки” на поточний рік.
1.3. Питання надання одноразової адресної грошової допомоги жителям територіальної громади м. Харкова (які мешкають та зареєстровані на території міста) розглядається за дорученням Харківського міського голови.
1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба, оперативне лікування, обставини, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих та інше) на ім’я міського голови.
1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією по розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які потрапили в скрутну життєву ситуацію (далі – Комісія).
Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і очолюється заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань Харківської міської ради, секретар Комісії та 5 членів Комісії, з яких: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, депутат Харківської міської ради, 2 — представники управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.
1.6. Питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, розглядається Комісією при наявності наступних документів:
- особистої заяви громадянина;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- довідки про доходи усіх членів сім’ї (оригінали);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.

Крім того, для розгляду питання про надання грошової допомоги:
- на лікування чи операцію необхідним є подання Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради;
- на першочергові потреби, в зв’язку з пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;
- на першочергові потреби, з приводу стихійного лиха – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);
- у разі звернення до секретаря міської ради, депутатів міської ради та заступників міського голови, заяви розглядаються за дорученням міського голови.

Зокрема, Комісія має розглядати питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги сім’ям, в яких народилася трійня, на підставі наступних документів:
- особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;
- довідки з пологового будинку про народження трійні;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.

1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст.3 Сімейного кодексу України).
1.8. Одноразова адресна грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.
1.9. При прийнятті рішення про розмір одноразової адресної грошової допомоги до уваги приймаються: рівень забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 200 грн., максимальної – не більш ніж 10000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.
1.10. Зокрема, як виняток, Комісія може розглядати та приймати рішення по особливих випадках.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.
2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п.1.5. цього Положення.
2.3. Якщо на протязі 1 місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надає необхідних документів, заява буде знята з розгляду Комісії.
2.4. Матеріали засідання комісії по розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника коштів, який є підставою для виплати адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутному життєвому становищі.

3. Порядок виплати одноразової адресної грошової допомоги

3.1. У разі відмови, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує одноразову адресну грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом.
3.3. У виключних випадках, за рішенням Комісії, грошова допомога може надаватись готівкою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціально ї політики Харківської міської ради.
3.4. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам одноразової адресної грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання “Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки” на поточний рік.

Заступник міського голови
з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення
С.О.Горбунова-Рубан