Про соціальне замовлення в м. Харкові

Додаток до п.6.2. Розділу 6
«Розвиток громадського суспільства
через партнерські відносини
з громадськими організаціями»

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про соціальне замовлення в м. Харкові

 

1. Загальні положення

 

1.1. Соціальне замовлення це система взаємодії органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян соціальної спрямованості у сфері соціального захисту населення, коли органи місцевого самоврядування формують потреби територіальної громади у вигляді соціальних послуг і пропонують їх до виконання всім недержавним провайдерам (виконавцям), що працюють на ринку соціальних послуг.

1.2. Соціальне замовлення формується на підставі аналізу за останні 5 років, потреби в соціальних послугах жителів територіальної громади і моніторингу діяльності провайдерів соціальних послуг.

1.3. Виконавців послуг соціального замовлення визначають шляхом конкурсного відбору.

 

2. Мета соціального замовлення.

 

2.1. Розширення ринку соціальних послуг за рахунок провайдерів в особі громадських організацій.

2.2. Залучення до участі у реалізації «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рр.» громадських організацій для здійснення комплексного підходу у вирішенні соціальних проблем, з метою забезпечення різносторонньої соціальної допомоги населенню міста.

2.3. Створення конкурентної основи при підборі виконавців соціальних послуг.

2.4. Впровадження нових форм співпраці з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2.5. Створення додаткових робочих місць в системі громадських організацій.

2.6. Розвиток волонтерського руху, як результат підвищення суспільної активності жителів територіальної громади.

2.7. Створення моделі взаємодії всіх постачальників соціальних послуг, з метою підвищення якості життя соціально незахищених верств населення міста.

 

3. Умови підбору провайдерів соціальних послуг.

 

3.1. Підставою для підбору провайдерів соціального замовлення, включеного в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 р.р.», є затвердження програми сесією Харківської міської ради.

3.2. Підбір провайдерів соціальних послуг соціального замовлення здійснюється Експертною радою по реалізації міського гуманітарного проекту «Єдина соціальна мережа».

3.3. Для виконання соціального замовлення запрошуються громадські організації соціальної спрямованості, що працюють на ринку соціальних послуг в системі «Єдиної соціальної мережі» і надають соціальні послуги, аналогічні заявленим.

3.4. Організації, що є розробником соціальної послуги, включеної в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 р.р.», мають пріоритет впродовж перших 2-х років після розробки послуги, з метою її остаточного впровадження.

 

4. Порядок розгляду пропозицій

 

4.1. Заявки на виконання соціального замовлення, подані на розгляд Експертної ради, приймаються протягом місяця після оголошення конкурсу, по встановленій формі.

4.2 Основними показниками для відбору виконавців соціальних послуг є:

— досвід роботи на ринку соціальних послуг;

— досвід роботи в міському гуманітарному проекті «Єдина соціальна

мережа»;

- досвід роботи з бюджетними коштами;

- досвід залучення додаткових коштів (в рамках реалізації проектів);

- досвід залучення волонтерів (в рамках реалізації проектів);

- калькуляція на виконання запропонованої соціальної послуги.

4.3. Заявки громадських організацій, що не мають досвіду роботи на ринку соціальних послуг і ніколи не надавали заявлених послуг, відхиляються по формальних ознаках і не приймаються до розгляду Експертною радою.

 

5. Контроль виконання соціального замовлення.

 

5.1. Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради:

- здійснює контроль цільового використання бюджетних коштів;

- проводить регулярний моніторинг ринку соціальних послуг з метою визначення якості надання соціальних послуг.

 

 

Заступник директора Департаменту -
начальник управління праці та
соціального захисту населення С.О. Горбунова-Рубан