Про раду з питань безпечної життєдіяльності населення у м.Харків

ПОЛОЖЕННЯ
про раду з питань безпечної життєдіяльності населення у м.Харків

1. Рада з питань безпечної життєдіяльності населення у м.Харків (надалі – Рада) створюється рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони життя і здоров’я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи, рішеннями Національної та обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, розпорядженнями Харківського міського голови, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Рада є постійно діючим дорадчим органом виконавчого комітету міськради, до складу якої входять: голова, заступник голови, секретар та члени Ради. Раду очолює перший заступник міського голови.

4. Головними завданнями Ради є:
а) формування та постійне вдосконалення цілісної територіальної системи управління охороною праці та профілактики травматизму невиробничого характеру;
б) здійснення контролю за виконанням керівниками підприємств, установ і організацій всіх форм власності законодавчих актів та керівних документів з питань безпечної життєдіяльності населення;
в) участь у розробці та виконанні цільової міської програми поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програми профілактики травматизму невиробничого характеру; сприяння здійсненню заходів регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, регіональної програми профілактики травматизму невиробничого характеру;
г) забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з відповідними органами облдержадміністрації, територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, аварійно-рятувальними формуваннями, з суб’єктами господарювання, об’єднаннями громадян у питаннях охорони життя і здоров’я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру;
д) розгляд стану виробничого травматизму, профзахворювань і травматизму невиробничого характеру в межах територіальної громади та в окремих сферах життєдіяльності і вжиття необхідних заходів щодо їх запобігання;
е) заслуховування на своїх засіданнях керівників підприємств, установ і організацій з питань, що входять до її компетенції;
з) сприяння вивченню, узагальненню та поширенню досвіду в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

5. Рада здійснює свою роботу відповідно до затвердженого плану. В межах своєї компетенції Рада приймає рішення, які носять рекомендований характер та є обов’язковими для розгляду підприємствами, установами

Список
міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення

1.
ГОРБУНОВА-РУБАН
Світлана Олександрівна
-
заступник міського голови з питань
охорони здоров’я та соціального
захисту населення міської ради,
голова ради

2.
ЖЕРДЄВА Катерина Юріївна
-
директор Департаменту праці та
соціальної політики міської ради, заступник голови ради

Члени ради:

3.
БОЛГОВА
Лариса Віталіївна
-
заступник директора Департаменту-
начальник управління праці та
соціальних питань міської ради

4.
ГАПУРА
Олександр Миколайович

-
заступник начальника ХМУ ГУМВС
України в Харківській області,
полковник міліції (за згодою)

5.
ДЕНИСОВА
Єлизавета Миколаївна

-
головний технічний інспектор праці Об’єднання профспілок
Харківської області (за згодою)

6.
СОРОКОЛАТ
Юрій Володимирович

-
директор Департаменту
охорони здоров’я міської ради

7.
ЛУКІН
Ілля Сергійович

-
завідувач відділенням гігієни праці Харківської міськСЕС (за згодою)

8.
ПРОСКУРІН
Андрій Миколайович

-
Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна -
начальник управління підприємництва
та споживчого ринку міської ради

9.
НЕХОРОШКОВ
Роман Борисович

-
директор Департаменту
житлового господарства
міської ради

10.
ВЛАСОВ
Віктор Олексійович
-
заступник директора Департаменту
комунального господарства
міської ради

11.
ДЕМЕНКО
Ольга Іванівна
-
директор Департаменту освіти
міської ради

12.
ДУЛЬФАН
Сергій Борисович

-
директор Департаменту
транспорту і зв’язку
міської ради

13.
БАБИЦЬКА
Світлана Ігорівна
-
директор Департаменту культури
міської ради

14.
ТОПЧІЙ
Валентин Олександрович
-
директор Департаменту
по взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та
цивільної оборони міської ради

15
БОЛОТСЬКИХ
Наталія Анатоліївна
-
начальник відділу прийняття
об’єктів до експлуатації
управління містобудування та архітектури Департаменту
містобудування, архітектури та
земельних відносин міської ради

16.
СОХАЦЬКИЙ
Олександр Юрійович
-
заступник начальника управління
Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по
Харківській області (за згодою)

17.
ПРЕДКО
Валерій Олексійович
-
начальник управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України в
Харківській області ( за згодою)

18.
ДМУХОВСЬКА
Тетяна Миколаївна

-
кандидат медичних наук
лікар — профпатолог НДІ гігієни
праці та професійних захворювань Харківського
національного медичного
університету (за згодою)

19.
Підгорний
Костянтин Юрійович
-
заступник директора Департаменту — начальник управління у справах сім’ї
та молоді Департаменту сім’ї, молоді
та спорту міської ради
20.
ОСАДЧИЙ
Олексій Іванович
-
заступник начальника відділу ДАІ
м. Харкова, майор міліції (за згодою)

21.
ЮРЧЕНКО
Володимир Михайлович

-
начальник Харківського міського
управління ГУ МНС України в
Харківській області (за згодою)

22.
САВЧЕНКО
Яків Павлович
-
начальник Журавлівської
рятувально-водолазної станції Харківської обласної комунальної АРВ служби (за згодою)

23.
ХІМЧАН
Алла Іллівна
-
головний лікар Комунальної установи охорони здоров’я міського психо-неврологічного диспансеру №3
(за згодою)

24.
ГРИГОР’ЄВ
Василь Васильович

-
виконавчий директор об’єднання
організацій роботодавців “Граніт,” керівник секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців(за згодою)

25.
КУНДА
Геннадій Іванович
-
заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства
міської ради

26.
ОЛІЙНІК
Владислав Миколайович
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Дзержинського району
Харківської міської ради

27.
ІВЛЄВ
Володимир Вікторович
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Київського району
Харківської міської ради

28.
ЛЕЩЕНКО
Світлана Миколаївна
-
заступник голови Адміністрації
з організаційних питань
Комінтернівського району Харківської міської ради

29.
ІСАЄВА
Ганна Олександрівна
-
заступник голови Адміністрації
з організаційних питань
Ленінського району Харківської міської ради

30.
НОВІКОВ
Сергій Сергійович

-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Московського району
Харківської міської ради

31.
ЦИБУЛЬНИК
Тетяна Анатоліївна
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Жовтневого району
Харківської міської ради

32.
ЛОБЯК
Віктор Олексійович
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Орджонікідзевського району Харківської міської ради

33.
ЛУКАШОВА
Ольга Яківна
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Фрунзенського району
Харківської міської ради

34.
ФЕДЧЕНКОВА
Зоя Іванівна
-
заступник голови Адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Червонозаводського району Харківської міської ради

35.
КЛЮЧКА
Ганна Іванівна
-
начальник відділу
соціально-трудових відносин
управління праці та соціальних
питань Департаменту праці
та соціальної політики
міської ради, секретар ради