Про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей та зі ст.1, які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій

Додаток 16
до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності
у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2011-2012 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей та зі ст.1, які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій

1.Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей та зі ст.1, які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій, шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги (далі підприємства — надавачі послуг).
1.2. Положення розроблено відповідно до діючих норм і тарифів і визначає порядок нарахування та порядок перерахування додаткових соціальних гарантій підприємствам-надавачам послуг за спожиті житлово-комунальні послуги громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей: вдовам(вдівцям), які не склали нової родини після арешту чоловіка(дружини), дітей, які народилися до арешту батьків або в засланні (на спец. поселенні) та згідно зі ст.1, які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій (далі реабілітовані) на підставі посвідчення, виданого комісією Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

2 . Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 25% оплати комунальних послуг та 50% оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 та рішенням Харківського міськвиконкому, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005року №630, та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357.
2.2. Додаткові соціальні гарантії з міського бюджету реабілітованим громадянам надаються за місцем реєстрації у м.Харкові, незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно). Надана пільгова знижка поширюється тільки на пільговика.
2.3. Додаткові соціальні гарантії надаються у відповідності зі списками, які формує управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, і надає підприємствам-надавачам послуг.
2.4. Списки формуються на підставі інформації Комісії Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих та районних управлінь праці та соціального захисту населення на підставі наступних документів:
- копії посвідчення;
- копії паспорта (1,2 та сторінка прописки);
- довідки про склад сім’ї з зазначенням загальної та опалювальної площі;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
2.5. Громадянам, яким видане посвідчення за рішенням Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, додаткові соціальні гарантії надаються з дати видачі посвідчення в рамках бюджетного року, якщо вони не мають права на пільги згідно Законів України ( крім громадян, які мають право на пільги згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни»).
2.6. Громадянам, які отримують житлову субсидію з оплати за житлово-комунальні послуги, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.7. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів міського бюджету. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.8. Якщо в сім’ї реабілітованого громадянина один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно Законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання на 1 особу за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.8.1. Пільгова знижка надається на площу 31,5кв.м.:
- якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася;
- якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.
2.8.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно Законів України (державні пільги), а крім того інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету (місцеву пільгу), нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м. (на одну особу).
2.9. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії, громадяни повинні у місячний термін повідомити управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємства-надавачі послуг про зміни, що відбулися, для своєчасного корегування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Підприємства-надавачі послуг у відповідності з поіменними списками, надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій (за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства-надавача послуг та завірені печаткою) в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДК м. Харкові ГУДКУ в Харківській області межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в міському бюджеті на відповідний рік, та при надходженні коштів на рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів-послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.3. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.4. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємства-надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування місцевої пільги .
3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з міського бюджету не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.7. Якщо підприємство — надавач послуг, припинило надання послуги реабілітованим громадянам, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.2. Положення діє з 01.01.2011р.

Заступник міського голови
з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення
С.О.Горбунова-Рубан