Про надання одноразової адресної грошової допомоги

Додаток 8
до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки
(до п.п. 8.1.1 Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови

1. Загальна частина

1.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації,
за зверненнями до міського голови (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.
1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, надається
в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки на поточний рік.
1.3. Питання надання грошової допомоги жителям територіальної громади міста Харкова (які мешкають та зареєстровані на території міста) розглядається за дорученням Харківського міського голови.
1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги
є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги
у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:
– пожежею (часткове відшкодування збитків);
– тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;
– необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання у місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, осіб, які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;
– бойовими діями у зоні проведення антитерористичної операції на території України;
– іншими обставинами, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації (далі – Комісія).
Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і очолюється заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 6 членів Комісії, з яких: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, депутат Харківської міської ради, 3 – представники управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.
1.6. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, розглядається Комісією при наявності таких документів:
– особистої заяви громадянина;
– довідки про склад сім’ї (оригінал);
– довідок про доходи усіх членів сім’ї (оригінали);
– копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:
– на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради;
– у зв’язку з пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;
– з приводу стихійного лиха – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);
– у разі звернення до секретаря і депутатів Харківської міської ради
та заступників міського голови, заяви розглядаються за дорученням міського голови.
Крім того, Комісією розглядаються питання надання грошової допомоги жителям міста Харкова, сім’ї яких постраждали внаслідок масових пожеж, землетрусів, повеней та іншого стихійного лиха. При цьому, для надання грошової допомоги в екстренному порядку необхідним є наявність такого пакету документів:
– особистої заяви громадянина;
– довідки про склад сім’ї (оригінал);
– копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.

Зокрема, Комісія має розглядати питання щодо надання грошової допомоги сім’ям, в яких народилася трійня, на підставі таких документів:
– особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;
– довідки з пологового будинку про народження трійні;
– довідки про склад сім’ї (оригінал);
– копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.

Також Комісією розглядається питання щодо надання грошової допомоги особам, тимчасово зареєстрованим на території міста  Харкова, які виїхали
з окупованої території та із зони проведення антитерористичної операції
на території України на підставі таких документів:
– особистого звернення одного із членів сім’ї;
– довідки з місця тимчасової реєстрації;
– копії паспорта (1, 2, 11 сторінка) заявника;
– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).
1.8. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.
1.9. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги приймаються рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 200 грн, максимальної – не більш ніж 10000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.
1.10. В особливих випадках, Комісія може розглядати повторне звернення та, як виняток, приймати рішення про повторне надання грошової допомоги.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.
2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6. цього Положення.
2.3. Якщо протягом 1 місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надає необхідних документів, заява буде знята з розгляду Комісії.
2.4. Матеріали засідання Комісії по розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на Комісії, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.
3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки на поточний рік.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В. Болгова