Програма зайнятості населення м. Харкова на 2012-2013 роки

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія 6 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.06.2012 р. № 772/12

м.Харків

Про затвердження “Програми
зайнятості населення м. Харкова
на 2012-2013 роки”

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення”, на підставі ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 59 вищезазначеного закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Програму зайнятості населення м. Харкова на 2012-2013 роки” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціальних питань та охорони здоров’я та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А.Кернес

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

«ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ м. ХАРКОВА
на 2012-2013 роки»

З М І С Т

Паспорт Програми

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Показники соціально-економічного розвитку та стан зайнятості населення м.Харкова у 2011 році

Розділ ІІІ. Прогноз розвитку економіки та ринку праці міста у 2012-2013 роках

Розділ IV. Основні проблемні питання ринку праці міста та шляхи їх вирішення.

Розділ V. Очікувані результати виконання Програми

Розділ VI. Контроль за виконанням

Розділ VII. Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці м.Харкова на 2012-2013 роки

І. Загальні положення

Згідно з Конституцією України кожна людина і громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

“Програма зайнятості населення м. Харкова на 2012-2013 роки” (далі — Програма) розроблена відповідно до ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення”, ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 14.11.2011 № 650 “Про розроблення проекту Програми зайнятості населення Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року”, розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2012 № 1027 “Про розроблення проекту Програми зайнятості населення м. Харкова на 2012-2013 роки”, рішення сесії Харківської обласної ради 6 скликання від 01.03.2012 № 353-VI “Про затвердження Програми зайнятості населення Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року”.

Програма спрямована на реалізацію основних принципів державної політики у сфері зайнятості, положень Генеральної, Регіональної, Тристоронньої та галузевих угод між органами влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок.

Головна мета Програми — здійснення заходів щодо регулювання процесів на ринку праці міста Харкова та сприяння продуктивній зайнятості населення, спрямованих на підвищення життєвого рівня мешканців територіальної громади міста.

Основними завданнями Програми є:

  • збереження трудового потенціалу міста;

  • розвиток підприємницької ініціативи у населення міста Харкова, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

  • подолання негативних наслідків безробіття, повернення незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності;

  • підвищення якості, мобільності та конкурентоспроможності робочої сили;

  • забезпечення гарантій соціального захисту громадян з числа найбільш вразливих верств населення;

  • сприяння захисту трудових інтересів громадян, запобігання проявам “тіньової” зайнятості та доходів.

Програму розроблено на підґрунті аналізу динаміки процесів, що відбуваються на ринку праці, з урахуванням основних показників соціально-економічного розвитку міста Харкова, пропозицій виконавчих органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та соціальних партнерів.

Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

ІІ. Показники соціально-економічного розвитку та стан зайнятості населення м.Харкова у 2011 році

У 2011 році відзначалися позитивні зрушення в економіці міста.

У 2011 році суб’єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 31,8 млрд грн. (у 2010 році – 26,6 млрд грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 22,0 тис. грн.

На 01.01.2012, за оперативними даними, в малому бізнесі (малі підприємства, фізичні особи-підприємці) зайнято 103,9 тис. осіб. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становила 120 од. Середньомісячна зарплата працівників малих підприємств у 2011 році дорівнювала 1164,0 грн. (у 2010 році – 1069,1 грн.).

Станом на 01.01.2012 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 2385,7 млн дол. США, що дорівнює 1674,9 дол. США на одну особу населення.

За 2011 рік в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 72,2 млн дол. США прямих інвестицій.

Середньорічна чисельність наявного населення м. Харкова за 2011 рік зменшилась на 5,5 тис. осіб і становила 1443,9 тис. осіб.

Підготовка до проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу суттєво впливала на економічний потенціал міста.

За підсумками 2011 року за рахунок усіх джерел профінансовано роботи з підготовки міста до проведення чемпіонату Євро-2012 на загальну суму 3321,67 млн грн., у т.ч. за рахунок: Державного бюджету та державної підтримки – 1014,53 млн грн.; місцевого бюджету – 453,47 млн грн., з них бюджету м. Харкова – 380,1 млн грн.; інших джерел – 1853,67 млн грн. (80,8 %).

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2012 склала 70 202,8 тис. грн., з яких 58 515,4 тис. грн. заборгованість економічно активних підприємств, 797,2 тис. грн. — економічно неактивних,
10 890,2 тис. грн. — підприємств-банкрутів.

У порівнянні з 01.01.2011 (108 732,8 тис. грн.) сума заборгованості по місту скоротилась більш ніж на третину; кількість підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати майже на чверть. Більшість боржників із виплати заробітної плати — це державні підприємства промислового комплексу, такі як: ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», ДП«Харківський електромеханічний завод», ДП «Харківський завод електроапаратури» та ОКБ ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка».

Стабілізувалась ситуація із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності. Станом на 1 січня 2012 року у порівнянні з 1 січня минулого року сума заборгованості на комунальних підприємствах скоротилась у 4,5 рази (з 11,3 до 2,5 млн. грн.); кількість підприємств-боржників більше ніж у 2,5 рази (з 13 до 5).

Чисельність громадян, які протягом 2011 року звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, зменшилась порівняно з 2010 роком на 0,4 % і становила 34352 особи. Водночас, потреба підприємств міста в працівниках зменшилась на 23,4 % і становила 1672 особи.

Кількість незайнятого населення на 01.01.2012 становила 6611 осіб, з них безробітних – 6337 осіб. Порівняно з попереднім роком це менше відповідно на 14,8% та 16,6 %.

Створено протягом 2011 року у місті Харкові нові робочі місця:

- для працівників у юридичних осіб 12839 од.;

- для працівників у фізичних осіб- підприємців 15713 од.;

- для фізичних осіб-підприємців 5546 од.

Рівень зареєстрованого безробіття, порівняно з 2010 роком, зменшився з 0,81 % до 0,69 %.

Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю становив 972,84 грн. (у 2010 році – 866,63 грн.).

За сприяння служби зайнятості працевлаштовані 16882 особи (у 2010 році – 15791 особа), або 49,1 % від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості. Плановий показник по працевлаштуванню незайнятого населення виконано на 101,7 %.

Проходили професійне навчання протягом 2011 року 5286 осіб, що складає 100,1 % від планового завдання. В оплачуваних громадських роботах брали участь 7419 осіб або 21,6% від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості (за 2010 рік – 6410 або 18,6% від загальної чисельності осіб, які перебували на обліку).

На заброньовані місця працевлаштовані 274 особи, які потребують додаткових гарантій зайнятості.

З числа безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, 285 особам виплачено одноразову допомогу для організації власної справи.

ІІІ. Прогноз розвитку економіки та ринку праці міста у 2012-2013 роках

У 2012 році в місті Харкові після тривалого спаду промислового виробництва попередніх років спостерігатиметься подальша стабілізація ситуації в промисловому комплексі. На багатьох підприємствах очікується позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва продукції. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), за прогнозом, становитиме 32,5 млрд грн.

Діяльність у сфері розвитку підприємництва в місті Харкові у 2012 році буде спрямована на створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності, подальшого розвитку малого і середнього бізнесу, фінансово-кредитних ресурсів та інфраструктури розвитку малого та середнього підприємництва.

Реалізація основних цілей та завдань дозволить, за розрахунками, збільшити у 2012 році чисельність працюючих на малих підприємствах на 1,4 %. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах збільшиться, принаймні, на 10 %.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по місту Харкову збільшиться, за прогнозними показниками, до 121.

Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах, за прогнозом, зросте до 1266,0 грн.

Одним із найважливіших завдань Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2012 рік є сприяння покращенню інвестиційного клімату, активізації інвестиційної діяльності та нарощуванню обсягів інвестицій в економіку міста.

Протягом 2012 року обсяг іноземного капіталу, залученого підприємствами міста, за прогнозом, збільшиться приблизно на 31,0 %. На 01.01.2013 у розрахунку на одного мешканця міста обсяг іноземних інвестицій становитиме 1926,1 дол. США.

Демографічна ситуація в м. Харкові у 2012 році, за прогнозом, як і раніше, буде характеризуватися стійким процесом депопуляції.

Середньорічна чисельність населення міста, за прогнозом, зменшиться на 5,6 тис. осіб і становитиме 1438,3 тис. осіб.

У 2012 році буде завершено підготовку та забезпечено у відповідності до вимог УЄФА проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи з футболу.

Очікується, що за сприянням служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення протягом 2012-2013 років отримають відповідно 35,0 тисячі та 35,1 тисяч осіб, незайнятих трудовою діяльністю, а структура ринку праці не матиме кардинальних змін і зберігатиметься на рівні 2011 року. Протягом кожного року банк даних служби зайнятості налічуватиме понад 30,0 тис. вакансій, заявлених майже від 7,0 тис. роботодавців.

За рахунок централізованих капітальних вкладень, фінансової підтримки підприємств окремих галузей економіки, суб’єктів малого бізнесу, інвестиційних та інноваційних проектів тощо, а також коштів підприємств, організацій, установ усіх форм власності та підприємців із числа фізичних осіб планується створити більше 29,0 тис. робочих місць щорічно.

За направленням служби зайнятості планується працевлаштувати понад 17,0 тис. осіб кожен рік. Зокрема, шляхом надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (у межах кошторисних призначень) у 2012 році будуть працевлаштовані 480 безробітних; 190 безробітних зможуть організувати власну справу за рахунок отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. Рівень працевлаштування незайнятих громадян має досягти 49,2% (на кінець 2011 року — 49,1%).

В умовах зростання вимог до якості робочої сили та з метою зменшення професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, державна служба зайнятості збільшує обсяги навчання за індивідуальним замовленням роботодавців, впроваджує стажування безробітних на підприємствах, розширює базу професійного навчання, в тому числі в новоствореному Харківському центрі професійно-технічної освіти, який у своїй діяльності приділяє особливу увагу наданню освітних послуг соціально незахищеним верствам населення, особам із обмеженими фізичними можливостями, молоді тощо. Чисельність безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації протягом 2012 року становитиме – 5,3 тис. осіб, а 2013 року – 5,4 тис. осіб. У громадських оплачуваних роботах візьмуть участь не менше 7,5 тис. осіб щорічно.

IV. Основні проблемні питання ринку праці міста та шляхи їх вирішення

Основними проблемами ринку праці, які намагатиметься вирішити Програма на теперішній час є:

- розбалансування спеціальностей на ринку праці: невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі;

- невідповідність рівня кваліфікації спеціалістів вимогам сучасного ринку праці;

- проблема пошуку “першого робочого місця”, низький рівень працевлаштування молодих спеціалістів і людей старшого віку (від 50 років);

- недостатня ефективність бронювання робочих місць для мешканців міста з числа незахищених верств населення та низький рівень працевлаштування на заброньовані місця;

- низький рівень зацікавленості населення до участі у заходах соціального захисту (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, громадські роботи);

- наявність тіньових відносин, передусім, внаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць із гідними умовами і оплатою праці.

Основними напрямами розв’язання проблем у сфері зайнятості буде:

- підвищення трудових доходів громадян та збалансування продуктивної зайнятості населення міста Харкова;

- збереження існуючих та створення нових робочих місць, забезпечення ефективного використання робочої сили;

- підтримання привабливого інвестиційного клімату в місті Харкові, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення міста;

- сприяння підготовці кадрів відповідно до потреб економіки;

- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до вимог роботодавців;

- підвищення якості надання соціальних послуг, забезпечення адресного підходу до роботи з безробітними;

- захист трудових інтересів працюючих;

- розробка дієвих механізмів сприяння зайнятості молоді та людей старшого віку;

- забезпечення гендерних підходів до зайнятості жінок.

V. Очікувані результати виконання Програми

Очікується, що за рахунок реалізації заходів Програми у місті Харкові буде створено майже 60,0 тис. нових робочих місць, працевлаштовано щонайменше 34,0 тис. безробітних осіб; 15,0 тис. осіб візьмуть участь в оплачуваних громадських роботах; більше 10,7 тис. осіб проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищать свою кваліфікацію.

VI. Контроль за виконанням

Контроль за реалізацією Програми здійснює міська рада. Відповідальними за виконання Програми є виконавчі органи міської ради.

Координацію роботи виконавчих органів міської ради з виконання Програми здійснює Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради спільно з Харківським міським центром зайнятості шляхом щоквартального моніторингу виконання основних показників Програми з подальшим інформуванням міської ради, виконавчого комітету міської ради та соціальних партнерів.

VII. Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці м.Харкова на 2012-2013 роки

Найменування заходу

Терміни виконання

Виконавці

1

2

3

4

1. Розширення сфери застосування праці та сприяння зайнятості населення:

1.1.

З метою забезпечення продуктивної та повної зайнятості, сприяти створенню умов щодо

- сталого розвитку провідних галузей промисловості міста;

- збереження існуючих та створення нових робочих місць, насамперед у сфері інноваційного та високотехнологічного виробництва економіки;

- залучення іноземних інвестицій в економіку міста

Протягом дії Програми

Департамент підприємництва та споживчого ринку міської ради

Департамент міжнародного співробітництва міської ради

Спільний представницький орган сторони роботодавців

1.2.

З метою розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості населення, насамперед молоді, забезпечити реалізацію заходів “Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки”, спрямованих на

- пропаганду і популяризацію підприємницької діяльності, інформаційну підтримку започаткування та ведення бізнесу;

- розвиток взаємодії органів влади з підприємницькою громадськістю;

- створення умов для розвитку виробничих підприємств

Протягом дії Програми

Департамент підприємництва та споживчого ринку міської ради

1.3.

Посилити контроль за наданням відповідно до діючого законодавства України підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

2. Сприяння забезпеченню економіки міста кваліфікованими кадрами:

2.1.

З метою усунення дисбалансу кадрів на ринку праці сприяти популяризації та підвищенню престижності робітничих професій, подолання існуючих стереотипів стосовно робітничих спеціальностей шляхом масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

Департамент освіти міської ради

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

2.2.

Сприяти посиленню та удосконаленню взаємодії професійно-технічних, вищих навчальних закладів та роботодавців у тому числі шляхом укладання договорів на підготовку за замовленням спеціалістів та робітників, необхідних підприємству

Протягом дії Програми

Департамент освіти міської ради

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

2.3.

Проводити моніторинг прогнозованої потреби підприємств, організацій, установ у кваліфікованих кадрах з метою формування пропозицій до регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Департамент підприємництва та споживчого ринку міської ради

Районні адміністрації міської ради

3. Підвищення професійної якості працівників

3.1.

Проводити моніторинг підприємств, організацій, установ з вивчення проблемних питань професійного навчання працівників на виробництві

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

3.2.

Сприяти підвищенню професійної якості працівників та розвитку системи професійного навчання кадрів на виробництві, в тому числі шляхом ініціювання включення до колективних договорів підприємств, установ та організацій питань щодо організації та проведення професійного навчання кадрів на виробництві

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

3.3.

З метою підвищення якості робочої сили до вимог роботодавців сприяти розробці програм підвищення кваліфікації та розширення компетенції за робітничими професіями та спеціальностями, ознайомлення з новими технологіями та устаткуванням на навчальній базі центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

4. Сприяти розвитку соціального діалогу та соціально-трудових відносин

4.1.

Сприяти підвищенню рівня охоплення працюючих колективно-договірним врегулюванням

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

4.2.

Проводити роботу щодо ініціювання включення до колективних договорів підприємств, установ та організацій питань щодо підвищення життєвого рівня працюючих, їх соціальної захищеності, зростання рівня заробітної плати, дотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.3.

Проводити вивчення обґрунтованості причин впровадження на підприємствах, в організаціях, установах режиму вимушеної неповної зайнятості

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.4

Вживати заходів щодо запобігання нелегальної зайнятості та “тінізації” доходів у суб’єктів господарювання

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.5.

Проводити перевірки з метою недопущення використання робочої сили з оплатою праці нижче законодавчо встановленого її мінімального розміру

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.6.

Проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства та серед населення щодо переваг офіційної зайнятості, формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.7.

Сприяти удосконаленню форм співпраці з роботодавцями з метою формування повної бази даних про вільні робочі місця і вакантні посади та підтримки її в актуальному стані

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

4.8.

Проводити вивчення щодо виконання зобов’язань роботодавців в колективних договорах з організації продуктивної зайнятості, соціальної захищеності працюючих, підвищення професіоналізму, регулювання процесу вивільнення працівників.

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

4.9.

З метою налагоджування більш тісної взаємодії між сторонами соціального діалогу організовувати проведення засідань тристоронньої соціально-економічної ради, міського координаційного комітету сприяння зайнятості населення, “круглих столів” та семінарів з роботодавцями

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

5. Сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівні конкурувати

на ринку праці

5.1.

Здійснювати бронювання на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Щороку, IV квартал

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

5.2.

Сприяти першочерговому працевлаштуванню безробітних з числа квотних категорій та інвалідів, в тому числі шляхом надання дотацій роботодавцям

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

5.3.

Підвищити якість відбору підприємств, установ та організацій для працевлаштуванню безробітних з числа квотних категорій

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

5.4.

Сприяти наданню профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям населенням та інвалідам з метою адаптації їх до вимог сучасного ринку праці та підвищення їх конкурентоспроможності

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

5.5.

Проводити перевірки стану виконання підприємствами, організаціями та установами рішення про бронювання робочих місць на підприємствах та в організаціях для працевлаштування мешканців міста із числа квотних категорій, аналізувати причини невиконання рішення в повному обсязі

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

5.6.

Сприяти виконанню індивідуальних програм реабілітації інваліді, у частині їх працевлаштування

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

Харківський міський центр зайнятості

Громадські організації інвалідів

5.7.

Сприяти професійній підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом стажування на робочому місці на підприємствах та установах міста

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

Харківський міський центр зайнятості

Громадські організації інвалідів

5.8.

Здійснювати адресне бронювання на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності перших робочих місць для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування із числа випускників професійно-технічних закладів освіти

Щороку, IV квартал

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту

Районні адміністрації міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6. Надання соціальних послуг безробітним, профілактика настання безробіття

6.1.

Сприяти забезпеченню адресного підходу центру зайнятості до роботи з безробітними, які тривалий час перебувають на обліку в службі зайнятості, а також є членами однієї родини

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

6.2.

Вживати заходи щодо підвищення рівня мотивації до праці економічно неактивних груп населення працездатного віку

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6.3.

Сприяти професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації безробітних, насамперед на замовлення роботодавців за індивідуальними програми, з проведенням стажування безпосередньо на підприємствах, а також з використанням навчальної бази центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

6.4.

Організувати проведення оплачуваних громадських робіт для пенсіонерів, інвалідів, молоді, що навчається та студентів у вільний від навчання час

Щороку, IV квартал

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6.5.

Підвищувати привабливість оплачуваних громадських робіт для населення шляхом зростання їх тривалості та рівня оплати праці

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6.6.

Сприяти розробці альтернативних форм зайнятості населення, виключенню із суспільних відносин явища тривалої незайнятості громадян (соціальні проекти громадських організацій, волонтерський рух і т.п.)

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6.6.

Сприяти наданню індивідуальних профорієнтаційних послуг для безробітних та проведенню масових профорієнтаційних заходів: “День зайнятості”, “Ярмарок вакансій” та інших

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Харківський міський центр зайнятості

6.7.

З метою запобігання настання безробіття охопити заходами щодо профілактики вивільнення працівників підприємств, організацій та установ міста

Протягом дії Програми

Департамент праці та соціальної політики міської ради

Районні адміністрації міської ради

7. Забезпечення реалізації прав громадян на рівний доступ

7.1.

Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед роботодавців з метою формування справедливого ставлення до молодих спеціалістів (до 25 років) та людей старшого середнього віку (від 50 років)

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області

7.2.

Виховання гендерної чутливості шляхом проведення тренінгів та семінарів серед роботодавців

Протягом дії Програми

Харківський міський центр зайнятості

Спільний представницький орган сторони роботодавців Харківської області