Про надання додаткових соціальних гарантій (20% пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами

Додаток 16
до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки
(до п. 9.1 Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

1. Загальна частина

1.1 Положення про надання додаткових соціальних гарантій
(20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста (далі – Положення) розроблено у зв’язку з підвищенням тарифів та встановленням додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) окремим соціальним категоріям громадян міста на оплату послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення (далі – послуги теплопостачання), водопостачання, водовідведення, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів (далі – житлово-комунальні послуги) шляхом перерахування грошової компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.
1.2. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста на житлово-комунальні послуги надають підприємства як комунальної, так і некомунальної власності міста.
1.3. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом фінансового року з дня отримання права на пільгу по день фактичної реєстрації за місцем реєстрації пільговиків у місті Харкові (для дитини – по день виповнення
18 років включно).
1.4. Громадяни, які отримують субсидію на оплату за житлово-комунальні послуги, управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради до списків не зараховуються
і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, на період отримання житлової субсидії до розрахунків не включаються.
1.5. Громадянам, які мають право на пільгову знижку на оплату житлово-комунальних послуг згідно із законами України, додаткові соціальні гарантії не надаються, окрім категорій громадян, зазначених у п. 2.1, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни».
1.6. Додаткові соціальні гарантії згідно із цим Положенням надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова (крім сімей матерів-героїнь, які мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період, та інвалідів I та II групи по зору, які мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період та на послуги зв’язку).
1.7. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї і тієї ж послуги нараховується одна місцева пільга за його вибором на підставі письмової заяви на ім’я керівника підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування пільгової знижки приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.
1.8. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок пільгової знижки за заявою пільговика проводиться з дати звернення (дати реєстрації заяви) в межах бюджетного року.

2. Перелік громадян, яким встановлені додаткові соціальні гарантії на оплату за житлово-комунальні послуги

2.1. Додаткові соціальні гарантії надаються:
2.1.1. Сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, прикутих до ліжка
(до 18 років).
2.1.2. Сім’ям, що виховують дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями (до 18 років).
2.1.3. Сім’ям, що виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років).
2.1.4. Сім’ям з дітьми (до 18 років), де обидва батьки – інваліди I і II групи.
2.1.5. Непрацюючим батькам, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дитиною-інвалідом згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
2.1.6. Інвалідам I групи, які одержують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу.
2.1.7. Сім’ям матерів-героїнь.
2.1.8. Прийомним сім’ям.
2.1.9. Самотнім матерям (2-х та більше дітей до 18 років).
2.1.10. Інвалідам I та II групи по зору.
2.2. Для категорій «сім’ї дітей-інвалідів», «сім’ї з дітьми (до 18 років), в яких обидва батьки – інваліди I і II групи (в тому числі, якщо вдова (вдівець) та самотня матир – інваліди I або II групи)», «сім’ї самотніх матерів», «непрацюючі батьки (в т.ч. самотні батьки), які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом (до 18 років)…», членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга, вважаються: мати, батько (або особа, під опікою та піклуванням якої знаходяться діти вказаної категорії), їх діти до 18 років. Якщо члени сім’ї вищевказаних категорій зареєстровані у місті Харкові за різними адресами, пільга надається виключно за місцем реєстрації дітей (тільки за однією адресою).
2.3. Для категорії «сім’ї матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга, вважаються: мати, батько, їх діти до 18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.
2.4. Для категорії «прийомні сім’ї» пільгова знижка розповсюджується на всіх членів сім’ї, зареєстрованих за місцем реєстрації прийомних батьків за умови, що за цією адресою зареєстрована прийомна дитина. Пільгова знижка нараховується з дня реєстрації дитини (по день виповнення 18 років включно) за цією адресою.
В окремих випадках пільгова знижка надається за фактичним місцем реєстрації прийомної дитини за клопотанням начальника управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.5. Для категорій «інваліди I групи, які одержують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу», «інваліди I та II групи по зору» членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга, вважаються: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), для осіб, які не перебувають
у шлюбі – батьки.

3. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

3.1. Поіменні списки громадян та прийомних сімей за звітний місяць, які мають право на додаткові соціальні гарантії, (із супровідним листом) до 21 числа звітного місяця до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, надають управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.1.1. Поіменні списки на паперових носіях в повному обсязі надаються у січні поточного року та щоквартально протягом року.
3.1.2. Щомісячно надаються списки пільговиків у повному обсязі в електронному вигляді, а інформація про зміни в списках або про їх відсутність – на паперових та електронних носіях.
3.2. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, на підставі отриманих списків нараховують суми витрат на надання додаткових соціальних гарантій.
3.3. Додаткові соціальні гарантії (20 % пільгова знижка) нараховуються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».
3.4. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах встановлених законодавством соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.
3.5. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії (місцеву пільгу) за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова за різними категоріями, нарахування здійснюється в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.
3.6. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, а на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

4. Порядок перерахування компенсації

4.1. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків, наданих управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій:
– щомісячно до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення, з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів;
– до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним кварталом, за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в міському бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
4.3. Очікувані розрахунки за грудень або 4 квартал поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.
4.4. У тому випадку, якщо місцева пільга не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним (донарахування – у місяці, наступному за звітним, в межах бюджетного року) та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться
за попередні роки.
4.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, в результаті несвоєчасного коригування місцевої пяльги.
4.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з міського бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до міського бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.
4.7. Якщо підприємство, що надає житлово-комунальні послуги, припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

5. Заключні положення

5.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть організації, які надають поіменні списки громадян, що мають право на пільги.
5.2. Персональну відповідальність за достовірність і правильність сум нарахувань пільгової знижки на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.
5.3. Положення чинне з 01 січня 2015 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В. Болгова